Slovenke imajo čedalje manj otrok, so pa med najbolj delovno aktivnimi v EU

Slovenke imajo čedalje manj otrok, so pa med najbolj delovno aktivnimi v EU (foto: profimedia) profimedia
Vir: STA
24. 3. 2019

Povprečna starost mater v Sloveniji trenutno narašča, Slovenija pa je med tremi članicami Evropske unije, kjer so matere najbolj delovno aktivne, je v statistiki pred materinskim dnevom objavil Statistični urad. Trend kaže, da v Sloveniji rodi vse več mater, ki pa imajo skupaj vse manj otrok.

V letu 2017 je v Sloveniji rodilo 19.882 žensk, kar je 80 manj kot v letu 2016 in približno toliko kot pred 25 leti. Od teh je 9268 žensk rodilo prvič. Matere so skupaj rodile 20.241 otrok, kar je pol manj, kot se jih je letno rodilo v sredini šestdesetih in sedemdesetih let prejšnjega stoletja, so sporočili iz Statističnega urada.

Stopnja rodnosti je bila v Sloveniji v letu 2017 1,62, kar je le malo nad povprečjem EU, enako kot pred 30 leti in skoraj pol manj kot leta 1950, ko je bila stopnja rodnosti 3,0 otroka na žensko v rodni dobi. V Sloveniji je bila rodnost najnižja leta 2003, in sicer 1,2 otroka na žensko v rodni dobi. Od tedaj pa postopoma narašča.

Po podatkih Eurostata za leto 2017 je bila celotna stopnja rodnosti najnižja na Malti in v Španiji, najvišja pa na Švedskem in v Franciji, kjer je znašala 1,9 otroka na žensko v rodni dobi. Kot ugotavlja statistični urad, so bile v letu 2017 mlade mame prej izjema kot pravilo. Povprečna starost žensk, ki so v letu 2017 rodile v Sloveniji, je bila 30,9 leta, tistih, ki so rodile prvič, pa 29,4 leta.

Ob koncu 19. stoletja je bila povprečna starost žensk ob rojstvu otrok 32 let. Potem se je zniževala in do konca sedemdesetih let prejšnjega stoletja dosegla najnižjo vrednost, 25,3 leta. Od takrat dalje narašča. Podobno velja tudi za starost žensk ob rojstvu prvega otroka. Najnižja vrednost, 22,7 leta, je bila zabeležena v sredini sedemdesetih let prejšnjega stoletja, od takrat pa narašča.

Kot ugotavlja statistični urad, je med ženskami vse več mater, a imajo te vse manj otrok. Med ženskami, ki so bile do leta 2018 stare 15 let ali več, so bile matere v povprečju tri od štirih. Več kot polovica med njimi je rodila dva otroka, vsaka peta enega, 15 odstotkov jih je rodilo tri otroke, pet odstotkov pa štiri ali več otrok. Po podatkih iz popisa prebivalstva pred 70 leti je bilo med ženskami, starimi 15 ali več let, 45 odstotkov takih, ki niso rodile. Med tistimi, ki pa so rodile, jih je 43 odstotkov rodilo najmanj štiri otroke. Od tedaj se je zniževal tako delež žensk, ki niso rodile, kot tudi delež žensk, ki so rodile štiri ali več otrok.

Slovenija je bila po podatkih Eurostata glede na delež zaposlenih mater v vrhu med članicami Evropske unije. Stopnja delovne aktivnosti mater, starih med 25 in 54 let, z enim otrokom je v Sloveniji znašala 84 odstotkov, z dvema otrokoma 88 odstotkov (ali 15 odstotnih točk več od povprečja v EU), s tremi ali več otroki pa nekaj več kot 80 odstotkov, s čimer se Slovenija uvršča med prve tri države članice EU po zaposlenosti mater.