Slovenski študenti arhitekture na pomoč v Ugando

Slovenski študenti arhitekture na pomoč v Ugando (foto: osebni arhiv) osebni arhiv
Vir: Lady
27. 4. 2017

Opolnomočenje otrok, ki lahko samostojno prispeva k izboljšanju lokalnih skupnosti – to je cilj mednarodnega programa Young Heroes (mali junaki), ki se je aprila začel pod okriljem Helen Doron English v državah po Evropi in Aziji.

Slovenski centri Helen Doron se v sklopu programa povezujejo z lokalnim društvom Streha za vse in Srečno hišo, skupaj pa bodo poskušali pomagati otrokom iz Ugande in v lokalno okolje poslali sporočilo o strpnosti in pomenu sožitja različnih kultur.

Centri in studii Helen Doron English po svetu začenjajo program Young Heroes: ''Slovenske otroke vabimo k vključitvi v program,'' je povedala Nina Žerjal, master franšizij Helen Doron English za Slovenijo, in dodala: ''Program Young Heroes ni omejen na naše tečajnike, vsi se lahko pridružijo. Vsakdo lahko postane mali junak. S programom želimo zbuditi junaka, ki spi globoko v nas. Otrokom tako ponujamo možnost, da prepoznajo moč in potencial, ki ga nosijo v sebi, pri tem pa ne potrebujejo nadnaravne moči ali posebnih spretnosti. Vse temelji na skupnem delovanju otrok s ciljem izboljšati okolje, v katerem živijo.''

Izboljšanje lokalne skupnosti

Globalni projekt Young Heroes zaznamujejo trije koraki: odkrivanje, sanje, akcija. Pod okriljem učiteljev in učiteljic ter s spodbudo staršev bomo otroke spodbudili, da se podajo v svojo lokalno skupnost in raziščejo, kaj bi se dalo izboljšati. V naslednji fazi jih bodo spodbudili k sanjam – snovanju ideje, ki lahko pomaga izboljšati trenutno stanje. Nazadnje bodo ideje spremenili v aktivnosti in udejanjili spremembe. ''Vsak otrok, ne glede na to, kako majhen ali visok je, lahko prispeva k spremembam. Program Young Heroes nam le pokaže, kako lahko to dosežemo,'' pove Žerjalova.

Pomoč otrokom iz Ugande

Društvo Streha za vse sestavlja skupina študentov arhitekture, ki bodo letos poleti v Ugandi gradili Amasiko – učni center za otroke, ki živijo na ulicah. V le osmih tednih bodo mladi bodoči arhitekti v sodelovanju z lokalnimi prebivalci zgradili stavbo, ki bo vsaj 30 otrokom ponudila prostor za bivanje, osnovno izobraževanje in učenje obrtnih spretnosti.

''Zgrajena bo z uporabo lokalnih materialov in gradbenih tehnik, po načelu izmenjave znanja in spodbujanja lokalnega gospodarstva,'' poudarja Vesna Skubic iz študentskega humanitarnega društva Streha za vse.

K podpori projektu društva Streha za vse se je priključila tudi Srečna hiša, ki deluje v Lukovici pri Domžalah in slovenskim otrokom iz rejniških in socialno ogroženih družin nudi pomoč, podporo in konkreten prostor za igranje, druženje in učenje. Ustanoviteljica Srečne hiše je Alenka Žumbar Klopčič, ki je leta 2010 izdala svojo prvo otroško slikanico, celoten dobiček od prodaje pa namenila za dober namen: sprva za zavetišča za živali, pozneje za pomoč otrokom iz socialno šibkih okolij. Prvi slikanici je sledilo še 40 ekoslikanic, tudi v angleškem jeziku, katerih namen ni bil le prispevati k okoljski ozaveščenosti najmlajših, temveč še naprej usmerjati dobiček v trajnostni razvoj lokalnega okolja.

''Eko knjige prevzemajo novo misijo, saj bo Srečna hiša ob podpori Helen Doron English Slovenia celotni izkupiček od prodaje v aprilu in maju 2017 namenila za letošnjo odpravo v Ugando,'' je pojasnila Alenka Žumbar Klopčič. Z nakupom knjig, ki so na voljo v spletni knjigarni Eko knjiga, v času do dneva mladosti, 25. maja, bodo bralci prispevali za izgradnjo učnega centra Amasiko za afriške otroke, ki živijo na ulicah. K odkupu slikanic so se zavezali tudi učni centri in studii Helen Doron po Sloveniji, ki bodo za najmlajše v svojih prostorih oblikovali manjše lokalne knjižnice. Obenem bodo v aprilu in maju k nakupu spodbujali starše otrok, vključenih v program Young Heroes.

Spodbujanje strpnosti, empatije in razumevanja

''Verjamemo, da je projekt skladen z vrednotami Helen Doron, saj bomo skupaj pomagali otrokom do izobrazbe in znanja že v zgodnjem otroštvu. Ob tem jih bomo spodbudili, da razmislijo o pomenu sožitja med različnimi kulturami. Otroci bodo ustvarjali na temo programa Streha za vse in neposredno nagovarjali otroke iz različnih okolij, kultur. V poletnih mesecih bomo s pomočjo ekipe Streha za vse in Srečne hiše poskrbeli, da sporočila naših otrok priplujejo tudi do bolj oddaljenih delov sveta, vse do Ugande,'' pojasnjuje Žerjalova.

''Otroci marsikdaj težko razumejo kulturne in demografske razlike med ljudmi in zakaj jih okolje dojema kot 'drugačne'. S predstavitvijo projekta Amasiko in različnimi dejavnostmi v sklopu projektov Streha za vse ter Young Heroes bomo otrokom poskušali osvetliti različne svetove in kulture, ekologijo, predvsem pa izobrazbene, socialne in ekonomske razlike med ljudmi,'' dodaja Vesna Skubic iz študentskega humanitarnega društva Streha za vse. S projektom bodo pri otrocih spodbujali empatijo, strpnost ter razumevanje, v lokalno okolje pa ponesli sporočilo o sprejemanju vseh otrok, predvsem tistih, ki so še bolj potrebni pomoči.

Vsak je lahko mali junak

Vsakdo lahko postane mali junak in oblikuje lastni projekt Young Heroes, ki tako ali drugače pomaga lokalni skupnosti, humanitarnim organizacijam ali ljudem na sploh. K sodelovanju so vabljene tudi šole, vrtci in neodvisne skupne otrok ter odraslih. Ob zaključku projektov bo nastopil čas, ko bodo sodelujoči uspehe lahko delili z drugimi. Projekti Young Heroes z vsega sveta bodo objavljeni v angleščini na mednarodni spletni strani Young Heroes. Udeleženci bodo tako lahko predstavili svoje ideje ter spodbujali prijatelje in družinske člane, da delijo oziroma glasujejo za najboljši projekt. 20 projektov bo uvrščenih med finaliste. 2. junija 2017 bo komisija izbrala skupine Young Heroes leta 2017, prva zmagovalna trojica bo prejela tudi denarno nagrado. Zadnja bo namenjena neposredno podpori zmagovalnega projekta Young Heroes.

Eva Jandl