Čudovita poteza za spodbudo branja!

18. 9. 2019 | Promocijsko sporočilo

Ob zaključku akcije Pižama & mleko je podjetje SPAR Slovenija 16 šolskim knjižnicam namenilo donacijo v skupni vrednosti 20.000 evrov. S podarjenimi sredstvi bodo izbrane šole, ki delujejo zunaj urbanih središč, obogatile police svojih knjižnic in tako učencem omogočile dostop do širšega izbora kakovostne otroške in mladinske literature.

V podjetju SPAR Slovenija so v sodelovanju s priljubljenim mladinskim pisateljem Boštjanom Gorencem - Pižamo zasnovali poseben projekt, namenjen dolgoročni spodbudi bralne kulture. Na trgovske police so spomladi postavili pravljice, natisnjene na embalaži trajnega mleka, ki so ljudi prek izdelka, s katerim se dnevno srečujejo, spomnile in navdušile za branje.

»Bralna kultura potrebuje spodbudo. Poleg besed pa potrebujemo tudi dejanja. Zato smo se ob zaključku odlično sprejete akcije odločili za donacijo, namenjeno tistim slovenskim šolskim knjižnicam, ki delujejo v odročnih krajih in so zaradi majhnosti in oddaljenosti pogosto prikrajšane,« je ob podelitvi donacije povedala Janja Štular, vodja marketinga v podjetju Spar Slovenija.

»Vsem učencem želimo zagotoviti enake pogoje za šolanje, ne glede na to, v katerem delu Slovenije živijo ali kakšen je njihov socialni status. Zato moramo biti še zlasti pozorni na šolske knjižnice, ki delujejo na podeželju, zunaj mestnih središč z razvito infrastrukturo,« je povedala državna sekretarka Martina Vuk, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, kjer so, v sodelovanju s Centrom za razvoj knjižnic Narodne in univerzitetne knjižnice, pripravili izbor knjižnic, ki so prejele donacijo. 

Od leve proti desni: Boštjan Gorenc - Pižama, Janja Štular, Martina Vuk in Eva Kodrič-Dačić.

»Skoraj 75 odstotkov vseh knjižnic v Sloveniji predstavljajo šolske knjižnice. Te otrokom in mladostnikom omogočajo najlažji dostop do kakovostne knjige: so brezplačne, delujejo v prostorih šole ter predstavljajo močen steber razvoja bralne kulture ter funkcionalne pismenosti,« je povedala dr. Eva Kodrič-Dačić, bibliotekarska svetnica iz Centra za razvoj knjižnic Narodne in univerzitetne knjižnice.

»Šolska knjižnica mi je v otroštvu pomenila varno zavetje, kjer sem lahko po mili volji brskal po knjigah in iskal tiste, ki so me nagovarjale. Brez nje bi bila moja bralna zgodovina občutno revnejša. Otroci in mladi tudi danes radi zahajajo v šolske knjižnice in berejo, še zlasti če tam najdejo literaturo, ki jim je blizu,« je povedal Boštjan Gorenc – Pižama.

Predstavnici šol: Barbara Stuhne Vuk in Fleur Tkalčec.

»Donacija je za našo šolo več kot dobrodošla. Kot šola smo namreč kar odmaknjeni od središča Slovenije in sredstva za nabavo knjižničnega gradiva niso visoka. Živimo v času, ko je znanje zelo pomembno in je izobraževanje tisto, ki ga dviga in nadgrajuje. Zato bomo Sparovo donacijo uporabili za nakup knjižničnega gradiva, tako leposlovja kot strokovnega gradiva, za naše učence, ki se morajo sicer do splošne knjižnice voziti več kot 20 kilometrov. Pravijo, da se svet odpira tistim, ki berejo. Hvala, ker nam pri tem pomagate,« je o donaciji povedala Barbara Stuhne Vuk, knjižničarka v OŠ Vinica.

Fleur Tkalčec, knjižničarka v OŠ Miklavž pri Ormožu, pa dodaja: »Da je bila ravno naša šolska knjižnica med izbranimi za donacijo, nas je izjemno razveselilo. Dobili smo čudovito priložnost, da zbirko naše knjižnice dopolnimo z najkakovostnejšimi naslovi otroške in mladinske literature, kar smo si že dolgo želeli. Prepričani smo, da bomo s tako obogateno ponudbo gradiv lahko še uspešnejši pri uresničevanju poslanstva šolske knjižnice, za kar se iskreno zahvaljujemo donatorju – podjetju SPAR Slovenija pa tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter Centru za razvoj knjižnic NUK, ki sta našo šolsko knjižnico izbrala.«

O akciji Pižama & mleko: V začetku letošnjega leta je Spar Slovenija v sodelovanju s priznanim mladinskim pisateljem Boštjanom Gorencem - Pižamo kar prek družbenih omrežij ustvaril izvirni pravljici »Izgubljeni biseri« in »O zajčku, ki se mu ni nehalo kolcati«. Pri pisanju pravljic so pisatelju na pomoč priskočili uporabniki Sparovih družbenih omrežij. Pravljici sta nato izšli, natisnjeni na embalaži SPAR trajnega mleka, z namenom, da kupce prek izdelka, s katerim se dnevno srečujejo, spomnijo in trajno navdušijo za branje literature. Še zlasti na edinstvene trenutke, ko starši prebirajo pravljice svojim otrokom pred spanjem.

Več o projektu na www.spar.si/aktualno/aktualni-projekti/pizama-in-mleko.

 

Priporočamo