Krizni center za mlade Ljubljana odslej na novi lokaciji

Krizni center za mlade Ljubljana odslej na novi lokaciji (foto: profimedia) profimedia
7. 12. 2014

Krizni center za mlade Ljubljana je pred dnevi uradno odprl vrata novih prostorov na Podmilščakovi 20 v Ljubljani. Otvoritve Kriznega centra za mlade so se med drugim udeležili tudi dr. Danilo Türk, predsednik programskega sveta Fundacije Danila Türka, in Martina Vuk, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

V Kriznem centru za mlade Ljubljana, ki je bil ustanovljen pred 20 leti, pokriva celotno ljubljansko regijo z okolico.

Namenjen je vsem mladim med 6. in 18. letom, ki se znajdejo v hudi stiski in lahko tu najdejo zatočišče in strokovno pomoč. Sedaj je v njem na voljo 10 postelj in soba za mladostnike z gibalnimi ovirami. V okviru centra je predvidena tudi bivalna enota za mladostnike za podporo pri vstopu v samostojno življenje po odhodu iz vzgojnih zavodov oz. zaključenem rejništvu.

Matej Križanič, direktor CSD Ljubljana Bežigrad je ob otvoritvi poudaril: "Danes se v krizne centre po pomoč zatečejo mladi, ki so žrtve različnih oblik nasilja. Vedno več pa je nasilnih mladostnikov, za katere nimamo razvitih programov, zato bo treba na ravni države poskrbeti tudi za tovrstno pomoč."

V Kriznem centru za mlade Ljubljana je v preteklih dvajsetih letih poiskalo pomoč več kot 11.300 mladih, od tega je v njem bivalo 1.574 mladostnikov. V letu 2006 so uvedli tudi brezplačni svetovalni telefon »Peter Klepec« s telefonsko številko 080 15 52, na katero letno pokliče več kot 2.000 klicev otrok in mladostnikov.

V krizni center se zateče največ najstnikov, in sicer več deklet kot fantov. V povprečju center na leto sprejme 72 otrok in mladostnikov, ki lahko v njem ostanejo največ tri tedne. Po starosti izstopa skupina med 14 do 18 let, saj predstavlja skoraj dve tretjini vseh bivajočih. Najpogostejši vzrok za prihod v krizni center so neurejene družinske razmere, fizično in psihično nasilje, težave v odraščanju, hude konfliktne situacije, zanemarjanje in tudi spolno nasilje. V zadnjih letih so vzrok tudi uživanje drog, samomorilnost in zdravstvene težave. Vedno več je mladostnikov, ki vanj pridejo samoiniciativno, kar kaže na dobro prepoznavnost ustanove v okolju in seznanjenost mladih, kje lahko poiščejo pomoč.

Naložba v obnovo prostorov, namenjenih Kriznemu centru za mlade je znašala 165.257,94 EUR in jo je prispevalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Sredstva za opremo prostorov v višini 45.994,00 EUR pa je donirala Fundacija Danila Türka.

Priporočamo