Tone Rop

poslanec

Družba: Melita Župevc

Najpogostejše značke: poslanka

Časovnica:

Družba

Osebe ki se pojavljajo v istih novicah kot Tone Rop:

Melita Župevc