Slovenski študenti v primerjavi z mladimi z vsega sveta podjetniško manj motivirani

Slovenski študenti v primerjavi z mladimi z vsega sveta podjetniško manj motivirani (foto: profimedia) profimedia
1. 2. 2017 | Promocijsko sporočilo

»V primerjavi s kolegi z vsega sveta so slovenski študenti manj podjetniško motivirani. Nekaj manj kot 21 odstotkov jih takoj po koncu študija načrtuje ustanovitev lastnega podjetja, medtem ko se za to v povprečju odloči skoraj 22 odstotkov njihovih kolegov iz tujine. Med podjetno najbolj perspektivnimi so študenti iz Srednje in Južne Amerike, med najmanj pa študenti v Nemčiji in na Japonskem,« ugotavlja mednarodno priznana raziskava Global University Entrepreneurial Spirit Students' Survey (GUESSS), ki jo v Sloveniji edina izvaja Fakulteta za podjetništvo GEA College.

Namen raziskave je ugotavljanje podjetniških izkušenj študentov, proučevanje odnosa študentov do podjetništva in analiza podjetniškega okolja, kot ga razumejo študenti.

»Razloge za manjšo podjetniško motiviranost naših študentov bi lahko iskali v splošni situaciji v slovenski državi in možnostih, ki jih omogoča slovenska realnost. Mladi v Sloveniji zaradi razmeroma nizkega standarda in razširjenosti prekarnih oblik zaposlitve rekordno dolgo živijo pri starših in se tudi pozneje osamosvojijo. To niso ravno okoliščine, ki bi spodbudno vplivale na odločitev za samostojno podjetniško pot,« je eno od razlag za to, da so se slovenski študenti na globalni ravni uvrstili pod povprečje glede motiviranosti za podjetništvo, ponudil doc. dr. Mitja Jeraj, predavatelj na GEA College, ki je opravil raziskavo GUESSS v Sloveniji.

Ta je potekala od sredine aprila do konca julija 2016, končni rezultati pa so bili znani v zadnjih dneh letošnjega januarja. »Obenem je analiza pokazala, da je pri nas za podjetniško razmišljanje in udejstvovanje bolj spodbudno fakultetno okolje, kar nas izjemno veseli. Na GEA College se namreč pri svojem delu že vrsto let trudimo širiti podjetniško miselnost in na ta način neposredno vplivati na promocijo podjetništva pri nas,« je še dodal Jeraj.

Raziskava je med drugim pokazala, da ima v primerjavi s Slovenijo v povprečju več tujih študentov lastno podjetje (6,8 odstotka študentov v Sloveniji – povprečje GUESSS 8,8 odstotka). V primerjavi z drugimi državami je v slovenskem prostoru tudi manj študentov, katerih starši podjetniško tradicijo prenašajo na svoje otroke. »Vzroki so znani, saj je podjetništvo kot družbeno sprejemljiv koncept v slovenski družbi prisotno šele od osamosvojitve. Podjetništvo tako ni tradicionalna vizija zaposlitve, ampak očitno še vedno bolj kot alternativa v primeru težav pri iskanju službe. Zato ne preseneča še ena ugotovitev, in sicer, da so slovenski študenti bolj odločeni, da bodo nekoč imeli svoje podjetje, vendar za to niso pripravljeni storiti toliko kot kolegi iz tujine,« še navajajo na Fakulteti za podjetništvo GEA College, kjer bodo v raziskavi sodelovali tudi v prihodnje. »S sodelovanjem v takšnih projektih se postavimo ob bok najboljših fakultet na svetu, obenem pa z analizo podjetniškega okolja, kot ga vidijo študenti, skrbimo za širjenje podjetniške naravnanosti med mladimi,« pa k temu dodaja Katja Kraškovic, direktorica uprave GEA College, v okviru katere že 20 let deluje tudi Fakulteta za podjetništvo GEA College.

Fakulteta za podjetništvo GEA College je sicer v mednarodnem raziskovalnem projektu, ki poteka vsako drugo ali tretje leto, sodelovala že drugič, vanjo pa je bilo vključenih 1031 slovenskih študentov različnih dodiplomskih, podiplomskih in doktorskih študijskih programov javnih univerz in zasebnih fakultet. Raziskavo GUESSS, ki se izvaja že od leta 2003, vodi švicarski raziskovalni inštitut univerze v St. Gallenu. Tokrat je bilo vanjo vključenih rekordnih 51 držav in več kot 200.000 študentov z vsega sveta, od tega največ iz Nemčije, kjer je sodelovalo kar 21.000 mladih.

Celotna raziskava GUESSS je od danes objavljena tudi na spletni strani GEA College.

GEA College je butična zasebna poslovna šola, ki v regiji deluje že dobrih 26 let. V okviru organizacije že 21 let deluje tudi Fakulteta za podjetništvo GEA College. Deset študijskih programov, ki jih skupaj izvajata, letos obiskuje več kot 400 ljudi. V vseh teh letih jih je pri njih diplomiralo že več kot 2000. Izobraževalna ustanova, ki prednost daje izkušnjam, sodeluje tudi z več kot 30 tujimi institucijami po vsej Evropi. V tem mednarodnem poslovno-izobraževalnem središču stremijo k ustvarjanju generacij prodornih poslovnežev in podjetnikov, ne zgolj ekonomistov.

Značke: college GEA

Priporočamo