Družba

Osebe ki se pojavljajo v istih novicah kot Alenka Berlot Košiček:

Zvezdana Mlakar, Andrej Perko, Janez Rugelj, Vida Žabot