Časovnica:

Družba

Osebe ki se pojavljajo v istih novicah kot Vladimir Bartol:

Michael Biggins, Tjaša Koprivec, Rok Zavrtanik