Časovnica:

2008 1x

Družba

Osebe ki se pojavljajo v istih novicah kot Saša Kucler:

Milan Dekleva, Jurij Hudolin, Saša Kravogel, Marko-Murat Mozetič, Jože-Jose Nzbandora