Družba

Osebe ki se pojavljajo v istih novicah kot Klara Eva Kukovičič:

Maks Dakskobler, Katja Špoljar