Tri DINAMITKE, Simona Vodopivec, Alenka Godec in Damjana Golavšek, na dobrodelnem koncertu ustanove Mali vitez

Tri DINAMITKE, Simona Vodopivec, Alenka Godec in Damjana Golavšek, na dobrodelnem koncertu ustanove Mali vitez (foto: promocijski materiali) promocijski materiali
30. 12. 2019 | Promocijsko sporočilo

Za tradicionalni koncert ob začetku novega leta so za male viteze  posebno darilo pripravile DINAMITKE. Simona Vodopivec, Alenka Godec in Damjana Golavšek se bodo v produkciji Prospota v nedeljo, 12. 1. 2020, ob 18. uri v SiTi Teatru BTC premierno predstavile z novim projektom. Barvit izbor pesmi in življenjsko energijo bo z besedo povezal Marjan Bunič.

Po koncertu bomo na kratko predstavili dejavnosti ustanove v letu 2019, mali vitezi se bodo zahvalili vsem podpornikom in izrekli priznanje malemu vitezu, ki se je v preteklem letu še posebej odlikoval z delom za prijatelje. 

Na koncert poleg malih vitezov, njihovih sorodnikov, znancev in prijateljev še posebej vabimo vse ljubitelje dobre glasbe in vse, ki bi se radi navzeli pozitivne energije in navdihujočih misli.

In kdo vabi?

Ustanova Mali vitez – fundacija za pomoč mladim, ozdravljenim od raka (UMV) deluje od dela 1996, ko jo je ustanovila prof. dr. Berta Jereb. Nekdanji bolniki, ki so bili ozdravljeni od otroškega raka, so sodelovali pri izbiri imena in jo simbolično poimenovali po naslovu Sienkiewiczevega romana Mali vitez. Junak zgodbe je na zunaj razmeroma neopazen vitez, ki pa je sposoben velikih dejanj za tovariše in skupaj z njimi.

Nameni in dejavnosti UMV so:

  • informirati o specifičnih posledicah raka v otroštvu (splošno javnost, družbene institucije, strokovne delavce …), da bi podprli prizadevanja za nove načine zdravljenja jutrišnjih malih bolnikov, ki bi zapuščali  manj neugodnih posledic za kakovost življenja po bolezni, a ohranili enako visoko možnost preživetja kot jo omogoča sodobno zdravljenje;
  • olajšati breme posledic bolezni s prispevki za potrebne zdravstvene storitve in invalidske pripomočke, ki jih ZZSZ zaenkrat še ne pokriva;
  • nuditi finančno podporo (štipendije), da si lahko nekdanji bolniki iz ekonomsko šibkejših družin pridobijo svojim sposobnostim ustrezno izobrazbo;
  • odpravljati neugodno psihosocialno zapuščino bolezni z organizacijo aktivnosti in dejavnosti, ki omogočajo ozdravljenim aktivno vlogo v lastni rehabilitaciji (samopomoč, medsebojna pomoč nekdanjih bolnikov v različnih oblikah druženja in aktivnega sodelovanja).

Ustanova Mali vitez finančna sredstva uporablja le za potrebe ljudi, ki so bili ozdravljeni od raka v rani mladosti, so stari 16 let in več ter pri katerih so minila vsaj tri leta od konca zdravljenja. Pogosto jim pravimo kar mali vitezi in potrebujejo pomoč zaradi posledic bolezni.

Slovenska raziskava je pokazala, da ima ob koncu zdravljenja več kot 60 % mladih bolj ali manj opazno spremenjen videz ali telesno funkcionalno motnjo. Pri več kot 80 % nekdanjih bolnikov so opazovali blažje ali izrazitejše emocionalne motnje kot posledico nekdanje bolezni ali spremljajočega zdravljenja.

Mladi si med spoprijemanjem za preživetje še ne morejo pomagati z razmišljanjem in izkušnjami odraslih. V odraslo dobo pogosto vstopajo plašni in negotovi, z občutkom, da ne zmorejo dovolj pomembno vplivati na svoje življenje. Te nezaceljene čustvene rane lahko znatno prizadenejo kakovost življenja po bolezni in ovirajo  vključevanje mladih v socialno skupnost zunaj ožje družine.

Dodatno negotovost in strahove  glede lastne prihodnosti vzbuja možnost razvoja poznih posledic zdravljenja zaradi kemoterapije in obsevanja. Te se lahko pokažejo šele leta ali desetletja po končanem zdravljenju. Odvisne so od vrste citostatikov in doze ter mesta obsevanja, pa tudi od individualnih posebnosti posameznika. Pozne posledice so različna nova poslabšanja zdravja ali nove bolezni zaradi predhodnega onkološkega zdravljenja. Nekatere med njimi močno vplivajo na kakovost življenja ali celo na novo ogrozijo življenje kot npr. sekundarni rak.

A ti nekdanji mladi bolniki so pridobili tudi pozitivne izkušnje zaradi bolezni. Mnogi zmorejo brez zadržkov in predsodkov sprejemati »drugačnost« in so veseli, kadar lahko pomagajo svojim tovarišem in drugim ljudem. So prinašalci upanja: skozi težko izkušnjo spoprijemanja za življenje se je možno zadovoljivo uresničiti in kljub »brazgotinam« graditi življenjske vrednote, najti osebno zadovoljstvo in se vključevati v širšo skupnost.

Redna dejavnost ustanove je podpora vključevanju nekdanjih bolnikov v širšo socialno mrežo z organizacijo celostnih skupinskih rehabilitacij. Enak namen imajo posebni projekti, v katerih sodelujejo nekdanji bolniki, včlanjeni v Svet UMV.

Še enkrat vas prijazno vabimo na dobrodelni koncert z DINAMITKAMI, da si ob uživanju v dobri glasbi in pozitivni energiji zaželimo vse dobro v novem letu.

Vstopnice so na voljo na: Moje Karte, Petrol