Časovnica:

Družba

Osebe ki se pojavljajo v istih novicah kot Lauren Holly:

Jane Carrey, Jim Carrey, Jenny McCarthy, Alex Santana, Melissa Womer