Potlačene travme lahko "pozdravimo"

Potlačene travme lahko "pozdravimo" (foto: Shutterstock) Shutterstock
Vir: Lady
11. 4. 2019

Brainspotting je izjemno učinkovita psihoterapevtska metoda, ki s svojim delovanjem omogoča neposreden dostop do podzavesti oziroma predelov v možganih, kjer so shranjeni potlačeni travmatični spomini. 

Tako spodbudi predelavo bolečih izkušenj, ki niso dosegljive zavestnemu umu, ter omogoča zdravljenje široke palete psiholoških in telesnih simptomov. Vsi dogodki v našem življenju so shranjeni kot spomin v možganih in telesu. Prijetnih dogodkov se spominjamo, se iz njih učimo in so del sedanjosti. Če doživimo dogodek, ki je za nas izjemno boleč in ob katerem doživljamo zelo intenzivna neprijetna čustva (občutke nemoči, strahu, groze, izgube nadzora), s katerimi se ne zmoremo spoprijeti, govorimo o travmatičnem dogodku.

Dogodke, ki v nas izzovejo tako močno psihološko reakcijo, ki je ne zmoremo prenesti, zaradi potrebe po preživetju potlačimo v podzavest. Čeprav se jih zavestno ne spominjamo, ostanejo 'zamrznjeni' v globljih strukturah možganov in so shranjeni v telesu kot somatski spomin ter močno vplivajo na naše doživljanje sebe in sveta okoli nas. Več je bilo tovrstnih bolečih dogodkov in večja je bila potreba po potlačevanju, večji vpliv imajo na naše življenje. Danes se izražajo kot občutki tesnobe, ujetosti, nemoči, izogibanja, sramu, depresije, panični napadi, preplavljenost s čustvi ali čustvena otopelost, razdražljivost, stalna notranja napetost, občutki nevrednosti, nespečnost, nočne more, telesni simptomi, ponavljajoči se nezdravi vzorci v odnosih in številni drugi simptomi.

Metodo brainspottinga v Sloveniji izvajata tudi dve terapevtki, Sabina Gombač in Jana Potočnik. Jana pravi, da se je za brainspotting odločila, ker jo je metoda prepričala zaradi izjemne moči zdravljenja čustvenih in psiholoških ran. “Spremembe, ki jih stranka doseže – lahko že v enem terapevtskem srečanju, predvsem pa v daljšem terapevtskem procesu –, so veliko hitrejše, globlje in trajnejše v primerjavi z metodami, ki sem jih uporabljala pred brainspottingom. Poleg zdravljenja široke palete psiholoških in telesnih simptomov spremembe globokih negativnih prepričanj ter številnih drugih pozitivnih učinkov metoda kliente zelo opolnomoči in okrepi, da dosežejo cilje, ki so se jim pred terapijo zdeli povsem nedosegljivi,”​ pojasnjuje Jana Potočnik.

Sabina Gombač je pred leti začela zaznavati omejitve klasičnih pogovornih terapij, saj so klienti poročali, da kljub predelavi in razumevanju bolečih dogodkov občutki še vedno obstajajo in vplivajo na njihovo življenje. “Za brainspotting sem se odločila, ker poseže globlje, in sicer tja, kamor klasična pogovorna terapija ne zmore. S tem omogoča globljo predelavo in osvoboditev bolečih vsebin, kar posledično prinaša močnejše učinke in trajnejše spremembe. Zaradi načina delovanja je zelo uglašen na potrebe in zmožnosti klienta in njegove težave,” nam je povedala Sabina Gombač.

Metoda izvira iz Združenih držav Amerike

Metodo brainspotting je leta 2003 nepričakovano odkril dr. David Grand, psihoterapevt v zasebni praksi v New Yorku, pri delu s 16-letno umetnostno drsalko. Talentirani in predani vrhunski športnici zaradi tesnobe ni uspelo izpeljati ene drsalne figure – skoka trojni zasuk. Da bi ozdravila to blokado, je dr. Grand klientko vodil, da si je v počasnem posnetku predstavljala, kako izvede skok, in posnetek zamrznila v trenutku, ko se ji je skok ponesrečil. Nato je z očmi sledila njegovim prstom, ki jih je zelo počasi premikal naprej in nazaj po njenem vidnem polju.

Na določeni točki so njene oči začele močno drhteti in nato otrpnile. Presenečen nad odzivom v klientkinih očeh je dr. Grand roko instinktivno zadržal na mestu, kjer je opazil močno reakcijo, klientka pa je nepremično strmela v njegov prst. Takrat se je zgodilo nekaj nenavadnega. Na površje so začeli bruhati travmatični spomini, drug za drugim, veliko močneje in intenzivneje kot dotlej. Klientka se je začela spominjati potlačenih travmatičnih dogodkov, ki kljub letu intenzivnega terapevtskega dela še niso prišli na dan. Poleg tega so prišli na površje boleči spomini, ki jih je že predelovala, a tokrat bolj intenzivno in globlje. Po desetih minutah intenzivnega doživljanja in predelovanja so se klientkine oči sprostile.

Začutila je močno olajšanje. Naslednje jutro je dr. Grand prejel telefonski klic. Mlada drsalka je navdušeno poročala, da je brez težav izpeljala brezhiben trojni zasuk. Težave s skokom, ki so bile posledica nepredelanih travmatičnih spominov, se tudi pozneje niso več ponovile. Do podobnih rezultatov – globljega in intenzivnejšega predelovanja ter hitrejših in trajnih sprememb – so prišli tudi drugi klienti, ki so pogled zadržali na točki, kjer so čutili močan odziv. Dr. Grand je dognal, da je nepričakovano odkril novo metodo, ki je pomenila preboj na psihoterapevtskem področju. Zaradi izjemne učinkovitosti se uporaba metode v psihoterapevtskem procesu hitro širi. Vse več klientov in terapevtov prepoznava njeno vrednost in dandanes jo v svoje delo vključuje že na tisoče terapevtov po svetu.

V zadnjih nekaj letih postaja vse bolj prepoznavna in uveljavljena psihoterapevtska metoda tudi v Sloveniji. Pozitivni učinki metode brainspotting so številni in vplivajo na vsa področja posameznikovega življenja. Najpogostejši učinki so: okrepljen občutek lastne vrednosti, občutke strahu nadomestijo občutki notranje varnosti, miru in sproščenosti, zmanjšanje občutkov sramu, močnejše zaupanje vase, večje samospoštovanje, učinkovitejše spoprijemanje s stresnimi situacijami, zmožnost postavljanja meja v odnosih, zmožnost zaključevanja nezdravih odnosov, zmanjšanje ali odprava telesnih bolečin ter razvijanje in uresničevanje potencialov.

Besedilo: A. P. K. // Fotografije: Andrej Nagode, Shutterstock

Priporočamo