Z nižjimi hitrostmi varno v poletje: Začenja se drugi del akcije hitrost

7. 6. 2019 | Promocijsko sporočilo

Prehitra vožnja ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč z najhujšimi posledicami, zato Agencija za varnost prometa v sodelovanju s Policijo začenja drugi del nacionalne preventivne akcije Hitrost, ki bo potekala od 10. do 23. junija 2019, ponovili pa jo bodo še avgusta.

Namen akcije je zmanjšanje števila prometnih nesreč, ki se zgodijo zaradi hitrosti in zmanjšanje teže njihovih posledic. Aktivnosti Agencije bodo usmerjene predvsem v preventivno delovanje na področju umirjanja hitrosti, informiranje in ozaveščanje, Policija pa bo izvajala poostrene nadzore na številnih lokacijah po Sloveniji.

Kljub nižjim povprečnim hitrostim, neprilagojena hitrost še vedno najpogostejši vzrok za prometne nesreče

Agencija za varnost prometa že vrsto let izvaja številne aktivnosti za zmanjšanje števila prometnih nesreč, ki so posledica prehitre vožnje. Kljub temu, da zadnja raziskava, ki jo je za Agencijo pripravila Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, z naslovom »Obdelava kazalnikov hitrosti na državnih cestah za leti 2017 in 2018«, kaže, da se povprečne hitrosti znižujejo, predstavlja neprilagojena hitrost še vedno najpogostejši vzrok prometnih nesreč predvsem v naseljih ter na regionalnih cestah.

Izsledki raziskav tudi kažejo, da so se povprečne hitrosti znižale še na državnih cestah, ki potekajo skozi naselja, kar je ključno z vidika tveganj za nastanek najhujših prometnih nesreč in izkazuje, da se na področju zniževanja povprečnih hitrosti dolgoletna skupna prizadevanja Agencije in vseh ključnih partnerjev vendarle obrestujejo. Primerjava rezultatov analize za leto 2008 in rezultatov zadnje analize še izkazuje, da je bilo v desetletnem obdobju največje znižanje povprečnih hitrosti ugotovljeno na državnih regionalnih cestah izven naselja - povprečne hitrosti so se znižale za 8,0 km/h oziroma za 11,0 %.

Agencija ob tem opozarja, da so kljub spodbudnim podatkom povprečne hitrosti na državnih cestah v naselju še vedno nad omejitvami. Pri tem pa velja izpostaviti, da je več kršiteljev v nočnem času kot v dnevnem času. V dnevnem času znaša delež prehitrih voznikov na regionalnih in glavnih cestah znotraj naselja 57 %, v nočnem času pa kar 67 %.

Z različnimi aktivnostmi nad prehitre voznike

V času akcije bo po vsej Sloveniji potekal poostren nadzor merjenja hitrosti, ki ga bo izvajala Policija.

Agencija za varnost prometa bo vse šole vožnje in pooblaščene organizacije pozvala k večjemu poudarku pri usposabljanju za voznike motornih vozil o nevarnostih, ki jih prinaša prehitra vožnja. V centrih za vozniške izpite bodo ocenjevalci kandidate za voznike posebej opozarjali na tveganja, povezana s hitrostjo. S hitrostjo so namreč povezani še drugi dejavniki tveganja, kot so nepravilna stran in smer vožnje, nepravilno prehitevanje in neupoštevanje pravil o prednosti in tudi prekratka varnostna razdalja.

Zavedanje o pomenu previdnejše, predvsem pa bolj umirjene vožnje, ki naj poteka skladno s cestno-prometnimi predpisi in razmerami na cesti, je ključno, še opozarja Agencija za varnost prometa, kjer dodajajo: »Strpnost in sodelovanje med udeleženci v prometu lahko preprečijo marsikatero nesrečo.«

Priporočamo