Filozof Noam Chomsky slavi 90. rojstni dan

Filozof Noam Chomsky slavi 90. rojstni dan (foto: Profimedia) Profimedia
Vir: STA
7. 12. 2018

V Philadelphii se je pred 90 leti rodil ameriški jezikoslovec, filozof, kognitivist in politični aktivist judovskega rodu Noam Chomsky.

V svojih delih Chomsky premišljuje o lingvističnih, psiholoških, moralno-etičnih, svetovnonazorskih, medijsko-propagandnih in gospodarsko-političnih vprašanjih. Kar nekaj njegovih del je dostopnih v slovenščini.

Chomsky se je rodil 7. decembra 1928 v Philadelphiji, kjer je študiral lingvistiko, matematiko in filozofijo. Med letoma 1951 in 1955 je bil asistent na harvardski univerzi, od leta 1955 pa na Tehnološkem inštitutu Massachusettsa v Cambridgeu, kjer je bil leta 1961 imenovan za rednega profesorja in od leta 1976 naprej za inštitutskega profesorja za področje lingvistike, lingvistične teorije, semantike in filozofije.

Poznan je kot oče sodobne lingvistike, ki je to vedo revolucioniral ter redefiniral tako njene profesionalne cilje in meje kot tudi epistemološke, teoretične in metodološke predpostavke. Izid dela Skladenjske strukture leta 1957 predstavlja začetek povsem novega raziskovalnega dela v jezikoslovju.

Utemeljil je tako imenovano tvorbno-pretvorbno slovnico, ki omogoča, da pri jeziku razlikujemo površinsko empirično strukturo, v kateri se z glasovnim izrazom oblikuje pomen, in racionalno globinsko strukturo slovnice, ki temelji na človekovi sposobnosti, da tvori popolnoma nove stavke in jih tudi razume. Njegova teorija je oprta na racionalizem 17. in 18. stoletja ter na dognanja nemškega jezikoslovca Wilhelma von Humboldta. Vplival je tudi na razvoj moderne (kognitivne) psihologije.

Poleg lingvističnega opusa se misel in delovanje Noama Chomskega razprostirata tudi na področje kritike družbenih neenakosti in nepravičnosti ter državnega nasilja, začenši z ZDA. Kot so ob izidu njegovih Izbranih zapisov navedli pri založbi Modrijan, je največ ostrine vnesel ravno v besedila, v katerih "biča uzakonjene nepravilnosti v delovanju ameriške uradne politike". S srhljivo natančnostjo razgalja etično vprašljivo delovanje moderne politike v 20. in 21. stoletju ter zelo razumljivo pojasnjuje ozadja mnogih velikih svetovnih zgodb, navajajo pri založbi.

Mislec se sicer deklarira za libertarnega socialista in somišljenika anarho-sindikalizma ter velja za glasnega kritika sodobnega kapitalizma. Med zadnjimi v slovenskem prevodu je v slovenščini lani pri založbi Modrijan izšlo njegovo delo Kdo vlada svetu?, med drugimi pa lahko slovenski bralci posežejo po njegovih odmevnih delih 911: Enajsti september, Profit pred ljudmi ter Prevlada ali preživetje, ki so izšla pri založbi Sanje.

Univerza v Ljubljani je leta 2005 Chomskemu podelila naziv častnega doktorja. Ob priložnosti je veliki jezikoslovec in filozof Slovenijo tudi obiskal.