Problematika medicinskih sester: »Nihče nas ne sliši!«

Problematika medicinskih sester: »Nihče nas ne sliši!« (foto: Helena Kermelj, Shutterstock) Helena Kermelj, Shutterstock
Vir: Jana
21. 4. 2017

Pred tremi tedni smo v Jani objavili portret Monike Ažman, medicinske sestre, predsednice Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Ažmanova je predstavila svoj pogled na problematiko medicinskih sester, govorila je o rešitvah, ki so po njenem nujne za ureditev položaja.

Govorila je tudi o neenotnosti v las­tnih vrstah, in to očitno zelo drži. Poklicali so nas namreč iz Strokovnega združenja izvajalcev zdravstvene in babiške nege, kjer pravijo, da že leta opozarjajo na problematiko, a da jih nihče ne sliši. Tudi zbornica, ki jo vodi Ažmanova, ne.

Klemen Markeš, ste predsednik Strokovnega združenja izvajalcev zdravstvene in babiške nege. Zakaj zastopniki medicinskih sester niste enotni, od kod ta razdeljenost?

Nezadovoljni smo z delom Zbornice – Zveze. Po našem mnenju ne zastopajo vseh medicinskih sester, ampak le diplomirane medicinske sestre. Ko je Slovenija vstopila v Evropsko unijo, smo naleteli na problem, kam umestiti srednjo medicinsko sestro. Takrat so se odločili, da vsi, ki imamo srednješolsko izobrazbo, dela ne moremo več opravljati samostojno.

Klemen Markeš

In za to je po vašem kriva Zbornica?

Tako je. Naš položaj bi lahko uredili drugače. Še Hrvati za nami so se izpogajali bolje, ampak zdaj je, kar je.

Pa ste Zbornico takrat opozorili? Ste jim povedali, da se ne strinjate z odvzemom pristojnosti?

Takrat še vedeli nismo, kaj počnejo. O tem se javno ni govorilo.

Kaj to pomeni? Da ste v praksi potem doživeli šok?

Ugotovili smo, da so nas potisnili v kot. Takrat je v Prekmurju nastala civilna iniciativa, ki se je znotraj obstoječe zakonodaje trudila poiskati rešitve. A nas nihče, niti Ministrstvo za zdravje, ni jemal resno. Tudi Zbornica – Zveza ne. Zato smo ustanovili Strokovno združenje, a nas je premalo, da bi nas kdo slišal. Nas je okoli tisoč, njih pa okoli devet tisoč.

Zakaj se več medicinskih sester ne vključi v vaše združenje?

Ker so ljudje indiferentni. Večina jih še tega ne ve, ali so v sindikatu, ali v Zbornici, ali v Združenju. Neko članarino plačujejo, a ne vedo, za kaj. Tako so obremenjeni z delom, da o tem sploh ne razmišljajo.

Kako vi vidite položaj medicinskih sester?

Med srednjo in diplomirano medicinsko sestro je 40 odstotkov razlike v plači. Čeprav opravljata isto delo. Srednja medicinska sestra zasluži 900 evrov bruto, diplomirana pa 1.250 evrov bruto. To je začetni plačni razred. Ob tem, da kompetence enih in drugih niso jasno določene in zapisane. Imamo navodila, da denimo srednja medicinska sestra v domu za starejše v dopoldanskem terminu ne sme dajati injekcij. Zakaj? Ker je takrat v službi diplomirana medicinska sestra. V popoldanskem času, ko je v službi samo srednja medicinska sestra, pa lahko daje injekcije.

Tudi vi si torej prizadevate, da bi država postavila jasne normative in določila, kaj je v pristojnosti srednje in kaj v pristojnosti diplomirane medicinske sestre ...

Tako je. Prizadevamo si tudi za to, da nam država ne odvzema pristojnosti, ki smo jih imeli. Če sem doslej lahko delal v intenzivni negi, ni dopustno, da srednje medicinske sestre zdaj premeščajo na oddelke, medtem ko v intenzivni negi zaposlujejo le diplomirane kolegice. To se dogaja. To je čista degradacija. V časopisih je pisalo celo, da smo nevarni za bolnike, na kar smo se seveda primerno odzvali.

Ste pristojnemu ministrstvu kdaj predlagali svoje normative?

Normativi ne morejo biti ne naši ne njihovi (Zbornični) – lahko so le skupni, strokovni. K pripravi pa nismo bili nikoli povabljeni – ne od Zveze ne Ministrstva za zdravje. Večkrat smo poskusili sodelovati z njimi: tako z Ministrstvom za zdravje kot tudi z Zbornico – Zvezo. A se je zapletlo že pri pisanju etičnega kodeksa, ki bi moral biti enak za vse sestre in zdravstvene tehnike, ne glede na našo stopnjo izobrazbo. A Zbornica – Zveza je spisala svoj kodeks po mednarodnem kodeksu medicinskih sester, ki pa po mojem mnenju in stališču Ministrstva za zdravje ne more veljati za vse. Za tiste, ki nismo njeni člani, ne more veljati. Čeprav po vsebini ta kodeks Zbornice ni sporen. Mi smo napisali svojega, a nas je Zbornica tožila, da smo ga v delu prepisali. Umaknili smo ga in napisali novega. In ker imamo dva kodeksa, se nam vsa Evropa smeji.

Kaj se še dogaja v praksi?

Nekaterim diplomiranim medicinskim sestram, ki začnejo izvajati nego, ni jasno, da mora izvajati osnovno nego. Da mora pacientu zamenjati plenico, ga očistiti, ga obrniti. Pogosto od njih slišimo, da so se učile za vodenje, ne za osnovne zadeve.

medicinska sestra

S predsednico Zbornice – Zveze Moniko Ažman se strinjate, da medicinske sestre in zdravstveniki nikoli ne boste stavkali. Zakaj ne?

V teh razmerah zagotovo ne, ker se bojimo za službe. Po 40. letu smo že tako iztrošeni, da so bolniške pogoste. Prestrašeni smo. Mislim pa, da bo enkrat prišlo do vrelišča in da bo srednjim medicinskim sestram prekipelo.

Ali sploh vidite kakšno možnost sodelovanja z Zbornico – Zvezo? Da bi s skupnimi močmi ustvarili boljše za pogoje za delo za vse sestre?

Mi smo odprti za sodelovanje, vendar ne bomo privolili v odvzemanje kompetenc in pristojnosti srednjim medicinskim sestram. 33 let že delam v Soči (Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS), opozarjam na težave, a nas ne spustijo zraven. Počutimo se manjvred­ne in drugorazredne. Pa ne gre za naše plače. V prvi vrsti je treba poskrbeti za bolnike, in za to si prizadevamo. Seveda si želimo, da bi bile razlike v plačah med srednjimi in diplomiranimi medicinskimi sestrami manjše, a še bolj si želimo, da bi nam pustili pristojnosti, ki smo jih nekoč imeli.

Besedilo: Maja Sodja // Fotografije: Helena Kermelj, Shutterstock