Primer Omar Naber: Neupravičeno obtoževanje žrtve

Vir: Govori.se
24. 3. 2009

Odgovor odvetniške pisarne Filipov, Petrovič, Jeraj in partnerji na članek Omar Naber: Obtožen  spolnega napada.

Neupravičeno obtoževanje žrtve

Kot pooblaščenci oškodvanke v kazenski zadevi II K 25/2007, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani zoper obtoženca Omarja Nabra, smo dolžni odgovoriti na nekatere napačne oz. zavajajoče informacije, ki so se v zadnjih dneh pojavile v medijih. Predvsem bodejo v oči izmišljene trditve, da obtoženca preganja sama oškodovanka, razlog pa naj bi bil v tem, da si želi medijske pozornosti in da se želi s samim dogodkom materialno okoristiti. Navedeni postopek je kazenski postopek, ki se je začel po uradni dolžnosti. To pomeni, da je državno tožilstvo na podlagi zbranih dokazov samo prišlo do zaključka, da je treba uvesti kazenski postopek zoper g. Nabra. Oškodovanka na potek postopka in na končno odločitev sodišča ne more in ne želi vplivati. Drži pa, da je oškodovanka obravnavani dogodek, v katerem je utrpela tudi lažje telesne poškodbe, prijavila policiji. Kot priča v tem postopku pa je bila sodišču tudi dolžna povedati, kaj se je navedenega dne zgodilo. Kljub temu, da bi bila do tega upravičena, oškodovanka v predmetnem ali v kateremkoli drugem postopku ni vložila zahtevka za plačilo odškodnine. Nasprotne trditve so tako po našem prepričanju brez kakršnekoli dejanske podlae (oziroma, laično, izmišljotine), njihov cilj pa je lahko le očrnitev oškodovanke v javnosti oz. viktimiziranje storilca kaznivega dejanja. Oškodovanka ni tista, ki jo je zaneslo in ki je zaradi tega storila nekaj nepremišljenega oz. nedopustnega. če bi bila, bi se sodilo njej. Oškodovanka si ne želi medijske pozornosti, zaradi česar ves čas dosledno zavrača dajanje izjav medijem. Želi si samo, da bi lahko mirno živela naprej svoje azsebno življenje in da državni organi ustrezno ukrepajo zoper storilca dejanja. Vsi tisti, ki so bili tako ali drugače soočeni s s polnim nasiljem, vedo, da je žrtvam teh dejanj o tem težko govoriti celo z njihovimi najbližjimi, nikakor pa si ne želijo, da bi postala njihova izkušnja "vroča tema" o kateri bi tako ali drugače poročali mediji. O poteku predmetnega kazenskega postopka, oškodovanka zato ne želi govoriti zunaj sodišča. Glede na to, da je sodišče na glavni obravnavi izključilo javnost z namenom, da se zaščiti zasebnost in osebno dostojanstvo obtoženca in oškodovanke, pa niti oškodovanka, niti nihče drug ne sme dajati izjav o tem, kar se je dogajalo na glavni obravnavi. Kršitev te obveznosti predstavlja samostojno kaznivo dejanje. Upamo in želimo si, da bodo to spoštovali tudi drugi udeleženci postopka, kot tudi vsi novinarji oz. uredniki.