Kako se učiti? 7 metod za lažje učenje: za boljši šolski uspeh

5. 11. 2018 | Promocijsko sporočilo

Konec prve konference bo tako tik tak tu. Do takrat pa se morajo učenci, dijaki in študenti naučiti veliko snovi ter uspešno opraviti številna preverjanja znanja. Katere metode učenja velja uporabiti in kako lahko k lažjemu učenju in izboljšanju znanja pripomorejo inštrukcije?

Jesenske počitnice so za nami in kmalu bodo prišle novoletne počitnice, s tem pa tudi konec prvega ocenjevalnega obdobja. Konec prve konference bo tako tik tak tu. Do takrat pa se morajo učenci, dijaki in študenti naučiti veliko snovi ter uspešno opraviti številna preverjanja znanja. Čakajo jih kontrolne naloge, testi, ustna spraševanja in različni izpiti. Kako se kar najbolje pripraviti nanje in kako poskrbeti za to, da bo učenje čim bolj uspešno? Katere metode učenja velja uporabiti in kako lahko k lažjemu učenju in izboljšanju znanja pripomorejo inštrukcije?

Kako odpraviti težave z učenjem?

Za marsikoga učenje predstavlja veliko breme. Nekateri težko najdejo motivacijo za učenje in šolsko delo, drugi imajo težave z razumevanjem snovi, spet tretji pa za knjigami in učbeniki preživijo precej časa, a imajo kljub temu veliko negativih ali slabih ocen. Veliko učencev in dijakov se zato odloča za inštrukcije, saj se je s pomočjo inštruktorja ali v manjši skupini sošolcev lažje učiti kot sam doma. Če torej v vaši glavi odmeva glas »iščem inštrukcije«, se jih ne bojte in se obrnite na enega izmed ponudnikov te storitve. Običajno tako učencem kot dijakom največ težav povzroča matematika, pa tudi učenje fizike in kemije se jim zdi vse prej kot lahko.

 

Katere težave so pri učenju najbolj pogoste in kako se učiti čim bolj efektivno?

1. Treba je spodbujati motivacijo

Ena od glavnih težav pri učenju in na sploh delu za šolo je pomanjkanje motivacije. Ko se učimo nekaj, kar nas veseli, smo motivirani za učenje in nam gre to lažje od rok. Prav zato moramo učenje zastaviti tako, da mu damo smisel. Nam bo učenje matematike pomagalo do boljšega šolskega uspeha in s tem do več točk za vpis v srednjo šolo ali na fakulteto? Lahko z boljšimi ocenami pridemo do štipendije? Ali pa se bomo tako izognili popravnim izpitom ter tako bolj mirno in veselo uživali počitnice?

Poišči si svoj cilj in se tako motiviraj za izboljšanje svojega šolskega uspeha in za učenje! Prav tako pa ti pri motivaciji lahko pomagajo inštrukcije za osnovne šole, srednje šole in fakultete, saj inštruktorji znajo motivirati in navdušiti učence za svoj predmet ter jim ga predstaviti na bolj zanimiv način. Lahko se odločiš tudi za inštrukcije, ki potekajo v majhni skupini, saj je na njih vzdušje še posebej spodbudno!

 

2. Inštrukcije te naučijo sprotnega dela

Marsikdo se za inštrukcije odloči, ko mu voda že močno teče v grlo in ko časa za učenje že zmanjkuje. Zaradi odlašanja z učenjem se snov nakopiči, kar pomeni, da se jo je v zelo kratkem času treba naučiti res veliko. To je veliko težje, kot če bi imeli za učenje dovolj časa. Še posebej to velja za predmete, pri katerih je treba snov tudi dobro utrditi z različnimi vajami. Prav zaradi tega so inštrukcije fizike in matematike med najbolj iskanimi, sledijo pa tudi inštrukcije slovenščine in tujih jezikov, kjer se je v zelo kratkem času težko naučiti pravilne uporabe vseh slovničnih pravil ali dolgega seznama nepravilnih glagolov.

Prav zato je po jesenskih počitnicah čas, da pozabimo na kampanjsko učenje. Novo leto pa predstavlja enkratno priložnost, da se od takrat dalje končno začnemo učiti sproti. Ali pa, da se odločimo za inštrukcije, na katerih bomo enkrat ali dvakrat tedensko obnavljali svoje znanje in ga utrjevali, tako da nam bo sprotno učenje prišlo v navado. Kako pogoste bodo inštrukcije, je sicer odvisno od našega predznanja in tega, do kdaj moramo določeno snov obvladati ter kakšno oceno si želimo dobiti. Če mislite, da se za inštrukcije odločajo le učenci z negativnimi ocenami, se krepko motite: med njimi je veliko učencev in dijakov, ki si želijo dobit petko namesto štirice oziroma želijo doseči odličen uspeh. Tudi njim lahko inštrukcije zelo koristijo!

 

3. Luknje v znanju je treba zapolniti

Učenci in dijaki, ki prihajajo na inštrukcije slovenščine, matematike, angleščine in drugih predmetov, imajo pogosto pomanjkljivo predznanje, zaradi katerega je nadgrajevanje snovi zares težka naloga. Brez dobrega poznavanja osnov določenega predmeta njegovo učenje postane res prava muka. Zaradi lukenj v znanju je onemogočeno razumevanje snovi, zato se jo učenci učijo na pamet oziroma 'piflajo', kot pravimo. To se pozna tudi na ocenah, saj učitelj ali profesor na preverjanju hitro najde kakšno luknjo v njihovem znanju.

Če pa s pomočjo inštruktorja te luknje v znanju uspešno zakrpamo, bo učenje postalo veliko lažje. Inštrukcije so odlična priložnost za to, da še enkrat ponovimo osnove določenega predmeta, da nam te postanejo popolnoma jasne. Pri tem nam je v pomoč tudi inštruktor, ki nam je na voljo za dodatno razlago oziroma nam odgovori na vsa naša vprašanja. Ko si enkrat razjasniš osnove, pa je tudi nadgradnja znanja veliko lažja!

4. Snov je treba organizirati v logične sklope

Velika količina snovi marsikoga prestraši, saj ne ve, kje bi se lotil učenja. To velja še posebej za dijake, ki jih konec šolskega leta čaka matura, za katero se je treba naučiti veliko različne snovi. Učenja za maturo se je tako treba lotiti še posebej sistematično, prav nič drugače pa ni s katerim koli drugim učenjem. Če si snov organiziramo v logične sklope, učenje postane veliko bolj enostavno!

Prav zato je pomembno, da se organizacije snovi v logične sklope naučijo že osnovnošolci, saj jim bo to kasneje v procesu šolanja še velikokrat prišlo prav. Vsako leto šolanja je namreč snovi več in več, učenje brez pravega načrta, kot to počne veliko osnovnošolcev, pa praktično nemogoče. Inštrukcije te naučijo, kako se učiti na bolj sistematičen način, zaradi česar bo učenje veliko bolj uspešno!

 

5. Bolje je treba razporediti čas

Koliko časa na dan se je treba učiti?

Se je za določen predmet treba učiti vsak dan ali samo občasno?

Kako si razporediti čas za učenje in kako poskrbeti za to, da nam časa zanj ne bo zmanjkalo?

 Vse to so vprašanja, ki mučijo veliko mladih, ki se morajo učiti za kontrolne naloge, izpite, za maturo in druga preverjanja znanja.

Odgovore na vsa ta vprašanja, ki se nanašajo na razporeditev časa za učenje, pa vam lahko pomaga najti izkušen inštruktor z dolgoletno kilometrino, ki točno ve, koliko časa je potrebnega, da se naučiš obrestno obrestni račun, uporabo naglasnih znamenj ali se pripraviš na test iz biologije v tretjem letniku gimnazije. Pravilna razporeditev časa poskrbi za bolj učinkovito učenje in za to, da tik pred preverjanjem znanja ostane še čas za ponavljanje.

6. Čas je treba izrabiti efektivno 

Učenje ni le sedenje za mizo in branje tistega, kar piše v učbeniku ali zvezku. Snov lahko na tak način nekdo stokrat prebere, a če bo z mislimi drugje, si ne bo zapomnil  prav nič. Za to, da se bomo v času, ki ga namenimo učenju, naučili čim več, nam lahko pomagajo različne tehnike, kot so podčrtovanje ali izpisovanje pomembnih informacij, glasno ponavljanje naučenega, izdelava povzetkov in miselnih vzorcev ter podobno.

Prav tako pa te učinkovitega učenja lahko naučijo tudi inštrukcije, saj te na njih inštruktor ves čas spodbuja, da si z glavo pri stvari. Inštrukcije angleščine so recimo zasnovane tako, da moraš veliko aktivno sodelovati, odgovarjati na vprašanja in govoriti v angleščini, inštrukcije matematike in fizike pa vsebujejo veliko, veliko različnih vaj in nalog ter testov za sprotno preverjanje znanja, ki so prilagojeni znanju učencev in dijakov. Tako je učenje angleščine ali matematike veliko bolj efektivno, prav tako pa se naučiš tudi različnih tehnik, ki ti pomagajo bolje izrabiti čas za učenje tudi pri drugih predmetih. To ti koristi tako pri maturi kot kasneje pri učenju za izpite na fakulteti.

 

7. Utrjevanja in ponavljanja ni nikoli preveč

Velikokrat pri učenju zmanjka časa za utrjevanje snovi in ponavljanje naučenega. To se rado zgodi takrat, ko je količina snovi zelo velika ali ko je za učenje na voljo premalo časa. Prav zato učenja nikoli ne smemo prelagati na jutri, ampak z njim začeti že danes. Sedaj sredi šolskega leta je torej pravi čas, da začnemo razmišljati o odličnih končnih ocenah in o tem, kako jih bomo dosegli.

Če z učenjem začnemo prepozno, bo časa za ponavljanje zagotovo zmanjkalo, zaradi česar bomo na preverjanju znanja težje priklicali v spomin kakšno enačbo, slovnično pravilo ali drug pomemben podatek. Naš spomin namreč deluje tako, da večkrat ko ponovimo neko informacijo, bom trdno se nam zasidra v možgane. Prav zaradi tega je utrjevanje znanja ključno za uspešno učenje!

 

Povezovanje snovi v smiselno celoto

Inštrukcije poskrbijo za tisto, kar je pri učenju najbolj pomembno: za povezovanje snovi v smiselno celoto. Če namreč učenec ali dijak razume snov in posamezne dele snovi zna tudi povezati med seboj, bo njegovo znanje veliko boljše in bolj trajno. To mu bo pomagalo tudi pri nadaljnjem šolanju, saj se znanje pri posameznem predmetu nadgrajuje in postaja vedno bolj kompleksno.

Prav zaradi tega se je treba za inštrukcije odločiti takoj, ko ugotovimo, da ocene niso takšne, kot si želimo. Še bolje pa se je za njih odločiti že takrat, ko imamo luknje v znanju, ki jo je treba zapolniti, saj tako do slabše ocenjenih rezultatov preverjanj znanja sploh ne bo prišlo ne sedaj ne v prihodnje. Ko se namreč enkrat naučiš, kako se pravilno učiti in kako snov povezati v smiselno celoto, tako pridobljeno znanje ostane praktično za vedno in ga je veliko lažje nadgrajevati.

 

Inštrukcije kjerkoli po Sloveniji

Angleščina, nemščina, matematika, kemija, biologija, poslovne finance, slovenščina, ekonomija so samo nekateri predmeti, ki jih poučujejo izkušeni inštruktorji, ki dobro poznajo šolski sistem in lahko tako učinkovito pomagajo pri učenju. Inštrukcije fizike, statistike, italijanščine in vseh preostalih predmetov so na voljo v učnem centru Horizont, kjer boste našli najboljše inštruktorje za gimnazije, srednje in osnovne šole ter fakultete, ki znajo motivirati svoje učence, jim pomagati pri organizaciji snovi ter jih naučiti tako snovi kot tega, kako se jo je treba učiti, da bo učenje potekalo čim bolj optimalno. Inštrukcije lahko potekajo v učnem centru, na domu inštruktorja ali na domu učenca, torej kjerkoli po Sloveniji.

 

Za uspešno zaključeno prvo konferenco

Pomembnost uspešnega zaključka prve konference oziroma prvega ocenjevalnega obdobja za uspešen zaključek šolskega leta je zelo velika. Prav zaradi tega je treba v primeru, da šolske ocene v tem delu leta niso take, kot bi si jih želeli, ukrepati čim prej. Prve konference bo namreč kmalu konec, zaključna ocena pa bo vplivala tudi na končni uspeh. Kakšen bo končni uspeh, pa ni vseeno. Še posebej se tega zavedajo devetošolci in maturanti, saj njihove ocene pomembno vplivajo na vpis v srednje šole ali na fakultete.

 

Za uspešno opravljeno maturo

Po prvi konferenci hitro sledijo informativni dnevi ter čas vpisa na izbrane srednje šole in fakultete. Dijake zadnjih letnikov takrat čaka še matura, na katero se je treba začeti pripravljati že dosti prej, če želimo na njej doseči čim boljše rezultate. Tudi pri tem lahko uspešno pomagajo inštrukcije oziroma organizirane priprave na maturo v učnem centru, na katerih se lahko zelo dobro pripraviš na maturo. Priprave za maturo so namreč strukturirane tako, da se na njih podrobno predela vsa snov maturitetnih predmetov, naredi veliko vaj ter reši veliko posebej v ta namen oblikovanih testov ter starih maturitetnih pol, na katerih lahko testiraš svoje znanje in preveriš, koliko si se naučil.

 

Za bolj uspešno učenje

Učimo se lahko na zelo različne načine, a ne glede na to, je pomembno, da smo za učenje motivirani. Z učenjem moramo začeti pravočasno, si dobro razporediti snov ter jo organizirati v logične sklope. Nikakor se ne smemo učiti samo na pamet, ampak z razumevanjem, tako da posamezne delčke snovi povežemo v smiselno celoto.  Naučiti se je treba učiti ter učenje naravnati tako, da imamo zanj dovolj časa ter da z njim dosežemo zastavljane cilje. Tega se lahko naučimo sami ali pa za to poskrbijo inštrukcije, ki so odlična rešitev za vse, ki bi se radi naučili, kako se učiti bolj efektivno ter tako doseči tudi boljše ocene in s tem boljši šolski uspeh!