Otroci v mestu potrebujejo več gibanja, opozarja zaskrbljena stroka!

16. 2. 2017

Stroki te dni veliko skrb povzročajo rezultati raziskav, kjer so ugotovili, da je samo tretjina otrok starih od sedem do dvanajst let redno telesno aktivna eno uro na teden, kar za male nadobudneže vsekakor ni dovoljšno.

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije gre zato po poteh Svetovne zveze za srce (WHF) in Evropske nogometne zveze (UEFA). Med drugim je zato pripravilo projekt Otroci v mestu, kjer si prizadevajo za več gibanja pri otrocih ter za pridobitev zdravih življenskih navad.

Predvsem v obdobju odraščanja je pomembno, da otroci razvijajo svoje gibalne sposobnosti, skrbijo za razvoj zdravega duha v telesu in hkrati preprečujejo, da bi razvili zdravstvene težave kot so previsoka telesna teža, debelost ter z njimi povezane nadloge.

Projekt Otroci v mestu so razvili na podlagi raziskav, ki kažejo, da se večina otrok s telesno dejavnostjo pogosteje ukvarja šele ob koncu tedna. Takrat imajo starši več časa, otroci so lahko dlje s prijatelji, hkrati pa imajo tudi manj šolskih obveznosti. Kljub pogostejši športni dejavnosti ob vikendih, je le tretjina staršev aktivna skupaj s svojimi otroki. Nizko število nedejavnih otrok je daleč vstran od števila otrok, pri katerih prekomerna telesna teža narašča. Svetovna zdravstvena organizacija mladostnikom priporoča telesno dejavnost vsak dan v tednu, vsaj tri krat na teden pa naj bi ta bila intenzivna.

Raziskave Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, ki so vključile osem slovenskih osnovnih šol in nekaj manj kot dva tisoč učencev in njihovih staršev, so pokazale, da otroci smernicam Svetovne zdravstvene organizacije ne sledijo. Kljub temu pa se problem ne skriva v tem, da jim športna vzgoja ne bi bila pogodu, saj je 88-im odstotkom otrok športna vzgoja všeč. Športna vzgoja kot bistven del šolskega predmetnika učence razbremi in pripravi na doseganje novih znanj pri sledečih predmetih, hkrati pa otrokom pomaga pri oblikovanju osebnosti in pri vzpostavljanju ter ohranjanju odnosov med njimi. Predmet je pomemben prelom med šolskimi vsebinami, saj so raziskave pokazale, da tudi med odmori, ki so namenjeni psihični in fizični sprostitvi učencev, 41 odstotkov otrok sedi. Tako učencem obvezne športne vsebine vsaj nekoliko odpravijo negativne učinke večurnega sedenja, hkrati pa jih s tem vzgajamo, da je v življenju potrebno bogatiti svoj prosti čas z vsestranskimi športnimi dejavnostmi ter s tem ohranjati tudi zdrav duh in življenjski optimizem.

Na naših tleh se je Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije osredotočilo na otroke, ki živijo v mestih oziroma četrtnih skupnostih z nižjimi življenjskimi dohodki. Tem v starosti od sedem do dvanajst let želijo izboljšati dostopnost različnih oblik telesne dejavnosti ter povečati zavedanje o pomembnosti telesne aktivnosti. Tega se morajo zavedati tudi starši in vzgojno-izobraževalne ustanove, zato je glavni cilj Društva za zdravje srca in ožilje Slovenije sprejetje ustreznih ukrepov za izboljšanje pogojev za telesno dejavnost in vedenjskih navad otrok glede telesne aktivnosti. 55 odstotkov otrok v šolo prihaja aktivno, bodisi s kolesom, skirojem ali peš, medtem ko deset odstotkov otrok starši še vedno ne spodbujajo k ukvarjanju s športom. Raziskava, v katero so vključili tudi šolski kolektiv, je osnova za izboljšanje in dopolnitev gibalnih dejavnosti otrok ter za izboljšanje pogojev za to.

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije želi omejiti sedeča vedenja od gledanja televizije in drugih zabavnih vsebin, igranja igric na elektronske naprave, čezmernega sedenja ter spodbuditi otroke za ukvarjanje z rekreacijo in športom, vključno z nogometom. Projekt bo potekal vse do konca aprila 2017, v tem času upajo, da bodo h gibanju spodbudili čim več otrok in podpornega okolja, kljub temu pa se društvo trudi vedenje otrok in mladostnikov spremeniti trajno.