Podjetje Fructal predstavlja projekt Plastenko za plastenko

9. 3. 2015 | Promocijsko sporočilo

Fructal s projektom Plastenka za plastenko kot prvi v Sloveniji sklepa krog vračanja odpadne embalaže PET, namenjene ponovni uporabi kot sekundarna surovina pri proizvodnji novih plastenk PET, in tako pomembno prispeva k ohranjanju okolja.

Fructal je zagnal ekološki projekt recikliranja embalaže PET, imenovan Plastenka za plastenko.

Gre za inovativen projekt recikliranja plastične embalaže, ki ga v tujini izvaja že vrsta podjetij. Fructal je, skupaj s partnerji, prvo podjetje v Sloveniji, ki je uvedlo tovrstno recikliranje plastične embalaže, pri katerem ima nadzor nad celim krogom recikliranja plastenk, v katerem se izpraznjene plastenke zbirajo, predelajo v nove in ponovno napolnijo.

Plastenke PET (polietilen tereftalat) je mogoče reciklirati in iz njih izdelati regranulat PET (RPET), ki se kot surovina ponovno uporabi pri proizvodnji plastične embalaže ter tako znatno zmanjšati obremenitve za okolje.

Na trgu je že veliko plastenk z deležem regranulata (RPET), z združenimi močmi – v skupnem projektu – pa so v podjetjih Fructal, DROE Unirec in Gastro PET kot prvi v Sloveniji poskrbeli za zaključen krog ravnanja z odpadno embalažo od plastenke do plastenke.

Fructal je kot polnilec plastične embalaže zavezan k plačevanju embalažnine. Registriran je pri DROE Unirec, pooblaščeni družbi za ravnanje z odpadno embalažo. Ta pri izvajalcih javnih služb prevzame odpadno embalažo PET in v sodelovanju s podjetjem Gastro PET poskrbi za njeno predelavo v reciklirano surovino, RPET. Gastro PET novonastalo reciklirano surovino vgradi v predforme PET, ki jih kasneje v Fructalu napihnejo v nove plastenke in jih napolnijo s pijačo.

V podjetju so z uporabo 30-odstotnega deleža RPET-a začeli že lani, letos pa so ga povečali in znaša 50 odstotkov. Uporaba RPET, v primerjavi z nerecikliranim (virgin) PET-om, zmanjša ogljični odtis za več kot 60 odstotkov, kar pomeni, da Fructal z uvedbo inovativnega projekta recikliranja pomembno prispeva k ohranjanju narave in varovanju okolja. S projektom Plastenka za plastenko se bo velik delež, skoraj 400 ton plastike, ki jo podjetje porabi za polnjenje pijač, nadzorovano vrnilo v ponovno uporabo.