Azra Širovnik obožuje rdečo

Vir: Nova
29. 10. 2013

Priljubljena pisateljica Azra Širovnik obožuje rdečo barvo. Pravi, da ji je najbolj všeč, saj je rdeča barva ljubezni in zanjo osebno ima energijo življenja.

"Zato imam rada vse rdeče – obleke, puloverje, plašče in seveda šminko. Ki je z leti vse manj intenzivna, toda še vedno je rdeča. Dovolj zgovoren pa je tudi citat iz mojega romana Na hrbtu črnega žrebca: 'Barva traku bo barva tvoje usode in stanje tvoje duše'."

O tem, da bar­ve vpli­va­jo na razpoloženje, raz­la­ga­jo tudi številni stro­kov­nja­ki, ki pravijo da smo v sve­tu aso­ci­a­cij pro­gra­mi­ra­ni, da se od­zo­ve­mo na določeno bar­vo. Rdeča barva, ki jo obožuje Azra, velja tudi za zdravilo proti utrujenosti.

Če že­li­te hi­tro zdra­vi­lo za utru­je­nost, se ozri­te na ne­kaj rde­če­ga. Do­ber trik je ne­kaj rde­čih predme­tov v bli­ži­ni. Ven­dar ne pretiravajte. Če bo­ste ob­kro­že­ni s pre­več pred­me­ti v pre­več barvah, bo vaše oko­lje pre­več sti­mu­la­tiv­no in s tem zo­pet utru­ja­jo­če.

Več o tem, kaj govorijo naše najljubše barve in kakšen pomen ima posamezna barva, preberite v prispevku Kaj govorijo naše najljubše barve?

Priporočamo