Otvoritev novih prostorov Javnega zavoda Cene Štupar na Šmartinski

Otvoritev novih prostorov Javnega zavoda Cene Štupar na Šmartinski (foto: Javni zavod Cene Štupar Press) Javni zavod Cene Štupar Press
14. 5. 2019

Na novi lokaciji Javnega zavoda Cene Štupar - Centra za izobraževanje Ljubljana sta bila na otvoritvi prostorov prisotna tudi župan Mestne občine Ljubljana, g. Zoran Janković ter direktor Cene Štupar - CILJ, g. mag. Bojan Hajdinjak.

S koncem aprila je Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana zapustil prostore na Linhartovi 13 in na Vojkovi 1 ter dobil povsem nove prostore na Šmartinski 134a v Ljubljani. V novih prostorih bo še več možnosti za izobraževanje odraslih, saj poleg klasičnih učilnic ponujajo tudi veliko profesionalno šolsko kuhinjo, prostor za druženje, učilnico za skupno učenje otrok in staršev skupaj z igralnico za otroke, dve plesno telovadni dvorani ter računalniški učilnici. V prostorih je na voljo tudi prostor za druženje, ki deluje v okviru Večgeneracijskega centra Ljubljana – N'šPlac. Profesionalna kuhinja nudi možnost izobraževanj za srednješolske programe in Nacionalne poklicne kvalifikacije, možnost pa bodo dobili tudi kulinarični večeri, barmanski tečaji in ostala druženja. Učilnice so opremljene z najnovejšo tehnologijo, interaktivnimi tablami, pametnimi projektorji in računalniki.

Otvoritve so se poleg predstavnikov Mestne občine Ljubljana udeležili tudi predstavniki ministrstev, Zavoda za zaposlovanje, različne nevladne organizacije ter ostala podjetja, s katerimi Javni zavod Cene Štupar- Center za izobraževanje Ljubljana sodeluje.

Ob otvoritvi je župan Zoran Janković predvsem pozdravil medgeneracijsko povezovanje, ki ga Cene Štupar – CILJ omogoča svojim udeležencem in tako krepi vezi med generacijami in povečuje medsebojno sožitje in razumevanje. Poudaril je, da so novi prostori dokaz trdega dela in sodelovanja, ki se kaže v uspehu zavoda in dobrih odnosih znotraj in navzven. Pred 10 leti so bili tik pred ukinitvijo, danes pa so v 60. letu delovanja največja institucija za izobraževanje odraslih v Sloveniji.

V vseh letih je zavod doživel marsikaj. Zadnjih 10 let deluje pod vodstvom mag. Bojana Hajdinjaka, ki pravi, da je glavna beseda razvoja Javnega zavoda Cene Štupar - Centra za izobraževanje Ljubljana povezovanje in sodelovanje. Zavod se razvija v smeri nudenja kakovostne storitve njihovim uporabnikom, s poudarkom na ranljivih ciljnih skupinah. Poudaril je, da bo naša država obstala, napredovala in se razvijala le, če bo vlagala v vseživljenjsko učenje vseh prebivalcev, še posebej ranljivih skupin. Ponudil je z nekaj dejstvi, da se prebivalstvo stara, smo v IV industrijski revoluciji, vsak dan slišimo avtomatizacija, informatizacija, umetna inteligenca. Po drugih strani pa nam mednarodna raziskava PIAC pokaže da kar 400.000 Slovencev ne razume kar prebere. Zadeve preprosto ne gredo skupaj, zato bo nekdo moral poskrbeti, da teh 400.000 Slovencev ne bo živelo na obrobju družbe.

  

Center za izobraževanje Ljubljana si že od leta 1959 prizadeva za pestro ponudbo izobraževalnih programov za vse generacije, zato je selitev ob prihajajoči 60 letnici še dodatno popestrila ponudbo ter dala tradiciji in ustaljenim praksam nov zagon, ki njihovo ponudbo še dodatno obogati in ponuja možnosti za še pestrejša izobraževanja.

Kot ena izmed največjih organizacij na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji se zavedajo, kako pomembno je, da udeležencem ponudijo aktualne vsebine in različen nabor formalnih ter neformalnih programov. Prav tako se zavedajo, kako pomembna sta medsebojno povezovanje in sodelovanje. Ponosni so na uspešno sodelovanje z gospodarskimi družbami in drugimi organizacijami tako lokalno kot regionalno, saj letno v formalna in neformalna izobraževanja vključijo preko 12.000 oseb.

Priporočamo