Bojan Pretnar

direktor urada za intelektualno lastnino

Družba: Andreja Lipovž, Friderik Vodopivec

Najpogostejše značke: kaj je slovensko kraški pršut naše ali hrvaško teran

Družba

Osebe ki se pojavljajo v istih novicah kot Bojan Pretnar:

Andreja Lipovž, Friderik Vodopivec