Skupinski nakup elektrike in plina za vse slovenske potrošnike: ZAMENJAJ in PRIHRANI #2

Skupinski nakup elektrike in plina za vse slovenske potrošnike: ZAMENJAJ in PRIHRANI #2 (foto: profimedia) profimedia
6. 6. 2017

Zveza potrošnikov Slovenije organizira drugi skupinski nakup električne energije in zemeljskega plina. Njihov cilj je potrošnikom ponovno zagotoviti čim boljšo ponudbo, brez skritih stroškov in brez vezave, z navzgor omejeno ceno za obdobje enega leta. Zamenjava dobavitelja z ZPS je namenjena vsem slovenskim potrošnikom in je preprosta, brezplačna in nezavezujoča. Za sodelovanje se je do zdaj odločilo že skoraj 4000 potrošnikov.

Vse potrošnike vabimo k oddaji nezavezujoče prijave k sodelovanju v skupinskem nakupu.

Prijave sprejemajo na spletni strani kampanje www.ZAMENJAJinPRIHRANI.si in to vse do 12. julija 2017. Za potrošnike so dodatne informacije kot tudi pomoč pri prijavi na voljo preko elektronske pošte ZAMENJAJinPRIHRANI@zps.si ali na telefonski številki 01/432 30 35 (vsak delavnik med 8. in 20 uro).

Številni plačujejo (pre)več

Breda KutinNa slovenskem trgu energije že od leta 2015 poteka konsolidacija, a hkrati na trg vstopajo novi dobavitelji. Po podatkih Agencije za energije imamo v Sloveniji 16 ponudnikov elektrike in 19 ponudnikov plina gospodinjskim odjemalcem.

»Zadnji podatki o gibanju cen potrjujejo vtis, da obstajajo bistvene razlike med ponudniki, ne le v ceni, ampak tudi v splošnih pogojih - potrošniki morajo biti pozorni predvsem na morebitno vezavo in t.i. skrite stroške,« je izpostavila Breda Kutin, predsednica ZPS in dodala: »Število menjav dobavitelja v zadnjih letih res ne stagnira, vendar ga lahko pripišemo predvsem dobrim 20 % aktivnih potrošnikov, medtem ko po naših podatkih skoraj 80 % potrošnikov še nikoli ni menjalo dobavitelja."

Preprosto, brezplačno in nezavezujoče

Zamenjava dobavitelja energije v okviru kampanje ZPS »ZAMENJAJ in PRIHRANI #2« je preprosta, brezplačna in nezavezujoča. Sodelovanje je omogočeno vsem potrošnikom, ki so gospodinjski odjemalci električne energije in zemeljskega plina na področju Republike Slovenije Izjema pri sodelovanju v skupinskem nakupu plina so gospodinjstva v občinah Sežana in Rogatec, kjer zamenjava dobavitelja plina ni mogoča, saj je na teh območjih napajanje urejeno z neposrednimi povezavami z Italijo oz. Hrvaško. Lahko pa ta gospodinjstva sodelujejo pri skupinskem nakupu elektrike..

Slovenski potrošniki prihranili skoraj 1 mio EUR...

V Sloveniji je dobavitelja elektrike in/ali plina v okviru prve kampanje zamenjalo več kot 12.300 gospodinjstev.

»Potrošniki, ki so sodelovali v prvi kampanji so skupaj prihranili skoraj milijon evrov, skupni prihranki vseh potrošnikov, ki so v istem obdobju zamenjali dobavitelja v Sloveniji pa so še večji, saj so dobavitelji kot odziv na kampanjo ZPS na trgu predstavili številne ugodne ponudbe. V prvi kampanji so bili prihranki na letni ravni v povprečju skoraj 80 evrov, konkretni prihranki posameznega gospodinjstva pa so bili odvisni od pretekle pogodbe z dobaviteljem in porabe. Nekateri so prihranili znesek v višini ene mesečne položnice, drugi pa več sto evrov«, je poudarila Breda Kutin, predsednica ZPS.

...evropski potrošniki pa že več kot 270 mio EUR

Skupinski nakupi energije so v evropskih državah kot so Nizozemska, Španija, Italija, Portugalska, Belgija, Francija, Avstrija, pa tudi Češka postali redna aktivnost potrošniške organizacije. Evropska potrošniška organizacija (BEUC) ocenjuje, da so njene članice pomagale zamenjati dobavitelja že več kot 1, 200.000 gospodinjstvom, ki so skupaj prihranili že več kot 270 mio EUR. Skupinske nakupe podpira tudi Evropska Komisija.

zps

Ključni koraki kampanje

Na licitaciji ponudb dobaviteljev energije, ki bo 13. julija 2017, bodo lahko sodelovali vsi ponudniki elektrike in plina, ki so izrazili interes za sodelovanje in potrdili, da se strinjajo s pogoji skupinskega nakupa in opredeljenimi lastnostmi ponudb (npr. navzgor omejena cena za 12 mesecev, nobenih sankcij za odstop od pogodbe ali skritih stroškov, pravočasno obvestilo o ceni po poteku 12 mesecev).

Boljši bodo podatki, bolj natančna bo ocena prihrankov

Potrošniki, ki se bodo prijavili za sodelovanje v skupinskem nakupu, bodo v drugi polovici avgusta prejeli individualno oceno prihrankov in ponudbo za zamenjavo dobavitelja. Prav individualna ocena prihrankov bo potrošnikom v pomoč pri odločitvi o tem ali sprejeti ponudbo.

Več nas bo, boljšo ponudbo in posledično večje prihranke lahko dosežemo!

Ključna dejstva o prvi kampanji ZAMENJAJ in PRIHRANI:

  • Prvi skupinski nakup energije v Sloveniji, ki ga je organizirala Zveza potrošnikov Slovenije pod sloganom "Zamenjaj in prihrani" je uspešno zaključen v pričetku leta 2015.
  • Dobavitelja elektrike ali plina je v okviru prve kampanje zamenjalo več kot 12.300 gospodinjstev oziroma je bilo sklenjenih več kot 14.000 pogodb, saj so potrošniki v posameznih gospodinjstvih zamenjali tako dobavitelja elektrike kot tudi plina.
  • Povprečno gospodinjstvo, ki je zamenjalo dobavitelja v prvi kampanji skupinskega nakupa energije, je v povprečju na letni ravni prihranilo skoraj 80 evrov.
  • Potrošniki, ki so sodelovali v prvi kampanji Zamenjaj in prihrani so skupno prihranili skoraj milijon evrov, skupni prihranki vseh potrošnikov, ki so v enakem obdobju zamenjali dobavitelja v Sloveniji pa so še večji.
  • ZPS namreč poudarja, da niso prihranili le tisti, ki so zamenjali dobavitelja v okviru prve kampanje, ampak vsi, ki so se določili za zamenjavo, saj smo uspešno prebudili trg in spodbudili številne dobavitelje k oblikovanju ugodnih ponudb. Tako so prihranili tudi tisti, ki so jim njihovi ponudniki znižali cene kot odziv na akcijo ZPS.
  • V okviru prve kampanje je zamenjalo dobavitelja največ potrošnikov v Osrednjeslovenski regiji, sledita Obalno-kraška in Notranjsko-kraška regija, najmanj zamenjav v okviru prve kampanje ZPS pa so zabeležili na Koroškem in Savinjskem.