Open I - karate Global World championship para karate 2018

Open I - karate Global World championship para karate 2018 (foto: Press Zveza Sonček) Press Zveza Sonček
10. 5. 2018

Zadnjo nedeljo v aprilu 2018 se je na Madžarskem v Budimpešti odvijalo Svetovno prvenstvo v parakarateju v organizaciji IKF - mednarodne Inkluzivne karate zveze, s sedežem v Belgiji.

Posebnost te zveze je, da si prizadeva ponuditi možnost vadbe karateja čim večjemu številu oseb s posebnimi potrebami. Med njihovimi sodniki so prav tako osebe s posebnimi potrebami, ki so opravile sodniške izpite. Tekmovanja se je udeležilo 188 tekmovalcev iz 14 držav v 5 kategorijah: hodeči z diagnozo avtizma, osebe s težavami v duševnem razvoju, gibalno ovirani, slepi in slabovidni ter osebe na invalidskih vozičkih. Tekmovali so v treh starostnih skupinah: do 14 let, od 14 do 20 let in nad 20 let.

Svetovnega prvenstva se je udeležil tudi mladi, petnajstletni parakarateist Nik Sejdiji, član Karate kluba Mon Chi in Sončka – Športnega društva cerebralne paralize. Nik ima cerebralno paralizo in je tekmoval v kategoriji gibalno ovirani. Zasedel je odlično 1. mesto.

Tekmovanje pa je bilo pomembno tudi zaradi povezovanja oseb s posebnimi potrebami, njihovih družin in trenerjev z vsega sveta. Kot je ob koncu poudaril predsednik IKF g. Eric Bortels so poleg rezultatov pomembni zadovoljni obrazi vseh tekmovalcev, nova prijateljstva ter vzdušje, ki se je ustvarilo na tekmovanju in ustvarilo pogoje, ko sploh več ni bilo opaziti različnih invalidnosti, temveč ljudi, ki se trudijo po svojih najboljših močeh in sposobnostih. Več na http://www.i-k-f.net/index.html

Kratka predstavitev Zveze Sonček so.p.

Zveza Sonček je neprofitna, nevladna in nepolitična nacionalna invalidska organizacija, ki deluje že od leta 1983. Nastala je z združitvijo Mariborskega in Gorenjskega društva za cerebralno paralizo. Kot prvotno starševska organizacija se je v skoraj 35 letih delovanja razvila v strokovno organizacijo, ki deluje na področju invalidskega varstva in izvaja storitve namenjene tako osebam z invalidnostjo, strokovni javnosti kot tudi staršem otrok s posebnimi potrebami in njihovim svojcem. Vanjo se združuje petnajst regijskih društev za cerebralno paralizo, Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom ter Sonček - Športno društvo cerebralne paralize. Zveza Sonček, ki je konec leta 2013 pridobila tudi status socialnega podjetja, se neposredno vključuje tudi v Mednarodno združenje za osebe s cerebralno paralizo ICPS in Evropsko združenje servisov za osebe z invalidnostjo EASPD.

Od ustanovitve prvega centra v Ljubljani, v decembru 1990, so centri Sonček zasnovani kot centri z raznolikimi programi. Osrednja dejavnost centrov je program varstva, usposabljanja in zaposlovanja pod posebnimi pogoji. Centri nudijo tudi druge programe: program usposabljanja in zaposlovanja v podjetjih za zaposlovanje invalidov, izobraževalne, kulturne, družabne in druge programe, katerih cilj je druženje različnih uporabnikov ne glede na invalidnost ter odprtost v socialno okolje. Zato so tudi izvajalci teh programov različni. K programu centrov sodijo tudi Sončkova svetovalna služba in izposojevalnica knjig, videofilmov, dnevni prevozi s kombiji za zaposlene v centrih in prevozi. V centrih so tudi sedeži regijskih društev za cerebralno paralizo, prostor za dejavnosti pa večkrat uporabljajo tudi druga društva in organizacije.

Priporočamo