Corners povezuje evropska občinstva z novimi zgodbami

Od leve proti desni: Nataša Zavolovšek, direktorica Zavoda Exodos, Jedrt Jež Furlan, publicistka, Primož Bezjak, igralec in plesalec, Miha Horvat, multimedijski umetnik (foto: Nada Žgank) Nada Žgank
6. 3. 2015 | Promocijsko sporočilo

Zavod Exodos Ljubljana je v teh dneh predstavil začetek nove faze inovativne sodelovalne platforme Corners, ki povezuje umetnike in občinstva z robov Evrope. Po raziskovalno razvojni fazi bodo partnerske organizacije v naslednjih treh letih izvedle različne umetniške projekte, ki se bodo dogajali v štirinajstih evropskih mestih. Zavod Exodos Ljubljana, slovenski partner projekta, ki je odgovoren tudi za celotno logistično in tehnično koordinacijo platforme, bo dogodek gostil maja 2016. Zagon nove faze projekta je hkrati potekal v desetih evropskih mestih: Stockholmu, Donostiji/San Sebastiánu, Newcastlu na reki Tyne, Zagrebu, Ljubljani, Rijeki, Beogradu, Gdańsku in Bariju.

Projekt CORNERS je platforma umetnikov in občinstev, ki so jo zasnovale in jo poganjajo kulturne organizacije na robovih Evrope. Ta platforma odpira možnosti za umetnike in raziskovalce, da mednarodno sodelujejo v multidisciplinarnih umetniških in kulturnih projektih.

Projekt Corners povezuje zunanje regije Evrope. V središče postavlja območja, ki so izven političnih, kulturnih in ekonomskih osrednjih tokov. Povezave med temi območji vzpostavlja s pomočjo raziskovanja in umetniškega delovanja. Njegov cilj je srečevanje lokalnih občinstev, organizacij in aktivnih prebivalcev, povezovanje z njimi in skupno umeščanje teh krajev v središče kulturnega zemljevida Evrope.

Enajst partnerjev iz devetih evropskih držav je zasnovalo procese, ki omogočajo umetniško produkcijo, ki temelji na sodelovanju. Po dolgotrajnem raziskovanju in vrsti srečanj so umetniki in raziskovalci razvili umetniške projekte, ki jim pravimo Co-creations (Skupne kreacije). Njihov namen je komuniciranje z različnimi občinstvi na robovih Evrope.

V okviru projekta CORNERS se je srečalo več kot 50 umetnikov in raziskovalcev (in število se še povečuje). Gre tako za mlade umetnike, ki se še uveljavljajo, kot za izkušene in že uveljavljene umetnike. Izbrani so bili glede na njihovo sposobnost sodelovanja, njihovo zmožnost oblikovanja protokolov za pritegovanje drugih ljudi v njihovo delo in njihovo sposobnost za medkulturno komuniciranje.

Priporočamo