Donald Trump želi odvzeti socialno podporo tudi zakonitim priseljencem

Donald Trump želi odvzeti socialno podporo tudi zakonitim priseljencem (foto: Profimedia) Profimedia
Vir: STA
13. 8. 2019

Vlada predsednika ZDA Donalda Trumpa je pripravila spremembo pravil izvajanja zveznega zakona, ki zadeva priseljence in socialne programe. Priseljenci, ki prejemajo bone za hrano ali so vključeni v program medicaid, tako v ZDA ne bodo več mogli dobiti zakonitega statusa ali državljanstva. Tožbe so že pripravljene.

Nova pravila so v skladu s Trumpovo željo, da korenito spremeni podobo priseljevanja v ZDA. Vršilec dolžnosti direktorja Službe za državljanstva in priseljevanje Ken Cuccinelli je izjavil, da vlada s temi novimi pravili potrjuje ideal samozadostnosti in osebne odgovornosti.

Trump je izjavil, da veliko preveč priseljencev izkorišča "velikodušne javne ugodnosti" in omejene vire, ki bi jih lahko izkoristili ranljivi državljani. Uradna statistika medtem kaže povsem drugačno sliko, saj v sistemu zdravstvenega zavarovanja za revne v ZDA (medicaid) sodeluje le 6,5 odstotka priseljencev, ostalo so državljani. Bone za hrano prejema 8,8 odstotka priseljencev, ostalo so državljani.

Z novimi pravili želijo zanikati pot do zelene karte oziroma dovoljenja za delo in bivanje v ZDA vsem, ki so kdajkoli koristili medicaid ali dobivali bone za hrano. Nezakoniti priseljenci, ki že živijo v ZDA - bilo naj bi jih več kot deset milijonov - do teh ugodnosti seveda tako ali tako niso upravičeni.

Ukrep bo tako prizadel predvsem 22 milijonov zakonitih priseljencev, ki bodo želeli pridobiti državljanstvo ZDA.

Ob prošnji za zeleno karto mora priseljenec dokazati, da ne bo v breme družbi. Večino zelenih kart podelijo na podlagi poroke z ameriškim državljanom ali zakonitim priseljencem in v tem primeru mora soprog ali soproga s papirji jamčiti za partnerja, za katerega je odgovoren več let potem, ko so papirji že urejeni.

Bela hiša trdi, da ima kar polovica priseljenskih družin v ZDA najmanj eno osebo, ki koristi medicaid, 78 odstotkov gospodinjstev, katerih glava družine je oseba z največ srednješolsko izobrazbo, pa izkorišča najmanj en socialni program v ZDA.

Poleg medicaid in bonov za hrano so to tudi pomoč pri nakupu ali najemu stanovanja ter vrsta programov, ki pa jih nova pravila ne bodo prizadela - nujna zdravstvena pomoč, subvencije za šolsko hrano, posvojitve ali rejništvo, študentska posojila, hipoteke, ljudske kuhinje, zavetišča za brezdomce ali pomoč po naravnih katastrofah. Iz novih pravil so izključene tudi nosečnice in vojaki.

Nacionalni pravni center za imigracijo iz Los Angelesa že pripravlja tožbo in sporoča, da gre za poskus nove definicije celotnega sistema priseljevanja v ZDA v škodo revnih in etničnih manjšin.

Trump je že izjavil, da bi sam raje videl več priseljencev iz držav, kot je Norveška, ne pa iz tistih, ki jih je opredelil kot "usrane". Ob tem trdi, da je najmanj rasistična oseba na svetu.