Moč simbolov: Jezik za komuniciranje z nezavednim

Moč simbolov: Jezik za komuniciranje z nezavednim (foto: Shutterstock) Shutterstock
Vir: Jana
5. 6. 2017

Simboli so skrivnostni smerokazi življenja.

Človek je najbolj razvit in zapleten energetski organizem na Zemlji. Od stanja energije oziroma energijskih vibracij v njem je odvisna raven njegove zavesti. Da bi uresničili svoje želje in da bi se duhovno razvili, potrebujemo spremembo stanja zavesti. Ta sprememba je sprememba v ravni vibracij, na katerih naša zavest deluje. Za takšno spremembo potrebujete nekaj, kar vas bo iz ene ravni preneslo na drugo, višjo raven. Delo z močnimi simboli vam lahko omogoči ta preskok.

Simboli so kode za določeno energijsko stanje. Predstavljajo jezik, način, kako komuniciramo z nezavednim. Simbol je informacija oziroma energijska vibracija, ki se v zavest vtiskuje v zvočno/slikovnih oblikah. Karl Gustav Jung, eden izmed največjih psihologov prejšnjega tisočletja in specialist za simbole, je izjavil: »Simboli so psihološke naprave, ki transformirajo energijo.« Učinkovitost in moč simbolov izhajata iz njihove lastnosti, da so transformatorji psihične energije, simbol je sposoben spremeniti energijsko raven v človeku in s tem njegovo zavest. Višja vibracija dvigne raven zavesti, to pa je temelj za doseganje sprememb in za duhovni razvoj. Pravi simbol ima ob očitnem pomenu, ko recimo vidimo narisan kvadrat, vedno še svoj skriti pomen. Ta pomen ni na ravni zavesti, racionalnega uma, temveč je globoko zasidran v nezavednem.

Najučinkovitejši način uporabe simbolov je izvajanje obredov, v katerih simbolna dejanja, ki predstavljajo jezik nezavednega, povežejo naše zavedno in nezavedno v celoto. Iz nezavednega se porajajo tudi miti, ki so pravzaprav sestavljeni simboli oziroma simboli v akciji. Mit v resnici ni nič drugega kot mozaik medsebojno povezanih in prepletenih simbolov. Z ezoteričnega vidika je pomen simbolov in mitov v tem, da omogočajo premostiti prepad med navadno, vsakdanjo zavestjo in zavestjo višjih ravni. Po teh naukih je svet sestavljen iz vibracij, ki imajo na različnih ravneh obstoja različne frekvence. Ko vplivajo na človekovo nezavedno, ustvarjajo v njem poleg čustvenega odziva tudi tisto vibracijsko stanje, ki omogoča notranje spoznanje, sprejemanje 'nedojemljivega', dojemanje višjih ravni resničnosti in sporazumevanje z njimi.

Najmočnejše delujoči simboli so tisti, ki so se dolgotrajno in intenzivno uporabljali v obrednih postopkih, se še uporabljajo in so jasno vtisnjeni v kolektivnem nezavednem, primer: krščanski križ. To so 'živi' simboli v nasprotju z 'mrtvimi simboli', ki ne odmevajo več v individualni zavesti in tudi ne v kolektivni, ker so izgubili energijski naboj. V nadaljevanju predstavljamo nekaj osnovnih simbolov in nato nekatere bolj znane ezoterične simbole iz različnih tradicij.

KROG

Sama struktura kroga je nenavadna, sestavljen je iz nečesa (neprekinjene črte) in iz ničesar (prostora zunaj in znotraj črte). Simbolično predstavlja povezavo med duhovnim in materialnim svetom. Fizična in duhovna moč tega simbola izhajata iz njegove oblike, popoln krog nima ne začetka ne konca, je neprebojen. Zato se pogosto uporablja v različnih psiho-magijskih postopkih, ki so namenjeni zaščiti. Že v starih zgodbah in izročilih se magični krog uporablja kot nekakšna trdnjava, ki ščiti pred vdorom nezaželenih in škodljivih vplivov in energij.

POLKROG – LOK

Vsem najbolj znana oblika polkroga v naravi je skrivnostna mavrica, ki se nariše na nebu in ki so jo primitivna ljudstva videla kot most med nebesi in zemljo. Kot del kroga simbolizira potencialnega duha. Pomembna je postavitev polkroga, pokonci postavljen kot skodelica simbolizira ženski princip, nekaj kar lahko vsebuje duha (spirit). Če ta polkrog obrnemo, potem simbolizira triumf, zmago, moškost. Tudi v arhitekturi pogosto zasledimo to obliko, zanimiv primer je Slavolok zmage.

NAVPIČNA ČRTA – VERTIKALA

Človek, sam v kraljestvu živali, stoji pokončno, tako navpična črta predstavlja fizični simbol številke ena – človeka, ki stremi k duhovnemu. Ta enostavna črta je osnovna oblika Stebra sveta (Axis Mundi), ki je nekakšen kozmološki mit o povezavi nebes, zemlje, podzemlja in večni težnji narave, da iz kaosa prehaja v harmonijo. Navpična črta je znan falični simbol, vendar pogosto simbolizira tudi težnjo duše k združitvi z božanskim.

VODORAVNA ČRTA – HORIZONTALA

Vodoravna črta kot nasprotje navpične črte predstavlja materijo, snov in simbolizira premikanje po časovni črti v prihodnost ali preteklost. Je tudi simbol za horizont in simbolizira, da je človekovo mesto na zemlji.

KRIŽ

Ko navpično in vodoravno črto združimo, dobimo nov simbol, križ. Seveda obstaja cela vrsta različnih križev in večina od nas ga povezuje s krščanstvom. Križ je simbol, ki je star vsaj 4.000 let in so ga na področju starega Egipta uporabljali davno pred nastankom krščanstva. V originalni obliki je bil to zlati križ enakih krakov z rdečo rožo na sredini. Simboliziral je nadvlado človeka nad štirimi kozmičnimi elementi. Na zahodu križ enačimo s številko štiri in je tudi znan po tem, da simbolizira štiri glavne smeri. Pozneje je s prihodom krščanstva poleg svojega osnovnega pomena dobil še ožji, krščanski pomen. Eden izmed njegovih znanih pomenov je simbolična združitev materialnega in duhovnega. Povezana je s križanjem navpične in vodoravne črte, spomnite se na kretnje duhovnikov pri različnih obredih. Povsod po svetu pa je križ zagotovo poznan kot močen simbol zaščite.

KVADRAT

Velja za prvo obliko, ki jo je ustvaril človek, simbolizira ustvarjeno vesolje. Kvadrat predstavlja zemljo in štiri elemente. Tako kot križ tudi kvadrat povezujemo z številko štiri. Kvadrat simbolizira varnost, solidnost, stabilnost je nepremična oblika za razliko od kroga. Templji in svete zgradbe so pogosto zgrajene v obliki kvadrata in v povezavi s štirimi smermi neba. Tudi večina oltarjev je postavljena v tej obliki. Oblika kvadrata definira omejitve in ustvarja meje, če rečemo za nekoga, da je kot 'kvadrat', pomeni, da je tog in se ga ne da spremeniti.

TRIKOTNIK

Trikotnik si deli ves simbolični pomen z številko tri in kot oblika predstavlja vse stvari, ki se pojavljajo v skupini po tri, npr. Sveto trojico. Če ga postavimo na osnovo, predstavlja moškost in element ogenj. Obrnjen narobe tako, da se vrh dotika tal in je osnova v zraku, pa simbolizira element vodo in ženski princip.

HEKSAGRAM

heksagram

Heksagram je eden izmed najbolj univerzalnih simbolov, sestavljen je iz dveh enakostraničnih trikotnikov, postavljenih drug na drugega, eden je obrnjen tako, da tvorita šestokrako zvezdo. Simbolizira vesolje ali makrozmos, najdemo ga v hebrejski, hindujski, krščanski in muslimanski tradiciji. Najbolj poznan je kot Davidova zvezda v povezavi z židovsko tradicijo. Heksagram predstavlja delo na globljih arhetipskih ravneh kolektivnega nezavednega. Z obrednim izvajanjem postopkov heksagrama človek vzpostavi učinkovit stik s svetom, ki ga obdaja, oziroma makrokozmosom. Na ta način proces uporabe simbola pripomore k uspešnemu in skladnemu delovanju človeka v njegovem okolju oziroma stikih z drugimi ljudmi. Uporaba obredov heksagrama je bila najbolj razvita v magijskem redu Zlate zore, ki spada med najbolj poznane zahodnjaške ezoterične organizacije.

SVASTIKA

svastika

Svastika je eden izmed najbolj starodavnih in razširjenih simbolov, kar pa večini ljudi ni znano, saj jim običajno pomeni negativni simbol za nacizem, tretji rajh in Adolfa Hitlerja. V resnici izvor svastike sega vsaj 3.000 let v preteklost, je eden najpomembnejših simbolov hinduizma, zelo pomemben je v budizmu, pojavlja se tudi v krščanstvu kot simbol Kristusove zmage nad smrtjo in tudi pri severnoameriških Indijancih. Svastika simbolizira ciklus večnega obnavljanja, je simbol ustvarjalnega vrtinca, svastika je pravzaprav križ, v katerem je vsak krak početverjen. Geometrijsko prikazuje kroženje okoli nepremičnega središča – simbolizira kolo življenjskih procesov.

Svastika je hkrati najbolj znan primer negativne uporabe simbolov. Adolf Hitler, ki je bil pripadnik črnomagijske organizacije Tule, je po vzoru te organizacije osnoval SS-oddelek, kjer so nosili črne uniforme, označene s spremenjeno svastiko. Ta starodavni simbol je spremenil in ga uporabil kot simbol za rasno nadvlado arijcev, prebujanje nacionalističnega ponosa in osvajanje, skratka za negativnosti. In kako lahko ločimo izvorno svastiko od negativne nacistične? Svastika kot starodavni simbol ima lahko krake usmerjene na desno ali levo vendar je praviloma zmeraj pokončno postavljena. Nacistično obliko svastike najlažje spoznamo po tem, da je zarotirana postrani, nagnjena na desno, na zastavah je obrobljena z rdečo barvo.

SIMBOL TAJ ČIJA

jin jang, simbol

Ta simbol predstavlja jedro starodavne kitajske filozofije, je simbol dveh osnovnih polarnosti jina in janga, ki sta dve kozmični sili v skladnem gibanju v krogu in vplivata na vse procese v življenju. To gibanje ustvarja in pripelje do pojava nasprotji: svetlo-temno, toplo-hladno rast-upadanje. Če krog predstavlja celino, se njena popolnost ustvarja samo z enakovrednim zastopanjem obeh skrajnosti. Če se v našem življenju zgodi, da ena izmed kvalitet zaradi našega nerazumnega na silo delovanja naraste do skrajnih meja, se bo energijski potencial druge zmanjšal skoraj na nič. V tistem trenutku bo po naravnem zakonu kvaliteta, ki je dosegla skrajno mejo, začela prehajati v svoje nasprotje. Prav zato nas simbol, ki ga sestavlja temni del in svetli del, opozarja na nevarnost pretiravanja. Vsaka polovica simbola vsebuje tudi točko, ki je nasprotne barve, kot jo ima vsaka polovica, kar simbolizira, da se vse stvari, dogodki v našem življenju, ko dosežejo neko skrajnost, začnejo spreminjati v svoje nasprotje. Osnovno sporočilo simbola je: ne pretiravaj, živi uravnoteženo, ne izčrpavaj svoje vitalne energije in jo smotrno uporabljaj. Živi v harmoniji s svojo okolico in naravo, živel boš dolgo, srečno in ustvarjalno. 

Besedilo: Igor Gregorc // Fotografije: Shutterstock

Priporočamo