Tita Destovnik (Gostilna dela): Pomoč mladim iz ranljivih skupin

28. 5. 2017 | Vir: Jana
Deli
Tita Destovnik (Gostilna dela): Pomoč mladim iz ranljivih skupin (foto: Igor Zaplatil)
Igor Zaplatil

Gostilna dela – koncept, ki združuje učenje, delo in mlade iz različnih ranljivih skupin, ki zaradi vedenjskih in čustvenih težav težko najdejo zaposlitev, še težje pa jo ohranijo.

Aprila je minilo šest let, odkar je ekipa Gostilna dela z vodjo Tito Destovnik na čelu v Ljubljani odprla prvo učno delavnico oziroma majhno restavracijo z velikim srcem. V tem času so usposabljali več kot 25 mladih, pet pa so jih tudi zaposlili. Zaradi velike potrebe po usposabljanju mladih iz ranljivih skupin v gostinski dejavnosti pa so v Domžalah odprli povsem novo enoto, kjer nadaljujejo isti koncept.

Zakaj ste se lotili projekta Gostilna dela?

Gostilna dela je rezultat projekta Tovarna dela – vstop v svet del, ki se je med letoma 2009 in 2010 izvajal v okviru prvega javnega razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS, sofinanciran pa je bil s sredstvi Evropskega socialnega sklada.

Od kod pravzaprav ideja?

Idejo smo takrat dobili na osnovi restavracij Jamieja Oliverja in jo nato razvili in nadgradili. S projektom smo razreševali zaposlovanje ranljive ciljne skupine mladostnikov, starih med 17 in 25 leti, ki jim zaradi nedokončane izobrazbe grozita nevarnost prehoda v dolgotrajno brezposelnost in s tem socialna izključenost. Zdaj program usposabljanja izvaja invalidsko podjetje družba Centerkontura, ki vse svoje storitvene in proizvodne dejavnosti organizira in razvija z namenom usposabljanja in zaposlovanja invalidov in drugih ranljivih oseb.

Zakaj poudarek na mladih iz ranljivih skupin?

V skupini mladih, na katero družba pri reševanju brezposelnosti navadno pozablja, je tudi podskupina mladih invalidov in oseb s posebnimi potrebami, ki spadajo med najranljivejše in najbolj družbeno diskriminirane skupine med mladimi. V program usposabljanja jih vključujemo zaradi njihovega deficita praktičnih veščin in kompetenc ter zaradi družbene stigmatizacije. Integracijo ranljivih ciljnih skupin v okolje lahko dosežemo le z ustrezno prilagojenimi praktičnimi programi usposab­ljanj na delovnem mestu. Na podlagi različnih raziskav se je potrdilo, da je obravnavana skupina mladih brez praktičnega usposabljanja težko zaposljiva na trgu dela.

Gostilna dela

Kaj je Gostilna dela? Kaj je njen namen?

Gostilna dela deluje kot učna delavnica za mlade iz različnih ranljivih skupin: mladi invalidi do 30. leta oz. druge osebe s posebnimi potrebami, ki težko najdejo zaposlitev, še težje pa jo ohranijo. Na uspešnejši vstop na trg dela jih pripravljamo s programom usposabljanja na konkretnem delovnem mestu, in to za pomočnika natakarja ali pomočnika kuharja.

Zakaj je pomembno in zakaj je treba misliti na mlade iz ranljivih skupin?

Vključitev v takšne programe poklicnega učenja povečuje njihove možnosti za vključitev na trg dela, zmanjšuje možnost prehoda v dolgoročno brezposelnost, socialno izključenost in delo na črno, posledično pa vpliva na dobrobit celotne družbe, preprečevanje revščine in zmanjšanje predsodkov o zaposlovanju različnih ranljivih ciljnih skupin. Ker so za obravnavano populacijo značilne težave in ovire na področjih, kot so negotovost, kratkotrajna motivacija, težave pri sprejemanju avtoritete, izostajanje, strah pred neuspehom, nizka frustracijska toleranca, je pomembno, da uporabljamo specifične metode dela in pri tem ravnamo strokovno.

Kaj jih učite in na kakšen način jih usposabljate?

Učenje, prilagojeno potrebam mladih udeležencev, izvajamo pod vodstvom mentorjev in s strokovno podporo gostinskih tehnikov, psihologa in specialnega pedagoga. Udeleženci sistematično in strukturirano pridobivajo konkretna znanja za delo v gostinstvu. Poudarek je na učenju kakovostno izvedenega dela, izvajanju delovnih nalog v skladu z navodili, izboljšanju količinske delovne učinkovitosti, razširitvi obsega del, izboljšanju vzdržljivosti in razvijanju samostojnosti pri izvajanju delovnih nalog.

S socialnimi vsebinami pomagamo tudi pri premagovanju osebnih stisk, reševanju težav, ki se lahko pojavljajo tako na delovnem mestu kot tudi v socialnem življenju; omogočamo pridobivanje in razvijanje socialnih spretnosti in veščin ter krepimo njihovo notranjo moč. Omogočamo razvoj ključnih prenosljivih kompetenc, ki so kot take uporabne v številnih življenjskih situacijah in jih lahko uporabijo za dosego različnih ciljev, ki vodijo k izboljšanju kakovosti življenja in njihovi večji zaposljivosti.

Koliko časa so mladi lahko na usposabljanju?

To je odvisno od programa, v katerega so vključeni. Mladi, ki pri nas opravljajo obvez­no šolsko prakso (sodelovanje z BIC Ljubljana), so pri nas dva do tri mesece. Usposab­ljanje na delovnem mestu za mlade invalide traja v povprečju šest mesecev. Za pridobitev NPK pa od šest do 12 mesecev.

Koliko mladih se pri vas trenutno usposab­lja?

V Ljubljani se trenutno usposabljata dve osebi, v Domžalah pa štiri, ki so vključene prek različnih programov. Pred kratkim smo na novo zaposlili tudi dve osebi, ki sta se pred tem usposabljali na delovnem mestu v okviru zaposlitvene rehabilitacije.

Gostilna dela

Kaj se zgodi z mladimi, ki zapustijo Gostilno dela?

Nekateri se vrnejo v šolo, nekatere zaposlimo, drugim pa pomagamo pri iskanju zaposlitve. Mladi, ki so vključeni v naš program, so seznanjeni, da nas lahko tudi po koncu kadarkoli pokličejo zaradi različnih razlogov. Z nekaterimi smo v stalnem stiku, z nekaterimi pa se stiki izgubijo. 

Kaj pa pravite mladi, kaj vam je najbolj všeč v Gostilni dela?

Sara: Pri Gostilni dela so mi všeč sodelavci, prijazne stranke, učenje novih stvari, lep ambient in mlad kolektiv. Naučila sem se postaviti pogrinjke, temeljitega čiščenja, opazovanja okolice, komunikacije z gosti in nošenja krožnikov. Želim si dokončati šolo.

Kaja: V Gostilni dela mi je najbolj všeč timsko delo, da se dobro razumemo in da si pomagamo. Naučila sem se rezati zelenjavo, meso, ribe, pomivati posodo, pripraviti maso za ježke. Naučila sem se tudi za šankom streči gostom, brisati pribor, zavijati pribor, pomivati kozarce. Moji načrti pa so, da postanem uspešna kuharica.

Klemen: V Gostilni dela mi je najbolj všeč timsko delo, raznolika priprava jedi. V Gostilni dela sem se naučil rezati, sekljati, pripravljati jedi. Moji načrti so postati uspešen pomočnik kuharja, pozneje pa vodja kuhinje.

Besedilo: Ksenija Sedej
Fotografije: Goran Antley, arhiv gostilne dela