Rešitev za podjetja, ki jim primanjkuje kadra

29. 3. 2018
Deli

»Slovensko prebivalstvo se stara, kar posledično pomeni, da bomo morali delati dlje časa in vase vlagati več. Mladih na trgu dela zmanjkuje, zato so tudi podjetja začela spreminjati svoj odnos do usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih,« je povedal mag. Bojan Hajdinjak, direktor Javnega zavoda Cene Štupar – Centra za izobraževanje Ljubljana (Cene Štupar – CILJ).

Kako se soočiti s pomanjkanjem kadra? Izkušnjo je delila tehnična direktorica družbe Setcce mag. Svetlana Šaljić: »Naša družba deluje na področju informacijske tehnologije, strokovnjakov s tega področja pa primanjkuje. Zato smo se odločili za usposabljanje in izpopolnjevanje obstoječega kadra. Pri tem lahko pohvalimo izjemno sodelovanje z zavodom Ceneta Štuparja.« Vedno več podjetij v Sloveniji se zaveda, kako pomembno je karierno svetovanje in dodatno izobraževanje zaposlenih za večjo konkurenčnost na trgu dela. Zato se vse pogosteje odločajo za sodelovanje v projektu Svetovanje za zaposlene 2016–2022, ki ga izvaja tudi Cene Štupar – CILJ.

Svetovanje za zaposlene je tako za podjetja kot tudi posameznike popolnoma brezplačno, saj je financirano iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Med mnogimi drugimi so se v njihov projekt Svetovanje za zaposlene 2016–2022 vključila podjetja Dars, Setcce, Ljubljanski potniški promet (Kavalir), Dobrovita in Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, saj se zavedajo, da so lahko z dodatnim izobraževanjem zaposlenih še bolj uspešni. »V skoraj dveh letih, odkar ga izvajamo, smo v ljubljanski regiji opravili že precej več kot 400 svetovanj za zaposlene, tako za podjetja, posameznike kot tudi za skupine,« je pojasnil mag. Hajdinjak.

»Svetovanje in izobraževanje zaposlenih za razvoj kompetenc in znanj, ki jih potrebujejo v novih tehnoloških procesih, je storitev, ki jo vsako podjetje nujno potrebuje v sodobnem času. Zato je dejavnost zavoda Cene Štupar in Zveze ljudskih univerz, ki te storitve nudijo, toliko bolj pomembne za celotno gospodarstvo in podjetja,« je dobro izkušnjo s projektom Svetovanje za zaposlene opisala Helena Pleslič, samostojna strokovna delavka v razvoju kadrov na Darsu, kjer že vidijo nove možnosti sodelovanja s Cenetom Štuparjem tudi v prihodnje.

Namen projekta Svetovanje za zaposlene je povečati oziroma izboljšati kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Namenjen je vsem zaposlenim, prednostna skupina pa so manj izobraženi, starejši od 45 let, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu. V okviru projekta podjetjem in zaposlenim svetujejo, katera znanja bi morali nadgraditi, ter jih spodbudijo k vključitvi v primerna izobraževanja, ki jih nato tudi izvedejo. V svetovalnem procesu opravijo natančno analizo profila zaposlenega ter preverijo, kakšne so njegove možnosti za povečanje konkurenčnosti. Podjetju pomagajo pri odkrivanju potreb, zaposlenim pomagajo odkrivati lastne potenciale, njihove in delodajalčeve želje po nadgradnji kompetenc glede na lastne želje in potrebe delovnega mesta. V Svetovanju za zaposlene svetujejo tako podjetjem glede razvoja njihovega kadra kot samim zaposlenim. »Naš cilj je, da pri razvoju kadrov postanemo podaljšana roka kadrovske službe in da kadrovnikom pomagamo pri dodatnem usposabljanju in izpopolnjevanju zaposlenih,« je še povedal mag. Hajdinjak.

 

Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana je ena izmed večjih organizacij na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji. Cene Štupar – CILJ je v ožjem in širšem okolju že več kot 58 let prepoznaven po pestri ponudbi formalnih in neformalnih programov za vse generacije. Opise programov, izobraževanj in tečajev najdete na spletni strani: www.cene-stupar.si. Že dve leti je Cene Štupar – CILJ tudi konzorcijski partner v projektu Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja za zaposlene od 2016 do 2020, ki ga sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt je namenjen vsem zaposlenim, prednostna skupina pa so manj izobraženi, starejši od 45 let, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu. Vse aktivnosti v sklopu projekta so za zaposlene brezplačne.