Pravni nasvet: Delodajalec me izkorišča, kakšne so moje pravice?

Pravni nasvet: Delodajalec me izkorišča, kakšne so moje pravice? (foto: Profimedia) Profimedia
12. 7. 2019

Na spletni strani Govori.se nadaljujemo s pravno rubriko, v kateri pravna svetovalka Staša Horvat, univ. dipl. prav., odgovarja na vaša vprašanja.

Na elektronski naslov pravnosvetovanje.hk@gmail.com smo prejeli vprašanje našega bralca, na katerega v nadaljevanju odgovarja Staša Horvat, diplomirana pravnica, pravna svetovalka in lastnica Pravne pisarne HK.

Vprašanje bralca se je glasilo:

Koliko časa imam, da podpišem novo pogodbo o zaposlitvi – gre se za podaljšanje pogodbe? Poleg tega mi delodajalec ne ogreva delovnega mesta zjutraj in potem, ko se vrnem z malice, so radiatorji mrzli. Kaj lahko naredim? Prav tako nisem opravil nobenega tečaja požarne varnosti in varstva pri delu – zaposlen sem v avtoelektričarski delavnici. Zanima me tudi ali je to pošteno … Junija lani je sodelavec dal odpoved …Zaposlil ni nikogar novega, s tem da jaz opravljam njegovo delo, moja plača pa je enaka kot takrat, ko je še bil sodelavec zaposlen. Moje delovno mesto je komercialist – in postavka pomoč v delavnici, ampak večino časa sem v delavnici … Čeprav niti nimam tehnične izobrazbe – moj poklic je ekonomski tehnik.

Zanima me tudi, kako je z odpovedjo? V pogodbi je prazno polje, katera kolektivna pogodba ureja odpovedne roke? Prav tako delam tudi za drugo firmo, ki je samo za kamuflažo, da ima službeni avto kupljen na d.o.o. zaposlen sem pa na s.p. Za d.o.o. pride na mesec en račun, ki ga vnašam v sistem in potem še konec meseca davčno knjigo natisnem.

Delam tudi v vlažnih prostorih, omet odpada, prostori kjer si kuham kavo so neogrevani, kljub temu da sem mu to že večkrat rekel, je zadeva enaka, ne spremeni se nič.

Poleg tega me starša mojega šefa dostikrat izkoristita za pomoč pri priklopu plina, data mi denar, da naj počakam, ker bodo pripeljali plin ipd. Poleg tega moj šef med delovnim časom uživa alkohol, v sredo 15.5.2019, ko je bil plačilni dan, je pil že med malico, potem pa še po malici, vse od 13h do 17h ure v lokalu, ki ga ima samo čez cesto … Polega tega njegov s.p.  velikokrat ne izdaja računov in to niso majhni zneski … Vsak dan sem priča temu, kako vpraša stranko, če naredi brez računa, da bo ceneje … Gre se za zneske okoli 300 eur brez računa, 60 eur brez računa ,10 eur brez računa in tega je ogromno vsak dan.

Poleg tega naredim na mesec tudi po več kot 20 nadur. Aprila sem naredil 27 nadur, izkorišča me na vsakem vogalu, za prevoz dobim povrnjeno samo ceno mesečne vozovnice, v eno smer imam 15 km do delovnega mesta … Potem je še dostikrat tako, da grem s svojim avtom po material, kljub temu da ima 2 službena avta … V pogodbi ni nikjer nobenega člena o čem takem … Enostavno imam občutek, da sem v sistemu, ki ga izkorišča. Poleg tega mi je nekaj časa nadure plačeval na roke. Kaj lahko storim?

Odgovor pravne svetovalke v nadaljevanju objavljamo v celoti:

Pozdravljeni,

Ker je vaših vprašanj precej, vam bom odgovorila na najbolj ključna, za vsa ostala vprašanja in kakršnekoli dodatne razlage, pa se lahko obrnete na naše pravno svetovanje.

Po Zakonu o delovnih razmerjih mora delodajalec delavcu pisni predlog pogodbe o zaposlitvi izročiti praviloma 3 dni pred predvideno sklenitvijo, pisno pogodbo o zaposlitvi pa ob njeni sklenitvi. V kolikor predlog pogodbe delavcu ni bil izročen tri dni pred predvideno sklenitvijo delovnega razmerja, gre za prekršek po ZDR-1.

Minimalno in maksimalno temperaturo ureja Zakon o varnosti in zdravju pri delu, natančneje pa so temperature določene v Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih. Pravilnik pri tem določa, da se pri zagotavljanju ustrezne temperature zraka v delovnih prostorih upoštevajo standardi za toplotno udobje. Po teh standardih, bi bila torej najnižja sprejemljiva temperatura za delo v pisarni 20°C, priporočljiva pa 22°C. Torej, kaj lahko glede tega naredite: delodajalca najprej opozorite. V kolikor vam ne želi zagotoviti ustreznih pogojev lahko podate prijavo na pristojni inšpektorat za delo.

Delodajalec mora v skladu s predpisi sprejeti ukrepe za zagotovitev varstva pred požarom in evakuacijo ter delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja/pred razporeditvijo na drugo delo/pred uvajanjem nove tehnologije in novih sredstev za delo/ob spremembi v delovnem procesu... To usposabljanje vam mora biti zagotovljeno v vašem delovnem času in sicer brezplačno. V kolikor takega usposabljanje še niste bili deležni gre za kršitev delovnopravne zakonodaje.

Predvidevam, da je vaša glavna dejavnost »trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil.« Če je tako, potem vašega delodajalca zavezuje Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo ter tudi Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije.  Ker vašega delodajalca zavezujeta dve kolektivni pogodbi, mora uporabiti tisto, ki je za delavca ugodnejša.

Vaš delodajalec je združil dve delovni mesti v eno; pogovorite se z njim glede povišanja vaše plače, saj sedaj opravljate bistveno več dela kot prej. Seveda bi bilo najboljše, če bi se o tem dogovorili že takrat, ko vam je to delo odredil. Preverite tudi ali je pri plači bila upoštevana kolektivna pogodba, ki neposredno zavezuje vašega delodajalca. V kolektivni pogodbi so določeni tudi dodatki, ki jih morate prejeti, za posebne pogoje dela kot so dodatek za nočno delo, nadurno delo, delo v nedeljo, delo na praznike in dela proste dneve po zakonu ter dodatki za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu, neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu, ki niso vsebovani v zahtevnosti dela. 

Glede neizdajanja računov gre za kršitev davčne zakonodaje in lahko le-to prijavite na davčni inšpektorat.

Omenjate tudi nadurno delo. Nadurno delo lahko traja največ osem ur na teden, največ 20 ur na mesec in največ 170 ur na leto. Delovni dan lahko traja največ deset ur. Za vsako naduro morate prejeti tudi dodatek, ki je določen v kolektivni pogodbi.

Plačilo nadur na roko ni zakonito. Plača, povračila stroškov v zvezi z delom in drugimi prejemki delavca se izplačujejo v skladu z zakonom preko bančnega računa delavca. V kolikor plačila za nadure niste prejeli, opozorite delodajalca, da naj vam jih izplača. V kolikor vam jih ne bo izplačal, lahko vložite tožbo na delovno sodišče. Splošni zastaralni rok za terjatve iz delovnega razmerja je 5 let.

Tudi potni stroški vam morajo biti izplačani tako kot to določa zakon oziroma kolektivna pogodba. V kolikor greste s svojim avtom po material morate prejeti povračilo stroškov za le to – 0,37€ za vsak prevoženi kilometer. Vsi prevozi pa morajo biti tudi ustrezno dokumentirani s potnimi nalogi, dokazili in računi. 

Da vam odgovorim na vaše zadnje vprašanje: delodajalca najprej opozorite na vse zgoraj omenjene kršitve in se poskusite z njim dogovoriti.

Opozorite ga pisno ter ga obenem opomnite tudi, da lahko ob morebitnem prihodu inšpektorja prejme kazen za omenjene kršitve. 

V kolikor vam ne bo želel zagotoviti tega, kar vam dolguje, vam preostane prijava inšpektorat za delo ter pa seveda – tožba na delovnem sodišču.  

Pravni nasvet sestavila:

Za brezplačni pravni nasvet pišite na: pravnosvetovanje.hk@gmail.com