Vseslovensko srečanje članov društev Zveze Sonček in 35 obletnica Sončka na Dolenjskem

Vseslovensko srečanje članov društev Zveze Sonček in 35 obletnica Sončka na Dolenjskem (foto: press) press
18. 5. 2018

Sonček – Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine in Zveza Sonček sta svojo zgodbo pričela pisati pred petintridesetimi leti.

Z ustanovitvijo sta želeli pomagati ljudem s cerebralno paralizo in njihovim svojcem. V ta namen sta razvili vrsto programov in storitev, ki jim omogočajo aktivnejše in polno življenje. Sonček Dolenjske in Bele krajine tako že vrsto let organizira Zdravstveno terapevtske kolonije, terapevtsko jahanje, plavanje, smučanje, ustvarjalne delavnice, osebno asistenco, počitniško varstvo, šolo za starše, ples na vozičkih, delovno terapijo in gledališko dejavnost. Zveza Sonček pa je najbolj prepoznavna po »svojih« Varstveno delovnih centrih Sonček, kjer osebe z invalidnostjo ustvarjajo različne drobne izdelke darilnega programa. Ob tem pa izvaja še vrsto drugih programov in storitev s katerimi si prizadeva osmisliti življenja na rob odrinjenih.

Eden izmed pomembnih tradicionalnih dogodkov je tudi letno srečanje članov društev Zveze Sonček. Dogodek, ki ga Sonček - Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine organizira v sodelovanju z Zvezo Sonček bo v znamenju 35 obletnice društva.

  • Potekal bo v soboto, 26. maja, v Novem mestu, na Grmu Novo mesto – centru biotehnike in turizma, Sevno 13. Pričel se bo ob 11. uri.

Udeležilo se ga bo okoli 500 ljudi iz vse Slovenije. Večino predstavljajo ljudje z invalidnostjo, ki jim je gibanje zelo oteženo. Zato jim bo ta dogodek v veliko pomoč pri izmenjavi izkušenj in navezovanju novih poznanstev. Dogodek bo spremljal tudi bogat kulturno zabavni program. S svojo navzočnostjo ga bodo med drugi popestrili tudi Franci Kek, policijska konjenica, Tačke Pomagačke, Lamai, Bort Ross in Tretji kanu.

  

Zveza Sonček je neprofitna, nevladna in nepolitična nacionalna invalidska organizacija, ki deluje že od leta 1983. Nastala je z združitvijo Mariborskega in Gorenjskega društva za cerebralno paralizo. Kot prvotno starševska organizacija se je v 35 letih delovanja razvila v strokovno organizacijo, ki deluje na področju invalidskega varstva in izvaja storitve namenjene tako osebam z invalidnostjo, strokovni javnosti kot tudi staršem otrok s posebnimi potrebami in njihovim svojcem. Vanjo se združuje petnajst regijskih društev za cerebralno paralizo, Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom ter Športno društvo cerebralne paralize in Sončkov klub.. Zveza Sonček se neposredno vključuje tudi v Mednarodno združenje za osebe s cerebralno paralizo ICPS in Evropsko združenje servisov za osebe z invalidnostjo EASPD.

Priporočamo