Vas zaradi stroškov ogrevanja boli glava? Tako boste prihranili!

Vir: Jana
10. 12. 2016

Če vas zaradi stroškov ogrevanja tudi pred letošnjo kurilno sezono pesti glavobol, si lahko nekateri malce odahnete.

Vas zaradi stroškov ogrevanja boli glava? Tako boste prihranili! Shutterstock

Predvidena je energetska sanacija približno osem tisoč večstanovanjskih stavb v Sloveniji, ki so zgrajene pred letom 1985, zato se bodo stroški ogrevanja v prihodnjem desetletju občutno znižali. Energetska prenova ni poceni, a z ugodnimi posojili, nepovratnimi sredstvi Eko sklada in drugimi oblikami finančne pomoči, za večino stanovalcev večstanovanjskih hiš ni več nedosegljiva.

Morda ste kot večina mladih družin komaj sestavili finančno konstrukcijo za nakup stanovanja, zanj najeli posojilo za prihodnji dve destletji in že je pred vami nova naložba, skupaj z njo pa nove skrbi. Večina etažnih lastnikov v vašem bloku se je morda odločila za izolacijo in obnovo fasade, saj so prepričani, da so stroški ogrevanja previsoki, stavba pa energetsko potratna. Ker denarja v rezervnem skladu vašega bloka ni dovolj, bo moral vsak lastnik stanovanja k prenovi, ki naj bi stroške ogrevanja znižala tudi za polovico, primakniti še nekaj tisočakov. Kako do denarja?

Veliko denarno breme

Čeprav je znano, da lahko energetska prenova starega bloka nedvomno zmanjša toplotne izgube in stroške ogrevanja posledično zniža celo do polovice, je naložba v prenovo visoka.

»Etažni lastniki so navadno precej zaskrbljeni, saj morajo poleg sredstev, ki so jih zbrali v rezervnem skladu, zagotoviti še dodatnih nekaj tisočakov, a ko jim predstavimo vse možnosti finančne pomoči, od subvencij do obročnega financiranja, se večina stanovalcev odloči za naložbo, saj se zavedajo, kaj ta pomeni za vrednost njihove nepremičnine in koliko jim bo v nadaljevanju prihranila,« svoje izkušnje predstavi Franc Props, generalni direktor SPL, najstarejšega upravniškega podjetja v državi, ki je lani načrtovalo in nadziralo 60 energetskih prenov, letos pa naj bi jih še enkrat toliko.

Več možnosti denarne pomoči

Ena od uveljavljenih možnosti finančne pomoči so nepovratna sredstva, ki jih za spodbujanje naložb v energetsko prenovo zagotavlja Eko sklad. Država je letos zanje namenila osem milijonov evrov in 28 milijonov nepovratnih sredstev. Višina subvencije za posamezno stanovanje je odvisna od predvidenih ukrepov prenove in se giblje med 20 in 25 odstotki vrednosti naložbe. Socialno ogroženim posameznikom in družinam pa Eko sklad zagotavlja 100-odstotno subvencijo.

Za pridobitev posojila Eko sklada morajo stanovalci za energetsko prenovo sicer izkazati 100-odstotno soglasje. Letošnja novost vladne uredbe o zagotavljanju nepovratnih sredstev so še dodatne spodbude Eko sklada za celovito energetsko prenovo.

Naslednja oblika pomoči so seveda bančna posojila, a včasih so pogoji za njihov najem precej neugodni. SPL želi stanovalce stavb, ki jih upravljajo, spodbuditi k energetski prenovi, zato jim pri bankah izposlujejo ugodnejša bančna posojila, na slovenskem trgu pa so razvili tudi svojevrsten sistem premostitvenih posojil.

Ko usodo prenove v svoje roke prevzame upravnik

Ker denarja za prenovo prav vsem stanovalcem v istem času navadno ne uspe zbrati, jim lahko s premostitvenim posojilom iz lastnih sredstev podjetja pomaga tudi upravnik.

»Tak primer smo imeli v ljubljanskem naselju Polje, kjer smo v večstanovanjski hiši s štirimi vhodi prenovili sistem kotlovnice in zamenjali energent. Investicija je bila vredna 36.395 evrov, stanovalci pa so imeli v rezervnem skladu manj kot šest tisoč evrov. Kot upravnik in dober gospodar smo proaktivno pristopili k načrtovanju sanacije in vzdržni finančni konstrukciji. S prostovoljnimi prispevki etažnih lastnikov smo zbrali dodatnih 9.758 evrov, JP Energetika so stanovalci zaprosili za subvencijo in pridobili še 6.090 evrov, preostanek sredstev za zaprtje finančne konstrukcije pa smo zagotovili iz lastnih sredstev. Etažnim lastnikom smo omogočili obročno odplačevanje naložbe za dobo 41 mesecev,« primer dobre prakse opisuje Props.

Etažni lastniki so s prenovo v Polju v naslednji kurilni sezoni, v primerjavi s sezonama pred zamenjavo kotlovnice in energentov, prihranili 19.307 evrov ali 40 odstotkov stroškov. Nižji stroški ogrevanja etažnim lastnikom omogočajo poplačilo posojil. Torej se lahko dobro načrtovana in izvedena naložba povrne sama po sebi oziroma s prihranki.

Energetski prihranek

Besedilo: Slavka Brajovič Hajdenkumer // Fotografije: Shutterstock

Priporočamo