Večgeneracijski center Skupna točka se posveča ranljivim skupinam

Večgeneracijski center Skupna točka se posveča ranljivim skupinam (foto: Saša Radjen) Saša Radjen
Vir: Lady
24. 2. 2017

Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje in Slovenska filantropija sta center Skupna točka vzpostavili z namenom omogočiti povezovanje lokalne skupnosti ter ponuditi preventivne programe za ranljive skupine. Projekt sofinancirata Republika Slovenija – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

V Skupni točki, ki ima sedež v Mostah, prostore pa še na petih lokacijah v Ljubljani in sosednjih občinah, že potekajo najrazličnejše delavnice. Center je ob odprtju obiskala tudi ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak. Večgeneracijski center Skupna točka predstavlja povezovanje med dvema nevladnima organizacijama, ki svoje delo že posvečata ranljivim skupinam – ZPM Ljubljana Moste-Polje in Slovenska filantropija. Svoje moči sta organizaciji združili s ciljem omogočiti povezovanje v lokalni skupnosti in pomagati ranljivim skupinam.

"Že več let smo si prizadevali za pridobitev prostora, ki bi nam omogočal izvajanje naših programov in s tem še učinkovitejše reševanje in pomoč v lokalnem okolju. Zelo pomemben je prenos znanja tako med organizacijami kot tudi med ljudmi. Zato smo veseli, da lahko skupaj s Slovensko filantropijo in ostalimi partnerji in podporniki ustvarjamo prostor, ki bo povezoval ljudi različnih generacij in iz različnih socialnih ozadij," je povedala predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje Anita Ogulin.

Za boljšo kakovost življenja

Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije, je poudarila pomen omogočanja vključevanja ranljivih skupin v lokalno skupnost. "Slovenska filantropija že ima izkušnje ustvarjanja prostorov za medgeneracijsko sodelovanje in veseli smo, da bomo skupaj z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje lahko naše znanje povezovanja in vključevanja ponudili tudi v Ljubljani in sosednjih občinah. Veseli smo odziva občin, ki so projekt podprle, saj to kaže na zavedanje, da skupnosti potrebujejo odprte prostore srečevanja in vključevanja vseh, tudi najranljivejših skupin prebivalstva. Posebni poudarek našega programa bo medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje." Odprtje je obiskala tudi ministrica Anja Kopač Mrak, ki je pozdravila sodelovanje med organizacijama.

"Prepričana sem, da se bo vaš projekt – Večgeneracijski center Skupna točka – med delovanjem razvijal in bogatil. Vaši začetki pri tem projektu so obetavni. Program ste dobro, strokovno zastavili, programi so namenjeni zadovoljevanju različnih potreb lokalnega prebivalstva, medkulturnemu in medgeneracijskemu povezovanju, ohranjanju socialne mreže in informiranju. Želimo vam, da bi VGC deloval povezovalno in pomagal ohranjati oziroma omogočati visoko kakovost življenja družin in posameznikov," je izpostavila ministrica.

Pridružite se lahko tudi vi!

Večgeneracijski center Skupna točka deluje na več lokacijah.

Poleg sedeža na Zaloški 54 aktivnosti potekajo še na Proletarski 1 in na Cesti Dolomitskega odreda v Ljubljani, sežejo pa tudi zunaj Ljubljane, saj nekatere dejavnosti izvajajo tudi v Grosupljem, na Vrhniki in v Logatcu. Vsako popoldne poteka organizirano varstvo otrok, pridružite se lahko pri telovadbi, učni pomoči, za mladostnike potekajo gledališke delavnice, organizirana so predavanja in delavnice, namenjene lažji integraciji migrantov, ter aktivnosti, ki spodbujajo aktivno in zdravo staranje, ter še mnoge druge. Program vseh aktivnosti je objavljen na spletnem mestu VGC Skupna točka.

A. K.

Priporočamo