ZOO Ljubljana vabi na Zeleni teden 2016

28. 5. 2016

Živalski vrt Ljubljana je največje neformalno izobraževalno središče v Sloveniji, ki poučuje obiskovalce o naravoslovju in živalstvu tudi po zaključku formalnega izobraževanja.

V okviru dogodka, ki ga organizira Evropska komisija, Zeleni teden 2016, bodo predstavili nekatere ogrožene živalske vrste v Sloveniji, kot so rjavi medved, volk, ris in bober ter plazilce in dvoživke.

Ob vodenem opazovanju obiskovalce preko problemskih vprašanj vodijo do znanj in spoznanj, kako so živali prilagojene na naravno okolje, kako jim prilagoditve pomagajo pri preživetju, zakaj so ogrožene in zakaj je pomembno, da jih ohranjamo v naravnem okolju. Obiskovalci tako spoznajo, kaj lahko vsak posameznik prispeva k ohranitvi velike vrstne pestrosti živalstva in rastlinstva v Sloveniji. Omenjene živalske vrste so hkrati tudi krovne vrste v svojem okolju in z njihovo ohranitvijo ohranimo ves biotop.

V Zelenem tednu 2016 bodo v ZOO Ljubljana promovirali sobivanje ljudi z naravo, spoštljiv odnos in ljubezen do narave ter živali. S tem bodo prispevali k ohranitvi podeželja in narave za prihodnje generacije.

V ta namen bodo organizirali različne izobraževalne delavnice:

Ponedeljek, 30.5.2016 od 16.00 do 18.00 ure:

  • Rjavi medved – Ali nas ogroža?
  • Selektivni plenilec (volk)

Torek, 31. 5. 2016 od 16.00 do 18.00 ure

  • Ustvarjalec mokrišč (bober)

Sreda, 1. 6. 2016 od 16.00 do 18.00 ure

  • Skrivnostna mačka (ris)

Četrtek, 2. 6. 2016 od 16.00 do 18.00 ure

  • Žabji alarm (dvoživke Slovenije)

Petek, 3. 6. 2016 od 16.00 do 18.00 ure

  • O kačah prav in narobe (kače Slovenije)

Sobota, 4. 6. 2016 od 10.00 do 12.00 ure ter od 16.00 do 18.00 ure

  • Rjavi medved – Ali nas ogroža?
  • Selektivni plenilec (volk)

Nedelja, 5. 6. 2016 od 10.00 do 12.00 ure

  • O kačah prav in narobe (kače Slovenije)

od 16.00 do 18.00 ure

  • Skrivnostna mačka (ris)

Vabljeni!