Šamani razumejo mentalne bolezni povsem drugače kot zahodni svet

Šamani razumejo mentalne bolezni povsem drugače kot zahodni svet (foto: profimedia) profimedia
12. 3. 2020

Ko gre za duševne bolezni, se zahodna medicina poglobi v patologijo, njen cilj pa je zdravljenje, ki naj bi preprečilo ali vsaj omililo bolezenske znake. Zahodnoafriški šaman, imenovan Dr. Malidoma Patrice Somé, pa zagovarja, da so lahko depresija, bipolarna motnja, psihoza in shizofrenija preobrazba zavesti in pomemben korak v razvoju človeka.

Somé in pripadniki etnične skupine Dagara podpirajo šamansko teorijo, ki znamenja duševne bolezni razume kot »rojstvo zdravilca«. Verjamejo, da je človek z duševnimi težavami izbran za posrednika, ki prenaša sporočila. To, kar v zahodnem svetu označujemo za »duševno bolezen«, Dagari razumejo kot »dobro novico z drugega sveta«.

»Duševne motnje, vključno z vedenjskimi motnjami vseh vrst, nam povedo, da sta skupaj trčili dve nezdružljivi energiji. Motnje nastanejo, ko oseba ne dobi pomoči, potrebne za obvladovanje energije iz duhovnega sveta,« je povedal Somé. Ob prvem obisku Združenih držav Amerike leta 1980 se je Somé seznanil, kako se tamkajšnja medicina spopada z duševnimi boleznimi. Osupnil je ob spoznanju, da so bolniki na psihiatriji, imeli enake simptome, kot so jih imeli njegovi sovaščani:

»Tako torej ljudi, ki naj bi se prerodili v zdravilce, obravnavajo v ameriškem okolju. Kakšna škoda, kakšna izguba! Človek, ki se končno uskladi z močjo z drugega svet, gre v nič,« se je čudil Somé.

Po njegovem mnenju nismo usposobljeni za obravnavo psihičnih fenomenov in duhovnega sveta. Ko se pojavijo te energije in jih posameznik ni sposoben prepoznati, ga proglasimo za »norega« in mu predpišemo velike odmerke antipsihotičnih zdravil, ki zavrejo duhovni razvoj.

Šamani in spiritualisti so tudi sposobni videti »enitete« ali »duhovna bitja«, ki obkrožajo te ljudi. Kriki in vpitje bolnikov na psihiatriji je po Soméjevi razlagi znamenje, da entitete želijo očistiti telo in se rešiti zdravil. Njihova bolečina stopnjuje proces.

Po dagarski tradiciji so ti ljudje neke vrste most med telesnim in duhovnim svetom, družba pa jim pomaga, da uskladijo energije obeh svetov. Če jim ne uspe, ne napredujejo v zdravilca, ampak se zataknejo v zmedi energij. Somé je opisal shizofrenijo kot »zmožnost pretoka podob in informacij, ki jih ni mogoče nadzorovati«.

»Ko se takšne podobe in informacije vsujejo, še posebej takrat ko so slike strašljive in protislovne, človek podivja,« je razložil Somé. Šamani odstranijo tujo energijo iz človekove aure s tehniko »pometanja«, s čimer hkrati umirijo duhovno energijo in osebo. Nato skušajo uravnati visokonapetostno energijo duha, ki prihaja z drugega sveta, in jo usmeriti tako, da se oseba prerodi v zdravilca. Blokada tega procesa poslabša zdravstveno stanje človeka. V primerih, ko je energija negativna in ni namenjena napredovanju, jo šamani skušajo povsem odstraniti iz aure.

Soméja je v Ameriki razganjala radovednost, ali je njihova tehnika univerzalna in učinkuje na vse paciente. Na prošnjo staršev je pod svoje okrilje vzel 18-letnega duševnega bolnika. Po štirih letih hospitalizacije, halucinacij in hude depresije fantovi starši niso več vedeli, kaj storiti. Somé ga je odpeljal v svojo vas in staršem pozneje sporočil, da je fant po osmih mesecih šamanskega ritualnega zdravljenja »popolnoma normalen« ter da je dojel svoj dar in poslanstvo. Pri šamanih je kot zdravilec ostal še štiri leta, potem pa se vrnil domov in končal študij psihologije na Harvardu. »Naredili smo vse, kar je bilo potrebno in zdaj lahko normalno živi,« je ocenil Somé.

Ena od koristi, ki jih šamani lahko ponudijo zahodnemu svetu, je znanje in pomoč pacientom pri odkrivanju duhovne perspektive, ki je nujna za življenje. Sprejemanje duhovnega dela življenja zmanjšuje verjetnost duševne stiske, zato ni presenetljivo, »da jih vabijo na vse konce sveta in z odprtimi rokami sprejemajo njihovo pomoč pri zdravljenju.«

Somé je povedal še, da »so lahko nekateri duhovi, ki želijo prestopiti v naš svet, predniki, ki bi radi prek svojih naslednikov ozdravili tisto, kar niso mogli, ko so bili na temu svetu,« in dodal: »če ni odnos med živim in mrtvim uravnotežen, posledično nastopi kaos. Dagarci verjamemo, da je v primeru neravnovesja dolžnost živih, da pomagajo in ozdravijo prednike. Če jih ne ozdravimo, bo njihova bolna energija preganjala duše in psiho tistih, ki bi jim morali pomagati.«

Naj bralce na tem mestu vendarle še opozorimo, da smo prispevek o drugačnem dojemanju duševnih bolezni širom sveta povzeli v želji, da pomagamo zmanjšati stigmo, zaradi katere trpijo številni bolniki zahodnega sveta. Morda pa se gre zamisliti tudi nad dejstvom, da afriški zdravilec Somé k zdravljenju trpečih za duševnimi boleznimi predlaga (in v svoji domovini s pridom prakticira) tudi alternativne, ritualistični pristop k zdravljenju duševnih motenj.

  • Na tem mestu seveda nikakor ne želimo sugerirati, naj bolniki samovoljno (in brez vedenja svojega zdravnika) opustijo tradicionalno zdravljenje. Dotični prispevek gre namreč videti zgolj kot posredovanje drugačnega pogleda na duševne bolezni.

Vir: EIC