Jožica Leskovar o ovirah na poti do cilja (in kaj nam o vsem tem pove črka t)

Jožica Leskovar o ovirah na poti do cilja (in kaj nam o vsem tem pove črka t) (foto: profimedia) profimedia
9. 9. 2017

Spadate med tiste, ki se navdušeno in z vso vnemo zaženejo v kaj, potem pa na lepem, brez vidnega vzroka, izgubijo interes in pred ciljem odnehajo? Ste se kdaj vprašali, kaj je tisto, kar vas odvrne od končnega cilja? Pomanjkanje interesa, samozavesti, strah, naveličanost, nova obzorja?

O tem kakšne cilje si postavljate, ali se vanje poženete z entuziazmom ali previdno in počasi, dosti pove vaša črka »t«.

Črka »t« je ena tistih črk, iz katere lahko grafolog lahko razbere ogromno podatkov o piscu: ambicioznost - kako visoke cilje si pisec postavlja (nizke, srednje, visoke), ali ima željo po vodenju drugih ter ali je tega tudi sposoben ali ne. Iz nje razberemo tudi piščevo moč volje, ponos, samovšečnost, neodvisnost mišljenja, občutljivost na kritiko, pozitivnost, temperamentnost, impulzivnost, odlašanje, zasanjanost, skromnost, doslednost, samoiniciativnost, iznajdljivost in gibčnost mišljenja, sposobnost povezovanja, samonadzor, dostojanstvo ...

Vsaka črka »t« je sestavljenka več različnih piščevih značilnosti.

Tako npr. pisca, ki pokončno črto izpiše s potezo po isti poti, obenem postavi črtico na t visoko iz z močnim pritiskom ter desno od pokončne črte, lahko opišemo, kot dostojanstveno osebo, z visokimi cilji, močjo volje in neučakanim temperamentom.

Črtica na »t« torej med drugim simbolizira kako visoke cilje si postavljamo. Toda, iz same višine črtice na »t« še ne moremo sklepati ali bo pisec zastavljene cilje tudi dosegel. Lahko se celo zgodi, da je posameznik, ki si ne postavlja pretirano visokih ciljev, v življenju bolj uspešen, saj si zastavi cilje, ki so uresničljivi in dosegljivi. V analizi pisav se pogosto pokaže, da pisca pri doseganju ciljev ovira predvsem njegova notranja naravnanost, njegova čustvena komponenta osebnosti, česar se pisec pogosto niti ne zaveda. Ljudje, ki pogosto čutijo potrebo po zadrževanju samega sebe ali umiku, se težko brez pomisleka in z zaupanjem prepustijo poti do cilja. Svarila, ki prihajajo nepojasnjeno iz nezavednega so premočna in terjajo notranji dialog tako na čustvenem kot tudi razumskem nivoju.

V pisavi se omahovanje pred cilji kaže z levim ali pokončnim nagibom, spremenljivem nagibu pisanja, nemirnim ritmom v pisanju, različnimi višinami in širinami črk v posameznih pisnih območjih, neenakomernim pritiskom pisala, levo obrnjenimi pisnimi potezami, odvečnimi zavoji, nepovezanimi črkami. To je le nekaj možnih kazalcev. V pisavi vsakega posameznika se lahko omahovanje kaže na različne načine, v različnih kombinacijah. Vsi našteti kazalci ponazarjajo čustveno nihanje in s tem tudi neenakomerno nihanje osebne energije.

Zapisala Jožica Leskovar, grafologinja in avtorica knjige Skrivnosti pisave - grafologija za vsakogar (Založba Mladinska knjiga 2014).