Družba

Osebe ki se pojavljajo v istih novicah kot Vojko Duletič:

Ervin Hladnik Milharčič, Alojz Ihan, Miha Mazzini, Judita Zidar