Horoskopsko ujemanje Željka in Jovane Joksimović

Horoskopsko ujemanje Željka in Jovane Joksimović (foto: Arhiv AdriaMedia) Arhiv AdriaMedia
14. 4. 2019

Srečanje dveh bikov, Željka in Jovane, je uglašeno kot prijetna glasba, ne glede na to, kje sta. Njuna privlačnost je izjemna, kljub temu pa zahteva, da eden izmed njiju vodi. Če se eden strinja, je odlično, v primeru nestrinjanja sta oba pripravljena čakati tako dolgo, da uveljavita svoj prav. Za intimni odnos ter dolgoročno in zadovoljno sopotništvo je zaželeno, da zavestno vključita motivacijski dejavnik in tako polepšata svoj odnos.

Željkovo Sonce v biku je v konjunkciji z Jovaninim Marsom v biku, kar nakazuje na aktivno in temperamentno razmerje, polno dogajanja na vseh področjih. Jovana lahko črpa moč od Željka in jo uporablja za potrebne korake v življenju. Med njima se lahko pojavi rivalstvo, toda ta energija se lahko preoblikuje s skupnimi interesi za kakšen šport ali druge dejavnosti. Ukrepanje, dosežki in napredek so pomembni za obe strani in njuna energija mora biti skladna.

Njuni Sonci v znamenju bika tvorita konjunkcijo, kar prinaša toploto in privlačnost v njunem odnosu. Skupaj lahko razkrijeta najboljše lastnosti in jih združita v eno, kar jima podarja povezanost. Prisotnih je lahko nekaj težav pri doseganju ravnotežja v razmerju. Večkrat doživljata podobne občutke in se znata prilagoditi drug drugemu, saj razumeta svoje potrebe in želje.

Željkovo Sonce tvori konjunkcijo z njenim Merkurjem v biku kar krepi njuno duševno zavedanje in ustvarja odnos, ki temelji na dobri komunikaciji in medsebojnem razumevanju. V tem odnosu lahko Jovana svobodno in učinkovito izraža svoje ideje, kar je zanjo ključnega pomena. Željko je ob njej lahko takšen, kot je v resnici, saj ga nikoli ne obtožuje in zna slediti njegovim skritim željam.

Njegov Merkur v znamenju ovna je v opoziciji z Jovaninim Jupitrom v tehtnici, kar jima podarja optimizem in možnost prilagajanja. Odnos predstavlja nenehno iskanje identitete, kar lahko vodi v nezaupanje. V kolikor se popolnoma ne sprejmeta, se njuna stališča močno razlikujejo.

Željkov Merkur v znamenju ovna je v opoziciji z njenim Saturnom v tehtnici, kar lahko povzroča zmedo, eden od njiju pa nosi breme odgovornosti. Spori in boji so možni v kočljivih situacijah, saj Željko, ki poskuša skozi razmerje poiskati svoj pomen, meni, da se mora upreti vsakemu občutku odgovornosti, ki ni njegova.

Željkov Jupiter v kozorogu je v trikotniku z njenim Soncem v biku, kar v odnos prinaša predvidevanje in modrost. Prav tako kaže na skupno zanimanje za potovanja in širitev njunih obzorij. Željko lahko vodi Jovano, kar ustvarja medsebojno spoštovanje in zaupanje. Ta vpliv ustvarja ekspanziven in odprt odnos.

Željkov Jupiter v kozorogu je v trikotniku z njenim Merkurjem v biku, kar prinaša medsebojno naklonjenost in razumevanje. Prinaša tudi ne samo osebno rast, ampak tudi na možnost duhovnega preboja, ki jima nudi dodatne razsežnosti v smeri poglobitve odnosa.

Željkov Jupiter v kozorogu je v kvadratu z njenim Saturnom v tehtnici. Včasih dvomita drug v drugega, vendar le toliko časa, dokler se ne pogovorita o vsem in skupaj poiščeta odgovore. Imata tisto nekaj, kar lahko ponudita drug drugemu, vendar lahko razlika v njunih osebnostih povzroči globoko zakoreninjena prepričanja in vrednote.

Njegov Pluton v devici tvori konjunkcijo z Jovaninim Jupitrom v tehtnici, kar nakazuje, da Pluton preučuje, izpodbija, ter vpliva na Jupitrove poglede in mnenja. Pluton misli, da je Jupiter v svoji življenjski filozofiji nepraktičen, dokler Jupiter ne dokaže nasprotno. Po drugi strani pa lahko Jovana pošlje plamen upanja in dobrote v Željkovo dušo, s čimer lahko duhovno in profesionalno koristi njegovemu napredku.

Željkov Neptun v znamenju strelca tvori sekstil z njenim Saturnom, kar nakazuje, da znata skrbeti drug za drugega in se učiti drug drugega. Jovano spremlja zdrav občutek za resničnost, ki ga Željku primanjkuje, medtem ko se on zaveda druge razsežnosti realnosti, ki lahko pomaga Jovani. Njuno delovanje zagotavlja resnično osnovo za vizije in skupne ideje, kar ju dolgoročno vodi v globok odnos.

Pripravil: Horoskop.si