Moč notranje spremembe: Kako vzpostaviti stik s samim seboj?

Moč notranje spremembe: Kako vzpostaviti stik s samim seboj? (foto: Shutterstock) Shutterstock
Vir: Jana
12. 8. 2017

Ko se odločate za izbiro kakovosti, ki jo želite razviti, se vedno spomnite, da je osredotočanje na to, da postanete prav vi boljši, najhitrejši način, da ustvarite boljše življenje zase.

Najbolj kritična spremenljivka pri tem, da v življenju dosežete tisto, kar si želite, ste vi sami. Tudi če so zunanje okoliščine za doseganje spremembe ugodne, jih boste lahko izkoristili samo, če ste na to zares pripravljeni. Dolgo trajajoče spremembe se začnejo znotraj vas, ko sprejmete odločitev in vztrajate pri njej. Mark Twain je nekoč o tem, kako se odloča, da bo prenehal kaditi, izjavil: »Prenehati kaditi ni težko. Jaz to počnem vsak dan znova.« V praksi je najtežje vztrajati pri sprejeti odločitvi, in da bi to zmogli, morate spoznati sami sebe, svoje močne strani in slabosti.

Zgradite odnos s samim seboj

Danes lahko beremo in slišimo, kako pomembna veščina je komuniciranje z drugimi ljudmi in kako pomembno je zgraditi dober odnos z njimi. Veliko truda se usmerja v učenje te veščine, pa vendar večina ljudi ne razmišlja o tem, da bi se učili, kako vzpostaviti pristen stik s samim seboj. Graditi odnos s samim seboj je povsem podobno, kot če to počnete s kom drugim, zahteva pozornost in čas kot tudi resnično spoštovanje na globlji ravni.

Ljudje se pogosto vedejo tako, da spodkopavajo svoje spoštovanje do samih sebe. Oseba zaradi svojega določenega negativnega načina vedenja pogosto kritično posploši dojemanje same sebe in dobi slab vtis o sebi kot celotni osebnosti. Če hočemo zgraditi odnos z drugo osebo, moramo začeti tam, 'kjer ta oseba je'. To pomeni sprejemanje njenega položaja in tistega, kar je zanjo pomembno, ter izražanje tega sprejemanja verbalno in neverbalno. Z drugimi besedami to pomeni sprejemanje osebe takšne, kot je v danem trenutku, ne da bi jo začeli ocenjevati in ji predlagati, naj se spremeni.

Popolnoma enako velja za gradnjo odnosa s samim seboj, začeti je treba tam, kjer ste, z vsemi plusi in minusi skupaj. Nesmiselno je pretvarjanje, da je vse, kar je z vami povezano, prečudovito, bleščeče in popolno. Šaljiv aforizem 'Včasih sem bil prevzeten, zdaj pa sem odpravil še to napako in sem popoln' karikira, kam nas lahko pripeljeta nekritična samohvala in samozavajanje. Zagotovo ne bosta pripomogla k dobremu odnosu s samim seboj in z vsemi drugimi v naši bližini. Vsak odnos razpade enako tako pod vplivom nerealnega hvaljenja kot pod plazom neskončnih kritik. Z zavedanjem, da nismo popolni, kar nas zadržuje na realnih tleh, se naravnamo, da bomo v vsakem trenutku naredili najbolje, kar zmoremo. Kaj govorimo sami sebi in kakšen odnos imamo do sebe, je nekaj, kar je v življenju najpomembneje za dobro počutje, zdravje in uspešnost.

Ne glede na to, kako nam gre v življenju, dobro ali slabo, je pomembno, da vedno gojimo odnos, poln samospoštovanja. Samospoštovanje posledično omogoča, da smo v pozitivnem notranjem stanju, ki je temelj, da lahko uporabljamo vse svoje sposobnosti za doseganje sprememb in ciljev v življenju.

Samospoštovanje

Beseda samospoštovanje dobesedno pomeni, da cenimo sami sebe kot osebnost, da se vrednotimo. Samospoštovanje je več od samozavesti; če sebe cenimo, se to na zunaj odraža kot določeno vedenje in aktivnost, ki mu pravimo – samozavest. Bolj natančno, samozavest se nanaša na določeno sposobnost, da nekaj naredimo v določeni situaciji, na primer znamo nagovoriti druge, znamo kuhati, obvladamo določeno veščino. Samospoštovanje obsega več, cenimo se in verjamemo vase, zanesemo se nase, da smo se sposobni s katerokoli situacijo v življenju soočiti. Izkušnje kažejo, da je skoraj nemogoče doseči samozavestno vedenje brez samospoštovanja. Kateri pa so pomembni elementi samospoštovanja?

Za osebe z visoko stopnjo samospoštovanja je značilno:

1. Imajo močan občutek za svojo osebnost.

2. Sprejemajo se in se imajo radi.

3. Znajo prepoznati in nadzorovati svoja notranja stanja (tako negativna kot pozitivna).

4. Imajo izrazit občutek smisla – njihovo poslanstvo v življenju.

Te zgoraj naštete lastnosti se čudežno ne pridobijo ob rojstvu, temveč jih je treba razviti v šoli, ki se ji reče življenje.

Kako opazite, kdo goji samospoštovanje??

Se samospoštovanje vidi na zunaj? Najbolj zanesljiv kazalec je dejstvo, da osebe s samospoštovanjem običajno nimajo potrebe, da bi se dokazovale. Vidimo lahko, da:

- ne hvalijo samih sebe;

- ne ponižujejo in žalijo drugih;

- ne delajo se pomembnih pred drugimi;

- ne želijo biti ves čas v središču pozornosti;

- ne govorijo nenehno o vsem, kar so dosegle.

Nasprotno vedenje, če zgoraj naštetemu torej odvzamemo besedico ne, opazimo pri osebah, ki imajo nizko samospoštovanje.

Kako preveriti lastno samospoštovanje?

Če želite preveriti, koliko spoštujete sami sebe, odgovorite na naslednja vprašanja.

 • Ali sem sposoben oziroma sposobna sprejeti pohvalo brez besednega opravičevanja in se preprosto zahvaliti?
 • Ali se bojim, da se bo nekega dne razkrilo, da nisem tako dober oziroma dobra, kot me hvalijo?
 • Ali lahko navedem pet lastnosti, ki jih pri sebi cenim, in ali lahko to naredim brez oklevanja?
 • Kako se odzovem (znotraj sebe – notranji monolog in na zunaj – vedenje), če se od mene zahteva, da storim nekaj novega, česar do zdaj še nikoli nisem počel oziroma počela?
 • Kaj govorim sam oziroma sama sebi, ko je treba narediti nekaj, kar je težko, zahtevno in polno izzivov?

Kako izboljšati samospoštovanje?

Od številnih načinov izboljševanja samospoštovanja si bomo na kratko ogledali:

Obnašanje 'kot da bi'

Obnašanje 'kot da bi' pomeni, da se vedeš, kot da bi že imel to lastnost, v tem primeru samozavest. Ugotovili so, da če delate stvari enako, kot jih dela samozavestna oseba, se boste tudi sami počutili samozavestno. Čeprav je obnašanje 'kot da bi' namerno, ne pomeni, da sami sebe varate, v resnici ste nekaj spremenili, počutili se boste drugače in tudi drugi vas bodo videli drugače.

 • Sedite ali stojte pokončno.
 • Ko govorite, glejte ljudi v oči, z njimi torej vzpostavljajte očesni stik.
 • Vaš govor naj bo namerno nekoliko počasnejši, če zaradi nervoze govorite hitreje.
 • Premikajte se umirjeno in s telesom kažite, kam ste namenjeni.

Poudarimo tisto, kar deluje

Občutki in vedenje vplivajo drug na drugega. Običajno mislimo, da se moramo za spremembo vedenja najprej počutiti drugače, a pogosto se izkaže, da je nasprotna pot lažja.

Pozitivno lahko vplivamo nase in se spodbujamo tako:

 • Vzemite si čas in uživajte v tistem, kar ste naredili dobro.
 • Pohvalite sami sebe, pohvala je duhovna nagrada in okrepi samospoštovanje.
 • Mislite na trenutke v preteklosti, ko ste nekaj zares dobro naredili, in to občutite. Nikoli ob neuspehu ne ponavljate negativnih misli, kot je 'Nikoli nič ne naredim prav'.«
 • Potolažite sami sebe, če nekaj ni šlo, kot ste upali, in ne pustite negativnim občutkom, da se okrepijo v vas. Vzemite si čas, da negativna čustva predelate, preden znova poskusite delovati na področju, kjer vam ni uspelo.

Praktični postopek spremembe

S tem ko osredotočite pozornost na pomembne vrednote in vrline, kot so postati bolj pošten, vztrajen, discipliniran, ustvarjalen, boste ugotovili, da vam gre doseganje 'zunanjih' ciljev veliko lažje od rok. Okrepiti sebe od znotraj navzven je, kot da bi povečali osvetlitev notranje luči. In ko vaša notranja luč zasveti močneje, boste ugotovili, da začenjate privlačiti priložnosti in vire, ki podpirajo vaše zunanje cilje. Za spremembo se odločite zdaj, ni treba čakati na novo leto ali druge posebne datume. Odločite se, kakšne vrline želite razviti v naslednjem obdobju. Upoštevajte, da je za doseganje notranjih sprememb potreben čas, in ga določite. Če ste negotovi, na kaj bi se morali osredotočiti, je tukaj nekaj primerov:

V tem letu ali v obdobju šestih mesecev nameravam postati (velja za oba spola):

 • potrpežljiv
 • discipliniran
 • ljubeč in prijazen
 • ustvarjalen
 • finančno odgovoren
 • boljši v postavljanju meja
 • odprtega duha
 • pogumen in drzen
 • osredotočen na svoje prioritete

Ko ste določili vrlino, na katero se želite osredotočiti, sledite naslednjim trem korakom:

Korak 1. Napišite pozitivno trditev (afirmacijo) v sedanjem času, ki se nanaša na vaš cilj.

Primer: Odločili ste se, da v tem letu postanete bolj finančno odgovorna oseba. Lahko oblikujete afirmacijo, ki se glasi: 'Sem finančno odgovorna oseba.'

Korak 2. Napišite afirmacijo na list papirja in jo obesite na vidno mesto doma ali v pisarni.

Primer: Obesite to afirmacijo na mesto, kjer jo boste pogosto videli, tako boste vedno znova opozorjeni, na kaj se morate osredotočati.

Korak 3. Izberite tri dejavnosti, ki jih lahko izvedete v naslednjem tednu, da boste začeli nemudoma razvijati to vrlino.

Primer: Ustvarite konkretne akcijske korake za prihajajoči teden. Lahko se odločite za natančen pregled vseh računov, ustvarite načrt, kako se znebiti dolgov, ali se dogovorite za sestanek s finančnim svetovalcem.

Ko se odločate za izbiro vrline, ki jo želite razviti, se vedno spomnite, da je osredotočanje na to, da postanete prav vi boljši, najhitrejši način, da ustvarite boljše življenje zase. Naredite tako, da bo doseganje te vrline vaša glavna prioriteta, in se namensko osredotočajte na korake, ki bodo pripeljali do spremembe. Če boste vsak teden začeli z načrtom, kako nadaljevati razvoj izbrane vrline, boste 'imeli dobro letino'. Ugotovili boste, da vam samozavest narašča, bolj se boste zanesli na svoj instinkt in cilje boste dosegali skoraj brez napora.

Besedilo: Igor Gregorc
Fotografije: Shutterstock

Priporočamo