Božično-novoletni sprehod malih vitezov

28. 12. 2018 | Promocijsko sporočilo

Ustanova Mali vitez vas 5. januarja vabi na božično-novoletni sprehod prijateljstva skozi umetniško besedo malih vitezov in glasbeno ustvarjalnost od baroka do sodobne glasbe z Duom Passacaglia.

Novoletno-božična prireditev je ustaljena tradicija že od začetka Ustanove Mali vitez. Malim vitezom ponuja možnost druženja in medsebojnega sodelovanja ter ponuja priložnost, da predstavijo posebnosti svoje skupnosti širši javnosti. Hkrati je to priložnost za njihovo vključevanje v širšo socialno mrežo. Prireditev je tudi dobrodelna: umetniki na odrih darujejo svoj nastop za male viteze. Vstop na prireditev je prost, obiskovalci dogodka lahko nastopajočim svoje zadovoljstvo izrazijo s prostovoljnimi prispevki za delovanje ustanove (na voljo so dohodninski obrazci, položnice …).

 

V soboto, 5. januarja 2019, ob 19. uri, v Festivalni dvorani Ljubljana. Vstop prost!


Možna rezervacija sedežev na info@ustanova-malivitez.si do vključno 3. 1. 2019.

Ustanova Mali vitez deluje od leta 1996. Služi podpori mladih ljudi, ki so zaradi otroškega raka doživljali drugačno otroštvo kot njihovi zdravi vrstniki. Zapuščina bolezni in operacij so zanje pogosto manj ugodne možnosti ob prehodu v odraslo dobo zaradi bolj ali manj vidnih telesnih poškodb ter blažjih ali izrazitejših čustvenih motenj. Bremenijo jih tudi negotovosti in strahovi glede možnosti dodatnega poslabšanja zdravja zaradi poznih posledic kemoterapije in obsevanja še leta in desetletja po končanem zdravljenju. A ti nekdanji onkološki bolniki imajo tudi skupne odlike. Mnogi zmorejo brez zadržkov in predsodkov sprejemati »drugačnost« in radi pomagajo svojim tovarišem in drugim ljudem v stiski. Kljub »brazgotinam« dokazujejo, da se je možno zadovoljivo uresničiti, najti osebno zadovoljstvo in se aktivno vključiti v širšo skupnost.

Ustanova poskuša pomagati z ozaveščanjem javnosti o posebnostih te skupnosti nekdanjih bolnikov. Posameznikom s prispevki pomaga pri plačilu invalidskih pripomočkov in zdravstvenih storitev ter za izobraževanje. Vsem v skupnosti pa poskuša nuditi priložnosti za aktivno samopomoč in medsebojno pomoč z organizacijo raznih oblik druženja, kot so celostne rehabilitacije v toplicah, tradicionalne prireditve in posebni projekti.

Značke: Mali vitezi