Akcija živali za otroke: S tačkami rišejo nasmehe na otroške obraze

Akcija živali za otroke: S tačkami rišejo nasmehe na otroške obraze (foto: osebni arhiv) osebni arhiv
Vir: Lea
25. 11. 2016

S posaditvijo sadne grmovnice sta podjetje Mars in Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana (ZGNL) na dan slovenskega znakovnega jezika simbolično naredila naslednji korak k vzpostavitvi senzornega vrta, ki bo pozitivno pripomogel k razvoju socialnih veščin in čutil svojih učencev. Posebna pozornost bo namenjena tudi terapevtskemu programu s pomočjo psov Društva Tačke pomagačke.

V podjetju Mars so v letošnji akciji Živali za otroke, ki je potekala že tretje leto zapored, zbirali sredstva za opremo, potrebno za terapijo senzorne integracije, vzpostavitev senzornega vrta in nakup opreme za izvajanje terapevtskega programa Terapija s pomočjo psov na ZGNL.

"Družbena odgovornost je del organizacijske kulture podjetja Mars. S projektom Živali za otroke vračamo okolju, v katerem delujemo. Naš namen je povezati otroke in živali, zato smo že lani sodelovali z Društvom Tačke pomagačke. Sodelovanje je obrodilo prave sadove, zato ga letos nadaljujemo in s tačkami rišemo nasmehe na obrazu učencev ZGNL. Pri projektu smo zelo dejavno sodelovali tudi zaposleni. Naši sodelavci so pomagali v delovni akciji, s katero se je začelo urejanje senzornega vrta," je pojasnila Darja Šušteršič, direktorica podjetja Mars za Slovenijo, Hrvaško in BiH. Letos je prodajna akcija potekala od 1. do 21. oktobra v maloprodajnih trgovinah, v tem času so del sredstev od prodaje izdelkov v višini 15 tisoč evrov namenili uresničitvi tega cilja.

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana je ena od osrednjih slovenskih ustanov za celostno obravnavo gluhih in naglušnih otrok, oseb z govorno-jezikovno motnjo in oseb z motnjo avtističnega spektra. Poleg tega srednja šola, ki deluje v okviru zavoda, letos praznuje 70 let, sam zavod pa deluje že 116 let.

"Senzorni vrt je namensko zasnovano okolje, ki spodbuja delovanje vseh človeških čutil, poleg tega pa pripomore k razvoju orientacije in gibalnih sposobnosti pri otrocih, zato je v kombinaciji s terapijo senzorne integracije izjemnega pomena za dobrobit naših učencev, hkrati pa bo pomembno pripomogel k dvigu kakovosti storitev zavoda," je dejal Boris Černilec, direktor Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana.

Otroci od zdaj tudi v družbi 'tačk pomagačk'

Številne strokovne raziskave kažejo na pozitivne vplive, ki jih imajo živali na otroke – odpravljanje tesnobe, izboljšanje splošnega zdravja in dobrega počutja, večja uspešnost v šoli in lažja socializacija otrok. S pomočjo pridobljenih sredstev bodo na ZGNL v program lahko vključili terapevtske kužke in njihove vodnike iz Društva Tačke pomagačke. Ti jih bodo obiskovali enkrat na teden in izvajali različne terapevtske programe. Gre za edinstveni program, ki otroku zagotavlja pridobivanje senzornih izkušenj, potrebnih za rast in razvoj. V program se lahko vključujejo otroci, ki imajo težave s senzorno integracijo, motorične težave, motnje pozornosti, težave v govorno-jezikovnem razvoju, težave z regulacijo vedenja in učenjem.

"Pes je pravi prijatelj otrok, daje jim emocionalno podporo, izboljšuje njihovo pozornost, zmanjšuje anksioznost, pomirja in spodbuja pozitivno sprejemanje emocionalnih, zvočnih in fizičnih dražljajev. Je motivator za premagovanje različnih preprek, s katerimi imajo otroci težave. Spodbuja jih k medsebojnim stikom, pogovoru, spoštovanju dogovorjenih pravil, zbuja občutke sprejetosti in krepi samozavest," je razložila Slavica Mrkun, predsednica Društva Tačke pomagačke.