Dih jemajoči rezultati ekspedicije

22. 4. 2013 | Promocijsko sporočilo

Največji kanjon na svetu za kanjonom reke Kolorado, najstarejši in največji evropski pra gozd, v katerega človeška noga še ni stopila, travnik z več vrstami orhidej, kot jih ima vse Združeno kraljestvo, največja podzemna vertikala na svetu, največja in najdaljša soteska v Evropi ... Vse to skriva regija Dinarskega loka!

Slovenci radi svoj prosti čas preživljamo v naravi. Za pristno doživetje narave imamo velik izbor že doma.

Obisk Triglavskega narodnega parka, Parka Škocjanske jame, Kozjanskega parka, Notranjskega regijskega parka, Krajinskega parka Goričko, Krajinskega parka Sečoveljske soline Krajinskega parka Kolpa, Krajinskega parka Ljubljansko barje, Naravnega rezervata Škocjanski zatok, Krajinskega parka Strunjan ali Krajinskega parka Logarska dolina bo izpolnil največje ljubitelje narav

Če pa želite doživeti pristno naravo v tujini pa je mreža Parki Dinaridi zagotovo najboljša možna izbira v Evropi.

Neodkriti svet Dinaridov - nepopisna lepota

WWF, ki je prepoznal nepopisno lepoto regije, njeno kulturno raznolikost, a tudi neverjetne podobnosti, je vse naravne in nacionalne parke od Slovenije do Albanije povezal v mrežo Parki Dinaridi.

Naša regija si zaradi bogate biotske raznovrstnosti zasluži stati ob boku najbolj priznanim svetovnim turističnim destinacijam, mreža 75 parkov, ki skozi pobudo »Parki Dinarskega loka« iščejo pot do trajnostnega turizma, pa je idealen začetek tega procesa.

Na svetu je malo krajev, kjer lahko v enem dnevu vidimo neverjetna mokrišča, odkrivamo fantastične jame in plavamo pod presunljivim slapom. Ni veliko regij, kjer lahko z enim rezervoarjem goriva potujemo skozi štiri države, spoznavamo različne kulture in uživamo v najboljših kulinaričnih dobrotah.

Parki Dinarskega loka

Navdihnjeni s temi neverjetnimi dejstvi so v kreativni agenciji Leo Burnett na Hrvaškem oblikovali medijsko kampanjo, katere podobe je od danes mogoče najti v številnih časopisih, na spletnih portalih in številnih televizijskih postajah po vsej regiji.

Zgodba, v kateri astronavti odkrivajo neodkriti svet in vse njegove specifičnosti, temelji na prikazu naravnih posebnosti naše regije ter je v duhu zgodbe, ki jo je WWF lani začel s projektom »Parki Dinarskega loka«.

Glavni cilj projekta »Parki Dinarskega loka« je ustvariti platformo zavarovanih območij Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Kosova,* Makedonije, Slovenije in Srbije skozi mreženje parkov, študijske obiske in izmenjavo izkušenj. WWF bo organiziral tudi skupna izobraževanja, ki bodo usmerjena na EU integracije, trajnostni turizem in podnebne spremembe, prvič pa se bo na regionalni ravni izvajala tudi ocena vrednosti zavarovanih območij.

Odkrijte še neodkriti svet!

Obiščite www.discoverdinarides.com.

Priporočamo