Na dan je prišlo, da se je Mia Skrbinac v celoti strinjala z objavo intervjuja pri Miši Molk

Na dan je prišlo, da se je Mia Skrbinac v celoti strinjala z objavo intervjuja pri Miši Molk (foto: TV Slovenija/posnetek zaslona) TV Slovenija/posnetek zaslona
18. 12. 2021

Intervju Mie Skrbinac in Miše Molk še vedno odmeva, po poročilu varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev Radiotelevizije Slovenija Ilinke Todorovski ter pojasnilu v. d. odgovornega urednika Informativnega programa Manice J. Ambrožič, pa okoliščine intervjuja le dobivajo bolj jasen obris.

Sporni intervju Miše Molk z igralko Mio Skrbinac še vedno odmeva. Mnoge je zanimalo, zakaj se Mia po koncu mučnega intervjuja ni obrnila na vodstvo nacionalne televizije in zahtevala, da bi se del, v katerem jo voditeljica sprašuje o spolni usmerjenosti, izreže.

Zdaj je že jasno, da se je Mia v celoti strinjala z objavo intervjuja in da je tudi po prespani noči še vedno stala za njim in bila pripavljena na objavo in vse kar bo sledilo po objavi.

Pojasnilo v. d. odgovornega urednika Informativnega programa Manice J. Ambrožič glede oddaje Z Mišo, ki je bila na sporedu 28. 11. 2021 pa marsikaj pojasni. "Oddaja Z Mišo je naša vrhunska pogovorna oddaja z dolgoletno in izkušeno voditeljico Mišo
Molk, ki v studio vsak mesec vabi skrbno izbrane sogovornike z izjemnimi življenjskimi
izkušnjami. In pogovori so vedno poglobljeni, odkriti in tudi provokativni.

Zato so priprave na tako oddajo zelo temeljite in vključujejo povabljene sogovornike. In tudi v tem primeru je voditeljica z gostjo Mio Skrbinac pred oddajo razpravljala o profesionalnem delovanju gostje in tudi o njenih življenjskih dilemah.

Ob koncu snemanja sta se pogovarjali tudi o tem, da bi morda del oddaje, ki je nato tako močno odjeknil v javnosti, izrezali, a sta se nato strinjali, da oddaja izide takšna, kot je bila posneta. Tudi po prespani noči se je gostja Mia Skrbinac strinjala z objavo oddaje v celoti.

Oddaja je vzbudila številne negativne odzive, spoštovana sogovornica, ki je seveda suvereno sprejela povabilo v oddajo, je med snemanjem izrazila stisko, a kljub izjemno težkim in osebnim temam je pogovor nadaljevala in z voditeljico sta prišli do konca oddaje.

Na našo dolgoletno sodelavko, eno izmed najbolj izkušenih in prepoznavnih televizijskih ustvarjalcev pri nas, pa se je po objavi oddaje usul plaz izjemno žaljivih in podcenjevalnih verbalnih in slikovnih napadov in žalitev, kar je nedopustno.  Kolegica Miša Molk je želela v oddaji osvetlili izjemno življenjsko in profesionalno pot slovenske igralke Mie Skrbinac.

Nikakor ni bil naš namen, da bi mladi igralki škodovali ali jo prizadeli, saj smo prav na naši televiziji z velikim občutkom odgovornosti prvi objavili tudi njeno pogumno izpoved glede spolnega nadlegovanja med študijem.

Če je imela gospa Skrbinac občutek, da je bila med nastajanjem oddaje kakorkoli prizadeta, se ji opravičujemo. Kolegica Molk je pri svojem delu vselej izjemno profesionalna in korektna do sogovornikov, prav tako zelo dobro pozna televizijske žanre in kaj ti dopuščajo. Zato pozivamo vse kritike in komentatorje, da se vzdržijo podlih žalitev in omalovaževanja na račun dolgoletne spoštovane ustvarjalke TVSLO."

Varuhinja je prejela 23 kritičnih odzivov na oddajo Z Mišo, ki je bila na sporedu 28. novembra 2021 na TV SLO1. Voditeljica Miša Molk se je v oddaji pogovarjala z dramsko igralko Mio Skrbinac, ki jo širša javnost pozna tudi po spomladanskem razkritju, da je bila kot študentka žrtev spolnega nadlegovanja. Skupni imenovalec odzivov so naslednja vprašanja:
- ali je voditeljica z vprašanjem o gostjini spolni identiteti prestopila mejo dopustnega,
- ali ni šlo za poseg v nedotakljivo polje intimnega;
- ali bi bilo pravilneje, če bi ta del pogovora - zaradi posega v zasebnost - pred
predvajanjem oddaje odstranili;
- ali je bila programska vsebina pripravljena v skladu s poklicnimi merili in etičnimi načeli
javnega medija;
- ali bi se moral za tak potek oddaje kdo opravičiti: voditeljica, uredništvo ali vodstvo
RTV Slovenija.

Z odzivi sem seznanila uredništvo Informativnega programa TV Slovenija, v okviru katerega nastaja oddaja Z Mišo. Prosila sem za uredniški odziv oz. več informacij o okoliščinah in ozadju (pred)priprave, snemanja in postprodukcije oddaje, saj brez poznavanja teh dejstev celovita presoja o programski vsebini ni mogoča.

Obširen odgovor je posredovala Manica J. Ambrožič, ki je bila v času načrtovanja, nastanka in predvajanja oddaje v. d. odgovornega urednika Informativnega programa.

Menim da je urednica korektno pojasnila okoliščine in tudi ustrezno odgovorila na večino dilem občinstva. Na podlagi teh informacij ter po obravnavi programske vsebine z vidika programskih standardov, poklicnih meril in etičnih načel zapisujem mnenje o
zadevi.

Menim, da sta se pri pripravi programske vsebine primerili dve napaki, in sicer:
- v fazi priprave oddaje, ko je čas, da se za vsebinsko tekoč, poznavalski, poglobljen in
zanimiv pogovor natančno definira ločnico med osebnim in intimnim, ki je sogovornik
v javnem nastopu na javnem mediju ni pripravljen prestopiti. Ta faza je tembolj
pomembna v pripravi pogovornih oddaj, ki načenjajo vsebine osebne narave;

- v fazi postprodukcije, ko je čas, da se programski ustvarjalec o potencialno sporni
vsebini, ki bi iz katerega koli razloga lahko imela velik odmev, in še zlasti, če bi lahko
pomenila prestopanje etične meje, posvetuje z nadrejenim urednikom. Ta faza je
tembolj pomembna, če gre za pogovorno vsebino, do katere imata voditelj pogovora
in sogovornik čustven odnos in je kljub novinarjevi izkušenosti potrebna presoja
tretjega, s kritične distance nevpletenega in izkušenega urednika.


Poklicna merila in načela novinarske etike RTV Slovenija novinarjem na več mestih svetujejo, kako naj ločujejo med zasebnim (intimnim), osebnim in javnim življenjem posameznikov, o katerih javnosti sporočajo pomembne in zanimive informacije.

Za oddajo Z Mišo lahko rečemo, da zanimivih posameznikov ne portretira le z vidika poklicnega opusa ali izstopajočega družbenega prispevka, ampak tudi na bolj osebni in izpovedni ravni, k čemer voditeljica svoje goste spodbuja z različnimi prijemi. Za to oddajo zato velja, da stopanje v polje intimnega nikakor ni prepovedano, je tudi pričakovano in zaželeno, bistveno pa je, da je sporazumno.

Iz poteka pogovora in pojasnila je razvidno, da je voditeljica na podlagi priprav in raziskav predvidevala, do kod seže sporazum in da je meja oz. ločnica med osebnim in intimnim jasna.

Njeno vprašanje je izhajalo iz prepričanja, da je gostja spolno identiteto že javno razkrila in to na način, da je to razkritje lahko relevantna oz. sprejemljiva tema javnega pogovora. Predvidevanje in prepričanje voditeljice pa nista bila tudi preverjena pri gostji, ločnica ni bila določena sporazumno. Gostja je med pogovorom eksplicitno zanikala, da bi spolno identiteto javno razkrila (avtirala) na način, ki bi ga bilo mogoče razumeti kot samoumevno soglasje za javno razpravo o tem delu njene zasebnosti.
V tem delu pogovora je bilo očitno, da je gostja zaradi vprašanja v stiski, ta del pogovora je bil zanjo (in kasneje za gledalce) zaradi razgaljanja intimnosti očitno neprijeten in mučen.

Zato se zastavi vprašanje, ali bi bilo pravilneje, da bi se snemanje prekinilo (kar je na snemanjih oz. oddajah, ki ne potekajo v živo, sprejemljiv potek) in nadaljevalo na drugačen način. Druga možnost bi bila, da bi naknadno, v t. i. postprodukciji ta del izrezali oz. umaknili. Tudi tak potek je lahko sprejemljiv, pri čemer pa mora biti izpolnjen naslednji pogoj: o vsebinskem spreminjanju, predelavi ali krajšanju posnetega pogovora morata soglašati tako novinar kot sogovornik, s takšnim posegom mora biti seznanjen tudi nadrejeni urednik.

Nadrejeni urednik pa je tudi tisti, ki mora biti o zapletih, spodrsljajih ali kakršni koli
posebnosti vnaprej posnete oddaje obveščen. To je v Poklicnih merilih in načelih novinarske etike izrecno opredeljeno v tč. 17 OBVEZNO POSVETOVANJE Z UREDNIKI.

Obžalujem, ker navedena določila Poklicnih meril in načel novinarske etike niso bila v celoti spoštovana. Menim, da je opravičilo, ki ga je zapisala urednica, na mestu.