Izobrazba staršev je močno povezana z ocenami otrok, kažejo raziskave!

Izobrazba staršev je močno povezana z ocenami otrok, kažejo raziskave! (foto: profimedia) profimedia
Vir: STA
18. 6. 2019

Raziskava o delu za šolo od doma, ki jo je spomladi izvedla zveza aktivov svetov staršev je pokazala, da ocene otrok v osnovni šoli zelo sovpadajo z izobrazbo staršev, je na novinarski konferenci ob koncu šolskega leta povedal predsednik zveze Anton Meden. Raziskava je tudi pokazala, da otroci za obšolske dejavnosti porabijo sorazmerno malo časa.

Zveza aktivov svetov staršev Slovenije je v marcu med starši osnovnošolcev izvedla spletno anketo. "Z anketo smo želeli ugotoviti, koliko šolskega dela otroci opravijo doma in kolikšna je vloga staršev pri učenju, domačih nalogah in opravljanju drugih šolskih obveznosti. Odzvalo se je 6531 staršev, v celoti pa jih je spletno anketo izpolnilo 5340," je pojasnil Meden.

Tudi v omenjeni raziskavi se je pokazalo, da ocene otrok v osnovni šoli zelo sovpadajo z izobrazbo staršev. "Višja izobrazba staršev pomeni tudi višje ocene otrok v osnovni šoli, torej ohranjanje socialno-ekonomskega statusa ali odražanje ekonomskega statusa na uspešnosti učenca," je poudaril.

Glede preobremenjenosti naših šolarjev pa je Meden kot zanimivost izpostavil, da otroci za obšolske dejavnosti porabijo sorazmerno malo časa, ki v veliki večini primerov ne more biti razlog za preobremenjenost. To pomeni, da dve tretjini otrok porabi eno uro na dan v povprečju za obšolske dejavnosti in nekako do tri ure za šolske oziroma za domače naloge, učenje in drugo šolsko delo, je dejal.

Podatki iz raziskave tudi kažejo, da v veliki večini primerov porabljeni čas "ni kritičen in zelo velik dejavnik obremenitve". Poleg tega se je pokazalo, da učenci, ki imajo možnost opraviti del nalog v šoli, to tudi naredijo in doma porabijo manj časa za domače naloge.

Za razliko od zveze aktivov pa je zavod za šolstvo pri učencih po njegovih besedah spremljal občutek obremenjenosti, ki pa ni nujno povezan s količino dela doma, ampak nanj vplivajo drugi faktorji. "In po raziskavi zavoda za šolstvo je to predvsem število ocen in število predmetov," je pojasnil.

Predsednik zveze je opozoril še na rezultate raziskave cen delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za iztekajoče se šolsko leto. Pokazalo se je, da se trend padanja skupne nabavne cene delovnih zvezkov za obvezne predmete zmanjšuje. To gre po njegovih navedbah nekoliko tudi na račun pravilnika ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki omogoča, da šola nabavi delovne zvezke za prvi razred v okviru učbeniškega sklada in za to nameni do 30 evrov.

"To je vplivalo na povpraševanje, ki je to ceno zelo približalo 30 evrom," je dejal in izpostavil, da v zvezi opažajo, da se dobre prakse, ki jih poskušajo širiti, dobro prijemajo in da se vsebine delovnih zvezkov prilagajajo potrebam.

V raziskavi je sodelovalo približno 120 šol iz vse Slovenije in letošnja skupna nabavna cena za delovne zvezke za vseh devet razredov v povprečju 533 evrov, leta 2011/12 pa je bila 766 evrov.