Pionirski dom s presežki doma in s priznanji v tujini

Pionirski dom s presežki doma in s priznanji v tujini (foto: Pionirski dom) Pionirski dom
29. 7. 2019 | Promocijsko sporočilo

Šolsko leto 2018/19 so v Pionirskem domu – Centru za kulturo mladih zaključili s presežki tako doma, kot v tujini. Nadvse uspešno leto Pionirskega doma – Centra za kulturo mladih je zavod utrdilo pri zavedanju o pomenu vzgoje za kulturo in njene odprtosti skozi mednarodno sodelovanje. 

Zaupanje 1200 tečajnikov v preteklem šolskem letu in 98% zadovoljnih staršev dokazuje kvaliteto izvajanih programov zavoda, s katerim poudarjajo pomen individualnega dela in ga nadgrajujejo v interdisciplinarnosti izvajanih programov in vsebin.

Kot je izpostavila direktorica zavoda Viktorija Potočnik so svoje delo nadgrajevali s strokovnim dopolnjevanjem programov in kakovostnim ter vsebinskim bogatenjem izvajanja celoletnih in krajših programov na kulturno-umetniškem in jezikovno-kulturnem področju. »Programe smo medsebojno povezovali, jih dopolnjevali tako pri izvajanju festivalov za otroke in mladostnike, počitniškem varstvu in v mednarodnem povezovanju. Delovali smo kot profesionalna organizacija, ki spodbuja ustvarjalnost posameznika in njegovo kritično razmišljanje na vseh nivojih«

Skrb za združevanje kvalitete, tradicije in mladostnega pristopa se odraža tudi skozi praktična znanja, pri izobraževanju mentorjev, pedagogov in učiteljev, ki so postala sestavni del vseh izvedenih festivalov v Pionirskem domu, s katerim lahko udeleženci v nadaljevanju obogatijo svoje vzgojno izobraževalne prijeme.

25 celoletnih programov na kulturno-umetniškem in več kot 10 na jezikovno-kulturnem področju nudijo možnost, da se v njih najdejo in znajdejo vsi. Tako so omogočili dostopnost različnih programov otrokom iz socialno šibkejših okolij in pričeli z izvajanjem likovnih delavnic za mlade z Downovim sindromom. Zaradi izjemnega odziva tečajnikov in odmevnosti razstave Pogovor in Ko hodiš, kjer so se predstavila dela, ki so nastala na celoletnih delavnicah grafike, kiparstva in slikarstva odraslih tečajnic in tečajnikov ter skozi celoletne likovne delavnice namenjene odraslim osebam s posebnimi potrebami. Program  likovne delavnice za osebe s posebnimi potrebami bodo nadaljevali tudi v naslednjem šolskem letu v prenovljenih prostorih na Komenskega 9. 

Poučevanje tujih jezikov in kulture  povezujejo z umetnostjo in kulturo ter nadgrajujejo že 60 letno tradicijo, ki jo ima Pionirski dom pri izvajanju tečajev tujih jezikov in 20 letno tradicijo priprave tečajnikov na mednarodne izpite. Kot pojasnjuje vodja oddelka za tuje jezike in kulture Karmen Feher Malačič v zavodu tečajnike pripravljajo na mednarodne izpite angleškega, španskega, nemškega, francoskega, italijanskega in japonskega jezika. »Letos smo dodali še en uspeh, poleg uradnega izpitnega centra za španščino DELE, ki ga izvajamo v sodelovanju z Institutom Cervantes, smo postali uradni izpitni center za mednarodne izpite Cambridge Assessment English«.

V letu 2018 so izvedli 8 festivalov namenjenih predstavitvi otroške in mladinske ustvarjalnosti, večina le teh je že mednarodnega značaja. Na festivalih je sodelovalo in si jih ogledalo več kot 46.354 obiskovalcev. .

Ponovno so uspeli na razpisu Ustvarjalna Evropa, projekti sodelovanja 2019. Kot je razbrati iz podatkov, ki jih je izpostavil Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji je med 106. projekti sodelovanja Kultura, izbranimi na evropski ravni, letos rekordno število takih, v katerih sodelujejo slovenske organizacije: kot vodja ali partner so vključene v 28 projektov, kar predstavlja 26 odstotkov vseh uspešnih prijav. V podprtih projektih sodeluje 25 različnih organizacij iz Slovenije, Pionirski dom – Center za kulturo mladih pa je uspel z dvema projektoma. Pri enem v vlog vodje, pri drugem pa v vlogi partnerja. 

Kot je povedala vodja projekta Bjanka Kršmanc bo Pionirski dom ponovno nosilec novega mednarodnega projekta Young theatre on the move, ki bo potekal 26. mesecev, od 1. oktobra 2019, do 30. novembra 2021. »Projekt je nadgradnja izvedenega pilotnega projekta Young theatre/Mlado gledališče, ki smo ga uspešno zaključili v letošnjem letu. V pridobljenem projektu bomo gledališka impro znanja obogatili z ustvarjalnim gibom. Naši partnerji bodo tudi tokrat iz Srbije, Poljske in Romunije, priključili pa so se nam tudi partnerji iz Francije«.

Pionirski dom je tudi partner v mednarodnem projektu sodelovanja velikega obsega, s skrajšanim naslovom Liberty, v katerem bo soustvarjalo 12 partnerskih inštitucij in bo potekal od 1. septembra 2019 do 31. januarja 2023. Projekt se vsebinsko veže na izjemno pomembno področje delovanja Pionirskega doma z mladimi, na festivalsko dogajanje in izobraževanje za mlade. Tako bodo skozi Liberty nadgradili likovni festival LIKfest, plesni festival Kalejdoskop ter filmski festival Zoom.

Prepoznavnost Pionirskega doma – Centra za kulturo mladih in mednarodno priznanje zavodu, ki ga izkazujejo partnerji skozi zaupanje, so dobra popotnica za prihajajoče šolsko leto, ki napoveduje nove kulturno-umetniške in jezikovno-kulturne programe ter razmislek za projekte sodelovanja v naprej.

 

 
...