United Group B.V. z rekordnimi rezultati tudi v letu 2023 nadaljuje uspešno rast

24. 4. 2024
Deli
United Group B.V. z rekordnimi rezultati tudi v letu 2023 nadaljuje uspešno rast (foto: Promocijsko gradivo)
Promocijsko gradivo

Konsolidirani prihodki skupine za poslovno leto 2023 so se v primerjavi s prejšnjim letom povečali za 7 % na 2.791 milijonov evrov, konsolidirani prilagojeni EBITDAal skupine se je v poslovnem letu 2023 povečal za 7 % na 988 milijonov evrov.

United Group (UG), vodilno telekomunikacijsko in medijsko podjetje v jugovzhodni Evropi je v poslovnem letu 2023 doseglo rekordne finančne rezultate. Skupina je dosegla 7-odstotno rast tako v prihodkih (2.791 milijonov EUR) kot v izidu EBITDAal, ki se je povečal na 988 milijonov evrov. Po upoštevanju vpliva prodaje portfelja mobilnih stolpov avgusta 2023 je skupina v letu 2023 dosegla 10-odstotno organsko rast EBITDAal ob upoštevanju primerljivih rezultatov.

Na splošno so vse poslovne enote dosegle izrazito organsko rast prihodkov. Na uspešnost so vplivali zlasti naslednji dejavniki: 1) nadaljnja rast števila naročnikov mobilnih naročniških storitev na ključnih trgih skupine; 2) veliko povpraševanje po informacijskih rešitvah in opremi v poslovnem segmentu, zlasti v Grčiji; in 3) rast družbe United Media, ki je posledica povečanega obsega prodaje oglaševanja in medijskih vsebin. Na EBITDAal so ugodno vplivali isti dejavniki, ki so podpirali močno rast prihodkov, in proaktivno upravljanje stroškov, ki je skupini omogočilo, da je kljub inflacijskim pritiskom maržo EBITDAal ohranila na ravni 35 %.

"Leto 2023 je bilo pravzaprav leto strateške integracije prevzetih podjetij v Grčiji, Bolgariji in na Hrvaškem, pri čemer so bile do konca leta zaključene vse glavne pobude, vključno s stroškovnimi sinergijami. Poleg tega smo z nadaljnjimi naložbami v optično tehnologijo in tehnologijo 5G ter ključnimi nakupi frekvenčnih spektrov okrepili svoj položaj na vseh glavnih trgih," je povedala Victoriya Boklag, glavna izvršna direktorica skupine United Group. "V zahtevnem okolju smo še naprej hitro rasli in dosledno uresničevali svojo strategijo zagotavljanja vrhunskih izdelkov in storitev na sodobni in zanesljivi infrastrukturi."

Integriran poslovni model kot ključni razlikovalni dejavnik

Skupina United Group dosledno dosega dolgoročno rast. Kot vodilno telekomunikacijsko in medijsko podjetje v jugovzhodni Evropi skupina na trgih, kjer je prisotna, zagotavlja največje širokopasovno omrežje, najsodobnejšo fiksno in mobilno povezljivost, produkcijo televizijskih vsebin, oddajanje, najbolj priljubljene športne in zabavne pretočne vsebine ter številne najbolj zaupanja vredne novičarske portale.

Leta 2023 je širokopasovne in telekomunikacijske storitve skupine United Group uporabljalo več kot 5,3 milijona gospodinjstev, mobilne storitve pa več kot 7,34 milijona naročnikov. Podjetje je zavezano k navzkrižni prodaji paketov različnih storitev z dodano vrednostjo, vključno s konvergenčnimi fiksnimi in mobilnimi storitvami, kar je ključno prispevalo k tem uspešnim rezultatom.

Poleg tega United Media s svojimi programi dosega 8,2 milijona gospodinjstev, z lastno ekipo za produkcijo vsebin, ki ustvarja privlačne vsebine za svoje plačljive televizijske programe, pa pospešuje prodajo naročnin za plačljivo televizijo. United Media trenutno ustvari skoraj 50 % svoje ponudbe televizijskih vsebin, vključno s prizemno in plačljivo televizijo, razen športnih kanalov, njene glavne oddaje pa imajo na glavnih trgih, kjer je podjetje United Media prisotno, v času največje gledanosti običajno 25- do 40-odstotni delež.

Dokazana uspešnost pri prevzemih

Skupina United Group je od leta 2000 uspešno izvedla skoraj 150 prevzemov za širitev obsega poslovanja, od tega pet v letu 2023. Februarja 2024 je skupina United Group uspešno zaključila pomemben prevzem družbe Bulsatcom EOOD, tretjega največjega bolgarskega ponudnika fiksnih telekomunikacijskih storitev. Ta strateški prevzem bo podjetju omogočil, da poveča število dostopnih gospodinjstev v Bolgariji ter strankam podjetja Bulsatcom zagotovi zelo iskane izdelke in storitve skupine United Group.

Potencial za nadaljnjo rast

Skupina United Group je v letu 2023 zabeležila bistveno izboljšanje denarnega toka, kar je rezultat rasti EBITDAal in znižanja naložb v osnovna sredstva (v letu 2023 so se naložbe znižale s 27 % prihodkov na 23 %, deloma zaradi zmanjšanja kapitaliziranih zalog, ustvarjenih v pričakovanju motenj dobavne verige v obdobju pandemije COVID).

Ključnega pomena je tudi, da je skupina United Group leta 2023 izkoristila veliko povpraševanje po infrastrukturi stolpov za mobilno telefonijo in svoj portfelj stolpov, ki niso osrednjega pomena za poslovanje, prodala za 1,2 milijarde evrov. Ta sredstva so bila uporabljena za bistveno zmanjšanje zadolženosti podjetja, kar je sprostilo denarni tok za prihodnjo rast. Na dan 31. decembra 2023 se je neto finančni vzvod (razmerje med neto dolgom skupine in prilagojenim letnim EBITDAal za zadnji dve četrtletji) zmanjšal na 4,20-kratnega v primerjavi s 4,96-kratnim na dan 31. decembra 2022. Bonitetni agenciji sta potrdili bonitetni oceni skupine United Group. Moody's je skupini pripisal oceno B2 (stabilna), S&P pa B (pozitivna).

Glavni mejniki v letu 2024

Skupina United Group je v letu 2023 pomembno napredovala in se postavila v položaj za nadaljnji uspeh v prvem četrtletju leta 2024. Prizadevanja so se obrestovala, saj je skupina sedaj drugi največji mobilni operater v Sloveniji, ta dosežek pa odraža zavezanost podjetja h krepitvi svoje prisotnosti v regiji.

United Group je z naložbami v optično omrežno infrastrukturo FTTH postal drugi največji ponudnik optičnega omrežja FTTH v Grčiji, s čimer skupina uresničuje svojo ambicijo, da grškim gospodinjstvom zagotovi dostop do interneta visoke hitrosti. S strateško potezo prevzema družbe Bulsatcom je skupina utrdila svoj položaj največjega operaterja v Bolgariji. Z integracijo poslovanja družbe Bulsatcom želi skupina United Group izboljšati svoje storitve in doseči še širši nabor strank.

V Sloveniji v okviru United Group poslujejo družba Telemach Slovenija s storitvami EON, Total TV in mobilnimi paketi družine VEČ, informativni spletni portal N1, televizija Sportklub, medijska hiša Adria Media ter platforma za e-poslovanje Shoppster.

Novo na Metroplay: "Kar naenkrat se liki začnejo obnašati po svoje" | Tadej Golob o pisanju kriminalk