Dobrodelni koncert Veliki koraki malega viteza

18. 9. 2017 | Promocijsko sporočilo

Dobrodelni koncert ob jubilejih ustanove Mali vitez bo v nedeljo, 8. 10 2017 ob 18.00, v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Prisluhnili boste lahko uglasbeni ljubezenski liriki z DITKO in Ferijem Lainščkom.

Ustanova Mali vitez je edina nevladna organizacija v Sloveniji, ki se ukvarja s posledicami zdravljenja raka v otroštvu. Namen ustanove je podpora ljudem pri premagovanju posledic zdravljenja otroškega raka , pospeševanje raziskav poznih učinkov zdravljenja in osveščanje javnosti o tem.

V letošnjem letu Ustanova obeležuje tri jubileje. 30 let Ambulante za sledenje poznih posledic zdravljenja raka v otroštvu na Onkološkem inštitutu, ki odkriva pozne učinke zdravljenja otroškega raka, zmanjšuje njegove posledice ter tako izboljšuje kvaliteto življenja mladih, ozdravljenih od raka. 20 let Ustanove Mali vitez, ki podpira psihofizično in socialno rehabilitacijo ozdravljenih ter jim pomaga pri pridobivanju izobrazbe.15 let Sveta malih vitezov, ki ozdravljenim omogoča medsebojno psihosocialno podporo in pomoč.

Ustanova Mali vitez, fundacija za pomoč mladim ozdravljenim od raka, s pridobljenimi sredstvi ponuja oblike pomoči, ki so prilagojene specifičnim potrebam malih vitezov in jih sistema zdravstvenega in invalidnega zavarovanja ne zajemata:

  • s štipendijami podpiramo njihovo izobraževanje,
  • z denarnimi prispevki pomagamo pri nakupu njim ustreznih pripomočkov za lajšanje invalidnosti,
  • organiziramo aktivnosti, ki jim omogočijo medsebojno podporo in pripomorejo k njihovi boljši socialni vključenosti (skupinske rehabilitacije, dejavnosti za samopomoč).

Več na: www.ustanova-malivitez.si