Brainspotting – učinkovita psihoterapevtska metoda tudi v Sloveniji

Brainspotting – učinkovita psihoterapevtska metoda tudi v Sloveniji (foto: profimedia) profimedia
20. 6. 2017

Brainspotting je izjemno učinkovita psihoterapevtska metoda, ki s svojim delovanjem omogoča neposreden dostop do podzavesti oziroma predelov v možganih, kjer so shranjeni potlačeni travmatični spomini. Na ta način spodbudi predelavo bolečih izkušenj, ki niso dosegljive zavestnemu umu, ter omogoča zdravljenje široke palete psiholoških in telesnih simptomov.

  

Vsi dogodki v našem življenju so shranjeni kot spomin v možganih in telesu. Prijetnih dogodkov se spominjamo, se iz njih učimo in so del sedanjosti. Če doživimo dogodek, ki je za nas izjemno boleč in ob katerem doživljamo zelo intenzivna neprijetna čustva (občutke nemoči, strahu, groze, izgube nadzora), s katerimi se ne zmoremo spoprijeti, govorimo o travmatičnem dogodku.

Dogodke, ki v nas izzovejo tako močno psihološko reakcijo, ki je ne zmoremo prenesti, zaradi potrebe po preživetju potlačimo v podzavest. Čeprav se jih zavestno ne spominjamo, ostanejo »zamrznjeni« v globljih strukturah možganov in so shranjeni v telesu kot somatski spomin ter močno vplivajo na naše doživljanje sebe in sveta okoli nas. Več ko je bilo tovrstnih bolečih dogodkov in večja ko je bila potreba po potlačevanju, večji vpliv imajo na naše življenje.

Danes se izražajo kot občutki tesnobe, ujetosti, nemoči, izogibanja, sramu, depresije, panični napadi, preplavljenost s čustvi ali čustvena otopelost, razdražljivost, stalna notranja napetost, občutki nevrednosti, nespečnost, nočne more, telesni simptomi, ponavljajoči se nezdravi vzorci v odnosih in številni drugi simptomi.

Pomoč je na dosegu roke!

Metodo brainspottinga v Sloveniji izvajata tudi dve terapevtki Sabina Gombač in Jana Potočnik.

Jana Potočnik pravi, da se je za metodo brainspottinga odločila, ker jo je metoda prepričala zaradi izjemne moči zdravljenja čustvenih in psiholoških ran.

 • »Spremembe, ki jih klient doseže, lahko že v enem terapevtskem srečanju, predvsem pa v daljšem terapevtskem procesu, so veliko hitrejše, globlje in trajne v primerjavi z metodami, ki sem jih uporabljala pred brainspottingom. Poleg zdravljenja široke palete psiholoških in telesnih simptomov, spremembe globokih negativnih prepričanj ter številnih drugih pozitivnih učinkov, metoda kliente zelo opolnomoči in okrepi, da dosežejo cilje, ki so se jim pred terapijo zdeli povsem nedosegljivi,« pojasnuje Jana Potočnik."

Sabina Gombač je pred leti začela zaznavati omejitve klasičnih pogovornih terapij, saj so klienti poročali, da kljub predelavi in razumevanju bolečih dogodkov, občutki še vedno obstajajo in vplivajo na njihovo življenje.

 • »Za brainspotting sem se odločila, ker poseže globlje, in sicer tja, kamor klasična pogovorna terapija ne zmore. S tem omogoča globljo predelavo in osvoboditev bolečih vsebin kar posledično prinaša močnejše učinke in trajnejše spremembe. Zaradi svojega načina delovanja je zelo uglašen na potrebe in zmožnosti klienta in njegove težave,« nam je povedala Sabina Gombač.

Trojni zasuk umetnostne drsalke!

Metodo brainspotting je leta 2003 nepričakovano odkril dr. David Grand, psihoterapevt v zasebni praksi v New Yorku, pri delu s 16-letno umetnostno drsalko.

Talentirani in predani vrhunski športnici zaradi tesnobe ni uspelo izpeljati ene drsalne figure – skoka trojni zasuk. Da bi ozdravila to blokado, je dr. Grand klientko vodil, da si je v počasnem posnetku predstavljala, kako izvede skok, in posnetek zamrznila v trenutku, ko se ji je skok ponesrečil. Nato je z očmi sledila njegovim prstom, ki jih je zelo počasi premikal naprej in nazaj po njenem vidnem polju. Na določeni točki so njene oči začele močno drhteti in nato otrpnile. Presenečen nad odzivom v klientkinih očeh je dr. Grand roko instinktivno zadržal na mestu, kjer je opazil močno reakcijo, klientka pa je nepremično strmela v njegov prst. Takrat se je zgodilo nekaj nenavadnega. Na površje so začeli bruhati travmatski spomini, drug za drugim, veliko močneje in intenzivneje kot dotlej. Klientka se je začela spominjati potlačenih travmatičnih dogodkov, ki kljub letu intenzivnega terapevtskega dela še niso prišli na dan. Poleg tega so prišli na površje boleči spomini, ki jih je že predelovala, a tokrat bolj intenzivno in globlje. Po desetih minutah intenzivnega doživljanja in predelovanja so se klientkine oči sprostile. Začutila je močno olajšanje. Naslednje jutro je dr. Grand prejel telefonski klic. Mlada drsalka je navdušeno poročala, da je brez težav izpeljala brezhiben trojni zasuk. Težave s skokom, ki so bile posledica nepredelanih travmatskih spominov, se tudi kasneje niso več ponovile. Do podobnih rezultatov – globljega in intenzivnejšega predelovanja ter hitrejših in trajnih sprememb – so prišli tudi drugi klienti, ki so pogled zadržali na točki, kjer so čutili močan odziv. Dr. Grand je dognal, da je nepričakovano odkril novo metodo, ki je pomenila preboj na psihoterapevtskem področju.

Zaradi izjemne učinkovitosti se uporaba metode v psihoterapevtskem procesu hitro širi. Vedno več klientov in terapevtov prepoznava njeno vrednost in dandanes jo v svoje delo vključuje že na tisoče terapevtov po celem svetu. V zadnjih nekaj letih postaja vedno bolj prepoznavna in uveljavljena psihoterapevtska metoda tudi v Sloveniji.

Učinkovita metoda, ki zdravi!

Brainspotting je učinkovita metoda za zdravljenje:

 • depresije,
 • anksioznosti,
 • neutemeljenih strahov oziroma fobij,
 • težav z doživljanjem in izražanjem čustev,
 • kronične utrujenosti, izgorelosti,
 • psihosomatskih obolenj,
 • jecljanja,
 • težav s pozornostjo, koncentracijo,
 • odvisnosti,
 • travmatskih izkušenj zgodnjega otroštva,
 • travm, ki so posledica fizičnih bolezni, nesreč, vojne, naravnih katastrof,
 • transgeneracijskih travm (travm, ki se nezavedno prenašajo skozi generacije),
 • športnih travm.

Brainspotting je učinkovit tudi za razvoj kreativnosti in notranjih potencialov.

Učinki po Brainspotting terapiji:

Pozitivni učinki metode Brainspotting so številni in vplivajo na vsa področja posameznikovega življenja. Najpogostejši učinki so:

 • okrepljen občutek lastne vrednosti,
 • občutke strahu nadomestijo občutki notranje varnosti, miru in sproščenosti,
 • zmanjšanje občutkov sramu,
 • močnejše zaupanje vase,
 • večje samospoštovanja,
 • učinkovitejše spoprijemanje s stresnimi situacijami,
 • zmožnost postavljanja meja v odnosih,
 • zmožnost zaključevanja nezdravih odnosov,
 • zmanjšanje ali odprava telesnih bolečin,
 • razvijanje in uresničevanje potencialov.

O izvajalcih metode

DAVID GRANT

 • Dr. David Grand je psihoterapevt, učitelj in supervizor v privatni praksi v New Yorku. Znan je po odkritju in razvoju psihoterapevtske metode Brainspotting, ki nudi prelomna spoznanja in uspehe na področju zdravljenja posledic travmatskih dogodkov, izboljšanja dosežkov športnikov in kreativnosti. Zaradi velikega uspeha zdravljenja žrtev travmatskih dogodkov in pomoči vrhunskim športnikom so ga intervjuvali za CNN-u, NBC-ju; New York Times-u, Washington Post-u in v številnih drugih medijih.

JANA POTOČNIK, univ. dipl. komunikologinja in specializantka integrativne psihoterapije

jana"Psihoterapevtsko delo od leta 2008 izvajam v zasebni praksi v Ljubljani. V tem času sem pridobila veliko dragocenih izkušenj, posebej pa se posvečam pomoči klientom z različnimi vrstami tesnob, strahov in panike, depresivnim razpoloženjem, pomanjkanjem samozavesti, različnimi vrstami fobij, ljudem, ki trpijo zaradi posledic travmatskih dogodkov, ter ob izgubi in žalovanju. Iskanje učinkovitejših načinov psihoterapevtskega zdravljenja me je leta 2013 vodilo v študij metode Brainspotting. Zaključila sem 1., 2. in 3. stopnjo izobraževanja ter Master Class pri utemeljitelju metode dr. Davidu Grandu. Metodo Brainspotting redno vključujem v svoje delo s klienti. Učinkovitost metode me vedno znova navdušuje in motivira pri nadaljnjem delu, izobraževanju in raziskovanju."

SABINA GOMBAČ, univ. dipl. socialna pedagoginja in diplomirana integrativna psihoterapevtka.

sabina"Preko psihoterapevtskega dela sem začela zaznavati omejitve klasične pogovorne psihoterapije. V iskanju pristopa, ki usmerja pozornost na globljo predelavo bolečih spominov sem leta 2012 spoznala brainspotting. Od tedaj se redno izobražujem na tem področju in sicer sem zaključila 1., 2., 3., stopnjo in Master Class Brainspottinga ter Brainspotting transgeneracijske travme. Brainspotting vključujem v integrativni model psihoterapije s poudarkom na uglašenosti in prisotnosti  v terapevtskem procesu. Pri svojem delu spoštujem Kodeks etike in profesionalne drže, ki mi predstavlja pomembno vodilo pri psihoterapevtskem delu. Kot psihoterapevtka imam dolgoletne izkušnje psihoterapevtskega dela s posamezniki in skupinami, kjer vnašam elemente celostnega, integrativnega pogleda na posameznika in njegovo bolečino."