Prehodnosti in delovanje čaker v povezavi z osebno rastjo!

Vir: Lea
25. 1. 2017

V vsakem človeškem energijskem sistemu obstaja sedem glavnih čaker ali energijskih centrov.

Vsaka čakra se nanaša na določen del telesa, organ ali žlezo in deluje na vseh ravneh (fizičnem, mentalnem, miselnem, duhovnem, duševnem) ter je povezana z določeno barvo, čutom in ima svojo funkcijo. Prav tako je tudi vsako energijsko središče povezano z eno izmed sedmih ravni naše avre, ki jim rečemo tudi subtilna telesa. To so točke združene energije, ki nam pomagajo sprejeti in oddajati življenjsko energijo.

Če je vsaka čakra uravnotežena s preostalimi šestimi in je prehodna ter se vse vrtijo z enako hitrostjo, mi in naše telo funkcioniramo nadzorovano, primerno in želeno, predvsem pa zdravo in uravnoteženo.

Čakre so po svojem bistvu nevtralne in nas oskrbujejo z močjo ali ranljivostjo, odvisno od tega, kako uporabljamo njihovo energijo.

1. ČAKRA

Naša prva čakra oceni naše neposredno okolje glede na osnovne podatke o velikosti, obliki, ljudeh in vseh drugih dejavnikov, ki so povezani s fizičnimi značilnostmi. Prva čakra nas zasidra v skupine, ki podpirajo naše življenje. Naša prva čakra nas na primer povezuje z družinsko zvestobo, izročili, obredi, družbenimi zakoni in številnimi zaželenimi prvinami družbe, ki nam dajejo občutek lastne identitete.

2. ČAKRA

Moč, pripadajoča tej čakri, del plemenske družine ali skupinske energije, se osredotoča na sposobnost posameznika za gospodarjenje z močjo ustvarjalnosti, spolnosti, denarjem, vplivom ali nadzorom nad drugimi ljudmi, tekmovalnostjo in samoobrambo. Na ravni fizične zaznave naša druga čakra samodejno oceni vsak položaj s stališča, kako vpliva na naše preživetje. Smo telesno varni? So vpletena materialna, finančna vprašanja? Ali našo moč v tem položaju ogroža nekdo večji, močnejši, pametnejši, bogatejši, bolj privlačen?

Del nas nagonsko oceni vsak trenutek našega življenja s stališča morebitne ogroženosti za lastno preživetje in uspešnost, napredovanje. Prek tega središča smo pripeti na svoje zasvojenosti, naj bo to čokolada, mamila, delo ali karkoli drugega.

3. ČAKRA

To je središče moči za naše samospoštovanje, osebnost in ego. Vsi naši stiki z ljudmi se začnejo na območju te čakre. Negotovosti, ki izvirajo iz pomanjkanja samospoštovanja, povzročajo skoraj onesposabljajočo ranljivost. V bistvu je ta čakra naš najizrazitejši glas in je poleg tega naš intuitivni vodnik. Na materialni ravni nam ta čakra pove 'kje stojimo' v neki situaciji. Njena energija nas usmeri na tisti kraj na nekem fizičnem prizorišču, ki je najugodnejši za naš občutek samospoštovanja in tega, v kakšni luči se bomo pokazali drugim ljudem.

4. ČAKRA

Je srčno središče telesa. Kot varuhinja modrosti ter moči odpuščanja in razbremenitve ta čakra vlada procesu preobrazbe. Srčno središče uravnava vse zadeve, ki so povezane s čustvi, od ljubezni, sočutja, velikodušnosti in vživljanja v čustva drugih do sovraštva, jeze, ljubosumja in zlobe. Prav tako usmerja duhovne preizkušnje odpuščanja drugim in sebi. Moč tega energijskega centra spodbuja življenje, ki nas obdaja, ter daje vsem našim dejavnostim in izmenjavam osebno zgradbo in pomen. Je najvitalnejša med vsemi čakrami, kajti ljubezen, strast, zavist, velikodušnost, sočutje in vsa čustva, povezana z našimi strahovi ter drugimi močnimi stvarmi, imajo tukaj sedež. Kjer je naše srce, tam je tudi naša moč. Brez te energije se nič v našem življenju ne more udejanjiti ali razcveteti, od ljubezenskih zvez do umetniške ustvarjalnosti.

5. ČAKRA

Je središče volje, naše zmožnosti za izražanje potreb in želja ter naša moč odločanja. Je tudi središče za energijo časti. Zaobljube pete čakre so obljube telesa, uma, srca in duha, strnjene v eno. Tudi dejanja duševne obnove so obredi pete čakre, s katerimi posameznik pokliče nazaj drobce svojega duha, ki so bili 'na potepu negativnega poslanstva'. Prirojena duhovna vednost pete čakre nam sporoča, da moramo razviti moč za takšne izbire, ki bodo izražale, kdo v resnici smo.

6. ČAKRA

Ta čakra je v sozvočju z žlezo češeriko. Je središče modrosti v telesu, njena moč vpliva na razum in našo sposobnost opredeliti videnje in navdih. Zbran um in disciplinirana domišljija sta dve prednosti, ki ju povezujemo s šesto čakro. Od našega upravljanja te čakre je odvisno, ali smo sposobni biti pravični in odprtega srca ali pa smo obremenjeni s predsodki in imamo omejene sposobnosti.

7. ČAKRA

To je začetna točka, kjer vsak vzorec dobi osebne poteze za naše življenje. Uči nas živeti v sedanjem trenutku. Njena kakovost je notranje božanstvo in nas uči zaupanja v notranje vodstvo in vpogled v zdravljenje ter vdanost. V energiji sedme čakre odzvanja domišljija, najvišji potencial človeškega duha in snovnega telesa. Tukaj se vsako pomembno videnje udejanji kot osebni cilj, potem ko se spusti v šesto čakro, kjer se vizionarska energija poveže z energijo razumske presoje.

8. ČAKRA

Predstavlja domovanje naše energije. Njen nauk je integracija jaza. Predstavlja sposobnost simboličnega uvida. Njena vrlina je nevezanost, zmožnost ostati v sedanjem trenutku, brezpogojno zaupanje, zmožnost prepoznave utvare, sprejemanje intuitivnega vodstva. Osma čakra ali 'nadosebna točka' označuje področje, kjer se, če se ozremo navzgor, posamezna duša staplja s širšim vesoljem. Če pogledamo navzdol, pa označuje točko, kjer se duša udejanji v snovi, v našem posamičnem energijskem telesu. Dostop do energij osme čakre nam omogoči, da se začnemo zavedati globljih vedenjskih vzorcev, ki prevladujejo v našem življenju. Triadne energije te čakre združujejo zavedanje, ki ga uteleša naš osebni um, srce in voljo ter povzdigujejo njihove vibracije v nadosebno raven. V našem jazu, ki je osnovan na egu, je bistvena naloga našega uma, da ohrani dojemanje, da je vsakdo ločen posameznik in da obdrži iluzijo polarnosti fizičnega sveta. Tukaj naša raven zavedanja našega uma, srca in volje uteleša naše poistovetenje ter travme, povezane z njo.